Kargo emisyonlarınızı hesaplama

Kargo emisyonlarınızı tahmin etme

Emisyonlarınızı tahmin etmek için Planet, kargonun takip numarasıyla ilişkili sipariş takibi verilerini kullanır. Bu veriler, emisyonların daha doğru bir şekilde hesaplanmasına olanak sağlar. Bununla birlikte, takip numarasına ulaşılamıyorsa veya kargo şirketi desteklenmiyorsa Planet, tahmini emisyonları belirsizlik faktörü olan 3 değeriyle çarpar. Belirsizlik faktörü, verilerin tutarsız veya eksik olduğu durumlarda bile tüm emisyonların hesaba katılmasını sağlar.

Örnek: Kargo emisyonlarınızı hesaplamak için belirsizlik faktörünü kullanma

Bu süreci göstermek için bir örneği gözden geçirelim. Bir paketi, Boston'dan New York'a gönderdiğinizi varsayalım. İki şehir arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 305 km'dir. Ancak en kısa rota 350 km civarındadır. Takip verileri varsa Planet, hesaplama için katedilen tam mesafeyi kullanır.

Takip verilerinin kullanılamadığı durumlarda Planet, menşe ve varış adresleri arasındaki mesafeyi hesaplamak için Haversine formülünü kullanır. Haversine mesafesi, bir kürenini dış yüzeyindeki iki nokta arasındaki açısal mesafeyi ifade eder. Her bir noktanın, radyan olarak temsil edilen enlem ve boylam koordinatlarını dikkate alır. Bu formül, Planet'ın takip verileri olmasa bile mesafeyi doğru şekilde tahmin etmesini sağlar. Ortaya çıkan emisyonlar daha sonra postanelerden ve dağıtım merkezlerinden kat edilen mesafeler ve kuryenin paketi müşterinizin kapısına teslim etmek için izlediği rota gibi rota değişikliklerini hesaba katmak için 3 ile çarpılır.

Planet'ın kargo emisyonlarını tahmin etmesiyle ilgili ek hususlar

Planet'ın modelleri ve tahminleri veri girişlerine dayanır ve bazı durumlarda verilere ulaşılamayabilir. Bu sorunu çözmek için Planet, verilerin eksik olduğu senaryolarda bile yeterli miktarda karbon giderimi satın alınmasını sağlamak için karbon emisyonlarını kasıtlı olarak daha yüksek tahmin eder. Karbondioksit (CO2) emisyonları, taşımacılıkta kullanılan fosil yakıtların iklime olan etkisinin %95'inden sorumludur. Emisyon tahminlerinde, taşıma sırasında salınan diğer sera gazları hesaba katılmaz.

Deniz taşımacılığında emisyonların doğru şekilde hesaplanması için gerekli olan veriler, bu yöntem kullanılarak gönderilen siparişlerden elde edilmez. Bu gibi durumlarda, emisyon tahmini için sektör tarafından kabul edilen alternatif yöntemler kullanılır.

Kargo emisyonlarını belirlemek için kullanılan birincil faktörler

Kargo emisyonlarını belirlemek için Planet üç ana faktörü göz önünde bulundurur: Ağırlık, mesafe ve taşımacılık türü.

  • Ağırlık: Kargo ağırlığı, hesaplamada kullanılan birincil değerdir. Ağırlık verilerine ulaşılamıyorsa Planet, bunun yerine ortalama bir kargo ağırlığı kullanır.
  • Mesafe: Takip verilerine ulaşılabiliyorsa Planet, takip bilgilerindeki kaydedilen mesafeyi kullanır. Takip verilerinin kullanılamadığı durumlarda Planet, menşe ve varış adresleri arasındaki mesafeyi hesaplamak için Haversine formülünü kullanır. Haversine mesafesi, bir kürenini dış yüzeyindeki iki nokta arasındaki açısal mesafeyi ifade eder. Rotadaki belirsizlikleri hesaba katmak için bu mesafe, belirsizlik faktörü olan 3 değeriyle çarpılır.
  • Taşımacılık Türü: Planet, uçak ve kara taşımacılığıyla ilişkili uygun karbon yoğunluğu değerlerini atamak için hız ve katedilen mesafeyi temel alan taşımacılık modunu belirler.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene