Điều kiện hợp lệ để sử dụng Shop Promise

Để hiển thị Shop Promise trong cửa hàng, cửa hàng của bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau. Trong một số trường hợp, huy hiệu Shop Promise bị xóa khỏi đơn hàng vì trong giỏ hàng của khách hàng có mặt hàng không đủ điều kiện sử dụng Shop Promise.

Không hỗ trợ Shop Promise cho cửa hàng sử dụng các tính năng sau:

  • Phí giao hàng thực tính. Chỉ những sản phẩm có phí vận chuyển cố định mới có thể hiển thị huy hiệu Shop Promise.
  • Cửa hàng sử dụng Hydrogen.

Yêu cầu đối với việc sử dụng Shop Promise

Để có thể đăng ký Shop Promise, cửa hàng của bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu, bao gồm các tiêu chuẩn giao hàng:

Nếu bạn không thể đăng ký sau khi đã đáp ứng mọi yêu cầu sau đây và không biết lý do cửa hàng của bạn không đủ điều kiện sử dụng Shop Promise, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tiêu chuẩn giao hàng để sử dụng Shop Promise

Ngoài các yêu cầu về cửa hàng còn có một bộ tiêu chuẩn giao hàng mà cửa hàng của bạn phải cần đáp ứng thì bạn mới có thể đăng ký Shop Promise. Bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau trong khoảng thời gian 7 ngày đối với các đơn hàng tại Hoa Kỳ để có thể đăng ký Shop Promise, đồng thời phải duy trì đáp ứng để duy trì Shop Promise hoạt động trên cửa hàng của bạn:

Thực hiện đúng hẹn

Bạn phải đánh dấu 90% đơn hàng tại Hoa Kỳ là đã thực hiện trong vòng 12 giờ làm việc. Giờ làm việc là từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều theo múi giờ của địa điểm thực hiện đơn hàng, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Để giảm thời gian thực hiện đơn hàng, hãy tăng công suất của bạn trong những thời gian bận rộn và đảm bảo thực hiện đơn hàng hằng ngày. Tìm hiểu thêm về cách cải thiện thời gian xử lý.

Giao hàng trong vòng 5 ngày

Bạn phải giao 10% số lượng đơn hàng tại Hoa Kỳ trong vòng năm ngày.

Bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây để cải thiện tốc độ giao hàng:

Đã bao gồm thông tin theo dõi

Bạn phải thêm mã theo dõi cho 95% số lượng đơn hàng tại Hoa Kỳ có sử dụng hãng vận chuyển được Shopify Shipping hỗ trợ. Shopify Shipping hỗ trợ các hãng vận chuyển USPS, UPS, DHL và FedEx. Các hãng vận chuyển khác không được Shopify Shipping hỗ trợ thì không được tính vào yêu cầu này.

Đảm bảo rằng tất cả đơn hàng sử dụng hãng vận chuyển được hỗ trợ đều có mã theo dõi giao hàng. Khi bạn thêm mã theo dõi cho đơn hàng, trang trạng thái đơn hàng của khách hàng sẽ hiển thị thông tin cập nhật về vận chuyển theo thời gian thực do hãng vận chuyển cung cấp. Bạn có thể thêm mã theo dõi đơn hàng trước hoặc sau khi thực hiện đơn hàng. Tìm hiểu thêm về cách thêm mã theo dõi cho đơn hàng.

Vận chuyển với giá cả phải chăng

Bạn phải tính chi phí vận chuyển nhỏ hơn 15% giá trị đơn hàng trung bình cho 90% số lượng đơn hàng.

Ví dụ: Nếu giá trị đơn hàng trung bình được đặt trong cửa hàng của bạn là 200 USD, thì 90% số lượng đơn hàng phải có chi phí vận chuyển từ 30 USD trở xuống. Nếu bạn cần bù đắp chi phí vận chuyển, hãy cân nhắc tăng nhẹ giá sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí