การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเลือกการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน

เมื่อใช้ Planet คุณจะสามารถปรับแบรนด์ของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการหลักปฏิบัติการจัดส่งแบบยั่งยืนที่กำลังเพิ่มขึ้นได้

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน

การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ามักจะส่งผลให้เกิดการปล่อยคาร์บอนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Planet ช่วยให้คุณสามารถกำจัดมลพิษที่ปล่อยออกมาเหล่านี้ได้โดยการใช้บริการของบริษัทกำจัดคาร์บอนเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกออก (CO2) ในจํานวนที่เท่ากันจากชั้นบรรยากาศ เมื่อคุณเสนอตัวเลือกการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะสามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดส่งของคุณได้ และยังตอบโจทย์ความต้องการหลักปฏิบัติแบบยั่งยืนที่กำลังเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

Planet: ตัวเลือกการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน 3 แบบ

Planet มีตัวเลือกในการผสานการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนเข้ากับร้านค้าของคุณถึง 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ Pioneer, Community และ Alliance โดยแต่ละตัวเลือกจะมีสิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน จึงช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งวิธีการของคุณโดยอิงตามค่านิยมทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าได้

Pioneer: การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนสำหรับทุกๆ คำสั่งซื้อ

เมื่อใช้ตัวเลือก Pioneer คุณจะต้องจ่ายค่าจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนสำหรับทุกๆ คำสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าในคำสั่งซื้อแต่ละรายการ การปล่อยมลพิษจากการจัดส่งที่เกี่ยวข้องจะถูกกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อจะอยู่ระหว่าง $0.035 ถึง $0.15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Planet ของคุณ

Community: ส่งเสริมให้ลูกค้าร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เมื่อใช้ตัวเลือก Community คุณจะสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้โดยการจ่ายค่าจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนมูลค่า $0.25 เงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าของคุณจะถูกนำไปใช้ในการกำจัดคาร์บอน เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งแต่ละครั้งที่ใช้ตัวเลือก Community นั้นจะปลอดคาร์บอน

Alliance: ร่วมมือกันเพื่อโลกที่มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

เมื่อใช้ตัวเลือก Alliance คุณจะไม่เพียงให้บริการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนสำหรับทุกคำสั่งซื้อเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชิญชวนลูกค้าให้มาร่วมสร้างผลกระทบด้านภูมิอากาศในเชิงบวกอีกด้วย ต้นทุนต่อการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง $0.035 ถึง $0.15 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Planet ของคุณ นอกจากนี้ลูกค้าของคุณยังสามารถจ่ายเพิ่มอีก $0.25 ได้เช่นกัน วิธีการที่อาศัยความร่วมมือนี้จะสร้างบรรยากาศแบบชุมชนและกระตุ้นให้ลูกค้าของคุณร่วมกำจัดการปล่อยคาร์บอน

แผนการสมัครใช้งาน: Decade, Century และ Millennium

หากคุณเลือกตัวเลือก Pioneer หรือ Alliance คุณจะสามารถเลือกแผนการสมัครใช้งานที่จะใช้เป็นตัวระบุการมีส่วนร่วมของคุณต่อคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้ Planet มีแผนการสมัครใช้งาน 3 แผน ได้แก่ Decade, Century และ Millennium โดยทั้ง 3 แผนต่างก็รับประกันว่าทุกๆ การจัดส่งของคุณจะปลอดคาร์บอน

แผน Decade

แผน Decade จะใช้เครดิตคาร์บอนจากโซลูชันการกำจัดคาร์บอนโดยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าและการกักเก็บคาร์บอนในดิน บริษัท ต่างๆ เช่น Grassroots Carbon และ Pachama เองก็ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านการสมัครใช้งาน Decade เช่นกัน

ราคาโดยประมาณของแผน Decade จะอยู่ที่ $0.035 ต่อคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

แผน Century

แผน Century จะผสมผสานโซลูชันการกำจัดคาร์บอนด้วยวิธีธรรมชาติเข้ากับโซลูชันที่ใช้วิธีด้านวิศวกรรม เช่น การดักจับอากาศโดยตรงและแปลงสภาพเป็นแร่ธาตุ แผนนี้รองรับการผสมผสานระหว่างบริษัทและโซลูชันแผน Decade และ Millennium

ราคาโดยประมาณสำหรับแผน Century คือ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ

แผน Millennium

แผน Millennium จะนำเงินไปใช้กับโซลูชั่นปลอดคาร์บอนที่ใช้วิธีด้านวิศวกรรมเป็นหลัก เช่น การดักจับอากาศโดยตรงและการแปลงสภาพเป็นแร่ธาตุ และนำเงินไปใช้ในการกำจัดคาร์บอนด้วยวิธีธรรมชาติเพียงเล็กน้อย โซลูชันที่ใช้วิธีด้านวิศวกรรมเหล่านี้จะกักเก็บคาร์บอนไว้อย่างน้อยถึง 1,000 ปี ซึ่งมีหลายบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนผ่านการสมัครใช้งานแบบ Millennium นี้ เช่น 44.01, Carbofex, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam Bio, Mast Reforestation, Noya, Pachama, Planetary Technologies, Remora Carbon และ Sustaera

ราคาโดยประมาณของแผน Millennium จะอยู่ที่ $0.15 ต่อคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

แผนการสมัครใช้งานรูปแบบต่างๆ

ราคาโดยประมาณของแผนการสมัครใช้งาน Planet ที่ระบุนี้จะอิงตามการปล่อยมลพิษโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม Shopify อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจริงต่อการสั่งซื้อสำหรับร้านค้าของคุณอาจแตกต่างออกกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทางการจัดส่ง น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และลักษณะการขนส่ง

การเรียกเก็บเงินและค่าบริการของการใช้ Planet

เมื่อคุณสมัครใช้งาน Planet คุณจะถูกเรียกเก็บเงินอัตโนมัติทุกเดือน

หากคุณเลือกตัวเลือก Community ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะเท่ากับจํานวนเงินที่ลูกค้าของคุณได้สนับสนุนผ่าน Planet หากคุณเลือกตัวเลือก Alliance ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดงค่าบริการสำหรับการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน รวมถึงจํานวนเงินที่ลูกค้าของคุณชําระผ่าน Planet

ในกรณีที่เลือกตัวเลือก Pioneer หรือ Alliance หากคำสั่งซื้อมีข้อมูลการติดตาม Planet จะถือว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วก็ต่อเมื่อข้อมูลการติดตามระบุว่าสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่บรรจุภัณฑ์ถึงปลายทางและได้รับการยืนยันว่าจัดส่งแล้ว Planet จะถือว่าเป็นเช่นนั้นด้วย

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลการติดตาม Planet จะใช้กรอบเวลาตามค่าเริ่มต้นในการตัดสินว่การจัดส่งจะถึงปลายทางเมื่อใด กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ระบบจะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อให้เป็นจัดส่งแล้วเมื่อผ่านไป 20 วันนับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ การทำเช่นนี้เพื่อให้คุณมีเวลาที่สมเหตุสมผลเพื่อจัดส่งบรรจุภัณฑ์ให้ถึงปลายทาง แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลการติดตาม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี