Kvalifisering for Shop Promise

For å vise Shop Promise i butikken, må butikken overholde følgende krav. I noen tilfeller fjernes Shop Promise-merket fra en bestilling fordi noen varer i kundens handlekurv ikke er berettiget for Shop Promise.

Shop Promise støttes ikke for butikker som bruker følgende funksjoner:

Krav for bruk av Shop Promise

For å søke om Shop Promise, må butikken først oppfylle alle krav, inkludert leveringsstandarder:

Hvis du ikke kan søke etter å ha oppfylt alle følgende krav, og ikke vet hvorfor butikken ikke er kvalifisert for Shop Promise, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Leveringsstandarder for bruk av Shop Promise

I tillegg til butikkravene er det et sett med leveringsstandarder butikken må oppfylle før du kan søke om Shop Promise. Alle følgende standarder må oppfylles i en periode på syv dager for bestillinger i USA før du kan søke om Shop Promise, og de må opprettholdes for at Shop Promise skal forbli aktivt i butikken:

Oppfyllelse til tiden

Du må merke 90 % av bestillinger i USA som oppfylt innen tolv virketimer. Åpningstiden er fra kl. 10.00 til 18.00 i oppfyllelseslokalisasjonens tidssone, fra mandag til lørdag.

For å redusere oppfyllelsestider, bør du øke kapasiteten i hektiske perioder, og sikre at du oppfyller bestillinger hver dag. Finn ut mer om hvordan du kan forbedre behandlingstidene.

Levering innen fem dager

Du må levere 10 % av bestillinger i USA innen fem dager.

Du kan gjøre følgende for å forbedre leveringshastigheten:

Inkludert sporing

Du må legge til sporingsnummer for 95 % av bestillinger i USA som bruker Shopify Shipping-støttede transportører. Shopify Shipping-støttede transportører er USPS, UPS, DHL og Fedex. Andre transportører som ikke støttes av Shopify Shipping teller ikke mot dette kravet.

Kontroller at alle bestillinger som bruker støttede transportører har sporingsnumre for leveransen. Når du legger til et sporingsnummer for en bestilling, viser kundens bestillingsstatusside fraktoppdateringer i sanntid fra transportøren. Du kan legge til sporingsnumre før eller etter du oppfyller en bestilling. Finn ut mer om å legge til sporingsnumre i bestillinger.

Rimelig frakt

Du må belaste en fraktkostnad som er mindre enn 15 % av gjennomsnittlig bestillingsverdi for 90 % av bestillingene.

Hvis den gjennomsnittlige bestillingsverdien for eksempel er 200 USD, må 90 % av bestillingene ha en fraktkostnad på 30 USD eller mindre. Hvis du har behov for å kompensere for fraktkostnader, kan du vurdere å øke prisen på produkter noe.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis