การวิเคราะห์ Shop Promise

หากคุณได้สมัครและเปิดใช้งาน Shop Promise แล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบมาตรฐานการจัดส่งของร้านค้า รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Shop Promise ได้

มาตรฐานการจัดส่ง

หากต้องการเสนอ Shop Promise ในร้านค้าของคุณ คุณต้องรักษามาตรฐานการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณที่จัดส่งในสหรัฐอเมริกา โปรดดูมาตรฐานต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับความช่วยเหลือเพื่อให้ร้านค้าของคุณเป็นไปตามมาตรฐาน:

หากร้านค้าของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ Shop Promise ในร้านค้าของคุณจะหยุดชั่วคราว เครื่องหมาย Shop Promise จะไม่แสดงในหน้าสินค้าของคุณหรือในขั้นตอนการชำระเงินจนกว่าร้านค้าของคุณจะเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้

การวิเคราะห์

นอกเหนือจากการเฝ้าติดตามตรวจสอบมาตรฐานการจัดส่งของคุณแล้ว หน้า Shop Promise จะแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ในคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Shop Promise ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

คำสั่งซื้อที่มี Shop Promise

ส่วนคำสั่งซื้อที่มีการใช้ Shop Promise จะแสดงจำนวนคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกาที่ลูกค้าเลือกตัวเลือกการจัดส่งที่มีการใช้ Shop Promise ในขั้นตอนการชำระเงินและแสดงวันที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้า

คอนเวอร์ชันของหน้าสินค้า

ส่วนคอนเวอร์ชันของหน้าสินค้าจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ไม่ซ้ำกันในหน้าคำอธิบายสินค้าที่ทำให้เกิดการซื้อ หน้า Shop Promise จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันในสหรัฐอเมริกาที่แสดง Shop Promise เทียบกับเซสชันที่ไม่ได้แสดง Shop Promise

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี