การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเลือกการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน

เมื่อใช้ Planet คุณจะสามารถปรับแบรนด์ของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการหลักปฏิบัติการจัดส่งแบบยั่งยืนที่กำลังเพิ่มขึ้นได้

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน

การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ามักจะส่งผลให้เกิดการปล่อยคาร์บอนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Planet ช่วยให้คุณสามารถกำจัดมลพิษที่ปล่อยออกมาเหล่านี้ได้โดยการใช้บริการของบริษัทกำจัดคาร์บอนเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกออก (CO2) ในจํานวนที่เท่ากันจากชั้นบรรยากาศ เมื่อคุณเสนอตัวเลือกการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะสามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดส่งของคุณได้ และยังตอบโจทย์ความต้องการหลักปฏิบัติแบบยั่งยืนที่กำลังเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

Planet: ตัวเลือกการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน 3 แบบ

Planet มีตัวเลือกในการผสานการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนเข้ากับร้านค้าของคุณถึง 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ Pioneer, Community และ Alliance โดยแต่ละตัวเลือกจะมีสิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน จึงช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งวิธีการของคุณโดยอิงตามค่านิยมทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าได้

Pioneer: การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนสำหรับทุกๆ คำสั่งซื้อ

เมื่อใช้ตัวเลือก Pioneer คุณจะต้องจ่ายค่าจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนสำหรับทุกๆ คำสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าในคำสั่งซื้อแต่ละรายการ การปล่อยมลพิษจากการจัดส่งที่เกี่ยวข้องจะถูกกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อจะอยู่ระหว่าง $0.035 ถึง $0.15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Planet ของคุณ

Community: ส่งเสริมให้ลูกค้าร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เมื่อใช้ตัวเลือก Community คุณจะสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้โดยการจ่ายค่าจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนมูลค่า $0.25 เงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าของคุณจะถูกนำไปใช้ในการกำจัดคาร์บอน เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งแต่ละครั้งที่ใช้ตัวเลือก Community นั้นจะปลอดคาร์บอน

Alliance: ร่วมมือกันเพื่อโลกที่มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

เมื่อใช้ตัวเลือก Alliance คุณจะไม่เพียงให้บริการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนสำหรับทุกคำสั่งซื้อเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชิญชวนลูกค้าให้มาร่วมสร้างผลกระทบด้านภูมิอากาศในเชิงบวกอีกด้วย ต้นทุนต่อการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง $0.035 ถึง $0.15 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Planet ของคุณ นอกจากนี้ลูกค้าของคุณยังสามารถจ่ายเพิ่มอีก $0.25 ได้เช่นกัน วิธีการที่อาศัยความร่วมมือนี้จะสร้างบรรยากาศแบบชุมชนและกระตุ้นให้ลูกค้าของคุณร่วมกำจัดการปล่อยคาร์บอน

แผนการสมัครใช้งาน: Decade, Century และ Millennium

หากคุณเลือกตัวเลือก Pioneer หรือ Alliance คุณจะสามารถเลือกแผนการสมัครใช้งานที่จะใช้เป็นตัวระบุการมีส่วนร่วมของคุณต่อคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้ Planet มีแผนการสมัครใช้งาน 3 แผน ได้แก่ Decade, Century และ Millennium โดยทั้ง 3 แผนต่างก็รับประกันว่าทุกๆ การจัดส่งของคุณจะปลอดคาร์บอน

แผน Decade

แผน Decade จะใช้เครดิตคาร์บอนจากโซลูชันการกำจัดคาร์บอนโดยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าและการกักเก็บคาร์บอนในดิน บริษัท ต่างๆ เช่น Grassroots Carbon และ Pachama เองก็ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านการสมัครใช้งาน Decade เช่นกัน

ราคาโดยประมาณของแผน Decade จะอยู่ที่ $0.035 ต่อคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

แผน Century

แผน Century จะผสมผสานโซลูชันการกำจัดคาร์บอนด้วยวิธีธรรมชาติเข้ากับโซลูชันที่ใช้วิธีด้านวิศวกรรม เช่น การดักจับอากาศโดยตรงและแปลงสภาพเป็นแร่ธาตุ แผนนี้รองรับการผสมผสานระหว่างบริษัทและโซลูชันแผน Decade และ Millennium

ราคาโดยประมาณสำหรับแผน Century คือ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ

แผน Millennium

แผน Millennium จะนำเงินไปใช้กับโซลูชั่นปลอดคาร์บอนที่ใช้วิธีด้านวิศวกรรมเป็นหลัก เช่น การดักจับอากาศโดยตรงและการแปลงสภาพเป็นแร่ธาตุ และนำเงินไปใช้ในการกำจัดคาร์บอนด้วยวิธีธรรมชาติเพียงเล็กน้อย โซลูชันที่ใช้วิธีด้านวิศวกรรมเหล่านี้จะกักเก็บคาร์บอนไว้อย่างน้อยถึง 1,000 ปี ซึ่งมีหลายบริษัทที่สนับสนุนแผน Millennium นี้ เช่น 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam Bio, Mast Reforestation, Noya, Pachama, Planetary Technologies, Remora Carbon, Running Tide และ Sustaera

ราคาโดยประมาณของแผน Millennium จะอยู่ที่ $0.15 ต่อคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

แผนการสมัครใช้งานรูปแบบต่างๆ

ราคาโดยประมาณของแผนการสมัครใช้งาน Planet ที่ระบุนี้จะอิงตามการปล่อยมลพิษโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม Shopify อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจริงต่อการสั่งซื้อสำหรับร้านค้าของคุณอาจแตกต่างออกกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทางการจัดส่ง น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และลักษณะการขนส่ง

การเรียกเก็บเงินและค่าบริการของการใช้ Planet

เมื่อคุณสมัครใช้งาน Planet คุณจะถูกเรียกเก็บเงินอัตโนมัติทุกเดือน

หากคุณเลือกตัวเลือก Community ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะเท่ากับจํานวนเงินที่ลูกค้าของคุณได้สนับสนุนผ่าน Planet หากคุณเลือกตัวเลือก Alliance ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดงค่าบริการสำหรับการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน รวมถึงจํานวนเงินที่ลูกค้าของคุณชําระผ่าน Planet

ในกรณีที่เลือกตัวเลือก Pioneer หรือ Alliance หากคำสั่งซื้อมีข้อมูลการติดตาม Planet จะถือว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วก็ต่อเมื่อข้อมูลการติดตามระบุว่าสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่บรรจุภัณฑ์ถึงปลายทางและได้รับการยืนยันว่าจัดส่งแล้ว Planet จะถือว่าเป็นเช่นนั้นด้วย

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลการติดตาม Planet จะใช้กรอบเวลาตามค่าเริ่มต้นในการตัดสินว่การจัดส่งจะถึงปลายทางเมื่อใด กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ระบบจะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อให้เป็นจัดส่งแล้วเมื่อผ่านไป 20 วันนับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ การทำเช่นนี้เพื่อให้คุณมีเวลาที่สมเหตุสมผลเพื่อจัดส่งบรรจุภัณฑ์ให้ถึงปลายทาง แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลการติดตาม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี