สิทธิ์การใช้งาน Shop Promise

หากต้องการแสดง Shop Promise บนร้านค้าของคุณ ร้านค้าจะต้องปฏิบัติข้อกำหนดต่อไปนี้ ในบางกรณี เครื่องหมาย Shop Promise จะถูกลบออกจากคำสั่งซื้อเนื่องจากมีคำสั่งซื้อบางรายการในตะกร้าสินค้าของลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ Shop Promise

Shop Promise จะไม่รองรับร้านค้าที่ใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการใช้งาน Shop Promise

หากต้องการสมัครใช้งาน Shop Promise ร้านค้าของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด รวมถึงมาตรฐานการจัดส่ง:

หากคุณไม่สามารถสมัครใช้งานได้หลังจากดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว และไม่ทราบว่าเหตุใดร้านค้าของคุณถึงไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Shop Promise ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

มาตรฐานการจัดส่งสำหรับการใช้งาน Shop Promise

นอกเหนือจากข้อกำหนดของร้านค้าแล้ว ร้านค้าของคุณต้องเป็นไปตามชุดมาตรฐานการจัดส่ง คุณจึงจะสามารถสมัครใช้งาน Shop Promise ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นเวลา 7 วันสำหรับคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา คุณจึงจะสามารถสมัครใช้งาน Shop Promise ได้ รวมถึงต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวอยู่เสมอเพื่อให้ใช้งาน Shop Promise ในร้านค้าของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการคำสั่งซื้ออย่างตรงเวลา

คุณต้องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา 90% ว่าจัดการแล้วภายใน 12 ชั่วโมงทำการ โดยเวลาทำการคือ 10:00 น. ถึง 18:00 น. ในเขตเวลาของตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์

หากต้องการลดเวลาในการจัดการสินค้า ให้เพิ่มความสามารถในการจัดการของคุณในช่วงเวลาที่มีคำสั่งซื้อมาก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดการคำสั่งซื้อทุกวัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงเวลาในการประมวลผลของคุณ

จัดส่งภายใน 5 วัน

คุณต้องจัดส่งคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา 10% ภายใน 5 วัน

คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงความเร็วในการจัดส่งของคุณได้

มีหมายเลขติดตามพัสดุ

คุณต้องเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุของคำสั่งซื้อจำนวน 95% ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้บริการผู้ขนส่งที่ Shopify Shipping รองรับ ผู้ขนส่งที่ Shopify Shipping รองรับได้แก่ USPS, UPS, DHL และ Fedex ผู้ขนส่งรายอื่นๆ ที่ Shopify Shipping ไม่รองรับจะไม่นับรวมในความต้องการนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อทุกรายการของคุณใช้บริการของผู้ขนส่งที่รองรับและมีหมายเลขติดตามการจัดส่ง เมื่อเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังคำสั่งซื้อ หน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าจะแสดงข้อมูลอัปเดตสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์จากผู้ขนส่ง คุณสามารถเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุก่อนหรือหลังการจัดการคำสั่งซื้อก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังคำสั่งซื้อ

การจัดส่งที่ราคาไม่แพง

คุณต้องเรียกเก็บค่าจัดส่งน้อยกว่า 15% ของมูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ 90%

ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยในร้านค้าของคุณคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น คำสั่งซื้อ 90% ของคุณควรมีค่าจัดส่งไม่เกิน 30 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณต้องการชดเชยค่าจัดส่ง ให้ลองเพิ่มราคาสินค้าของคุณขึ้นเล็กน้อย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี