ทำให้การจัดส่งปลอดคาร์บอนด้วยแอป Planet

หากคุณต้องการให้การจัดส่งของคุณปลอดคาร์บอน คุณสามารถสมัครใช้งานแอป Planet เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

 • ทำให้การจัดส่งของคุณปลอดคาร์บอนโดยสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทนวัตกรรมที่ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากชั้นบรรยากาศมากักเก็บเอาไว้
 • เพิ่มเครื่องหมาย Planet ให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนแก่ลูกค้าของคุณ
 • เข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆ เช่น รอยเท้าคาร์บอน ระยะทางจัดส่งรวม หรือปริมาณคาร์บอนที่คุณได้กำจัดไป

คาดว่าแอป Planet จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 0.035 ดอลลาร์สหรัฐถึง 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ โดยขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งานที่คุณเลือก ค่าใช้จ่ายจริงอาจแตกต่างกันไปตามระยะการจัดส่ง น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และโหมดการขนส่ง

ทำความเข้าใจการกำจัดคาร์บอน

แอป Planet จะช่วยยับยั้งการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ โดยการกำจัดคาร์บอนคือกระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศแล้วนำมากักเก็บเอาไว้

ตัวอย่างเช่น หากรถบรรทุกหรือเครื่องบินที่จัดส่งสินค้าของคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนัก 1 กิโลกรัมเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วคุณได้สมัครใช้งานแอป Planet ไว้ Shopify จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า CO2 หนัก 1 กิโลกรัมนั้นจะถูกดูดออกจากชั้นบรรยากาศแล้วนำไปกักเก็บไว้โดยใช้โซลูชันและเทคโนโลยีในกองทุนเพื่อความยั่งยืนของ Shopify

ภาคส่วนที่เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วต่างมีเทคโนโลยีการกำจัดคาร์บอนมากมายที่อยู่ระหว่างพัฒนาในขั้นต่างๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ประกอบด้วยโซลูชันตามธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าและการกักเก็บคาร์บอนในดิน รวมถึงโซลูชันที่ไฮเทคยิ่งกว่า เช่น การดักจับคาร์บอนโดยตรงจากอากาศและการแปรคาร์บอนให้เป็นของแข็ง

แผนการสมัครใช้งานแอป Planet

แอป Planet มีแผนการสมัครใช้งานที่จะลดการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณอยู่ 3 แผน โดยโซลูชันและเทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณสนับสนุนด้วยแอป Planet นั้นมาจากกองทุนเพื่อความยั่งยืนของ Shopify และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของ Shopify

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสมัครใช้งานแอป Planet:

แผนการสมัครใช้งานแอป Planet
แผน ประมาณราคา ราคาต่อตันของ CO2 คำอธิบาย
ทศวรรษ 0.035 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของ CO2
 • การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน
 • สนับสนุนเงินทุนแก่วิธีการกำจัดคาร์บอนตามธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าและการกักเก็บคาร์บอนในดิน
 • บริษัทเงินทุนเช่น DroneSed, Grassroots Carbon และ Pachama
 • ศตวรรษ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของ CO2
 • การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน
 • มอบเงินทุนให้กับวิธีการลดคาร์บอนแบบต่างๆ และโซลูชันที่แปลกใหม่เช่น การดูดคาร์บอนออกจากอากาศโดยตรง และการแปลงสภาพเป็นแร่ธาตุ
 • บริษัทเงินทุนเช่น 44.01, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide และ Sustaera
 • สหัสวรรษ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของ CO2
 • การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน
 • ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนโซลูชันที่แปลกใหม่ เช่น การดูดคาร์บอนออกจากอากาศโดยตรงแล้วเปลี่ยนให้เป็นแร่ธาตุ และวิธีการแบบธรรมชาติในการลดปริมาณคาร์บอนบางวิธี
 • บริษัทเงินทุนเช่น 44.01, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide และ Sustaera
 • ราคาต่อคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ด้านบนคือราคาโดยประมาณจากข้อมูลของ Shopify สำหรับการปล่อยมลพิษโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ แต่ค่าใช้จ่ายจริงต่อคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณอาจแตกต่างกันไปตามระยะการจัดส่ง น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และโหมดการขนส่ง

  การคำนวณการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณ

  แอป Planet จะผสานรวมข้อมูลจากร้านค้าของคุณกับข้อมูลในแวดวงธุรกิจและแบบจำลองที่ผ่านพิชญพิจารณ์เพื่อประมาณค่าปริมาณ CO2 ที่การจัดส่งของคุณปลดปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อม โดยแอป Planet จะปัดเศษค่าทั้งหมดที่ใช้ในแบบจำลองข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อย CO2 จากการจัดส่งจะถูกกำจัดออกอย่างสิ้นเชิง

  ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าแอปใช้ข้อมูลใดในการระบุการปล่อยมลพิษจากการจัดส่ง:

  การคํานวณการปล่อยมลพิษจากการจัดส่ง
  ปัจจัย ค่าหลัก หากไม่มีค่าหลักให้ใช้
  น้ำหนัก น้ำหนักของการจัดส่ง น้ำหนักของสินค้าจัดส่งโดยเฉลี่ย
  ระยะทาง ระยะทางที่เดินทางตามข้อมูลการติดตาม ระยะห่างทางตรงระหว่างที่อยู่ต้นทางกับที่อยู่ปลายทาง คูณด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนที่ 1.5
  ประเภทการขนส่ง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถบรรทุกหรือเครื่องบินที่ใช้ความเร็วและระยะทางเป็นตัวกำหนด การปล่อยมลพิษของรถบรรทุก

  แอป Planet จะใช้ข้อมูลติดตามคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับหมายเลขติดตามพัสดุที่ระบบกำหนดให้กับการจัดส่ง เพื่อประมาณค่าการปล่อยมลพิษของคุณ หากไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุหรือผู้ให้บริการขนส่งไม่ได้รับการรองรับ แอป Planet จะคูณค่าประมาณการปล่อยมลพิษด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนที่ 1.5 โดยปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปล่อยมลพิษของคุณจะหมดไป แต่หากข้อมูลใดก็ตามไม่ถูกต้องหรือขาดหาย แอป Planet จะใช้ค่าสูงสุดที่สมเหตุสมผลแทน

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณจัดส่งบรรจุภัณฑ์จากเมืองบอสตันไปยังเมืองนิวยอร์กซิตี้ ระยะทางตรงคือ 305.94 กม. แต่ถนนที่สั้นที่สุดนั้นอยู่ที่ประมาณ 350 กม. หากมีข้อมูลการติดตามให้ใช้งาน แอป Planet จะใช้ระยะทางตามที่เดินทางจริง

  อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลการติดตาม ระบบจะใช้ 305.94 กม. ในการคํานวณพื้นฐาน และคูณผลลัพธ์การปล่อยมลพิษด้วย 1.5 การคํานวณนี้จะคำนึงถึงความแปรผันในเส้นทาง เช่น ระยะทางที่เดินทางจากที่ไปรษณีย์และศูนย์กระจายสินค้า และเส้นทางที่บริษัทจัดส่งใช้เพื่อนำส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังที่อยู่ของลูกค้า

  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าบริการของคุณ

  หลังจากที่คุณติดตั้งแอป Planet ระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายในการกำจัดคาร์บอนโดยประมาณต่อเดือนโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดจากร้านค้าของคุณและค่าเฉลี่ยของ Shopify

  ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อใดก็ตามที่ระบบถือว่าจัดส่งแล้วในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หากมีข้อมูลการติดตามให้ใช้งาน ระบบจะกำหนดสถานะคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วเมื่อข้อมูลการติดตามระบุว่าจัดส่งแล้ว แต่หากไม่มีข้อมูลการติดตาม ระบบจะกำหนดสถานะคำสั่งซื้อว่ารอการจัดส่ง 20 วันหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อ ส่วนในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกก่อนได้รับการจัดการ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นกับคุณ

  การจัดส่งของคุณอาจปลอดคาร์บอนผ่าน Shopify ได้โดยใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากแอป Planet เช่น Shop Pay หรือแคมเปญตามฤดูกาลอื่นๆ หากบริการอื่นจาก Shopify ทำให้คำสั่งซื้อไม่มีการปล่อยคาร์บอนอีกต่อไป แอป Planet จะไม่เรียกเก็บเงินกับคุณ

  หากค่าใช้จ่ายในการขจัดการปล่อยมลพิษของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมานั้นน้อยกว่า 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะปัดเศษค่าบริการเป็น 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ

  ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งานแอป Planet

  ตรวจสอบข้อควรพิจารณาในการใช้แอป Planet ดังต่อไปนี้:

  • แบบจำลองและค่าประมาณนั้นไม่แน่นอน แต่แอป Planet จะประมาณค่าการปล่อยมลพิษของคุณสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อให้แน่ใจว่าคาร์บอนจะถูกกำจัดไปจนหมด
  • แอป Planet จะกำจัดเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่คิดเป็น 95% ของผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการขนส่ง การปล่อยมลพิษอื่นๆ เช่น CH4, N2O และ GHG จะไม่ถูกกำจัด
  • โดยคำสั่งซื้อที่จัดส่งโดยการขนส่งทางทะเลนั้นจะไม่สร้างข้อมูลที่ต้องใช้ในการคํานวณการปล่อยมลพิษอย่างถูกต้องแม่นยำ แต่จะใช้วิธีการอื่นที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจในการคํานวณการปล่อยมลพิษแทน
  • ขณะนี้แอป Planet มุ่งเน้นไปที่การรับมือการปล่อยมลพิษจากการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า

  ติดตั้งแอป Planet

  1. ไปที่หน้า แอป Planet ใน Shopify App Store
  2. คลิกเพิ่มแอป
  3. ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตของแอป แล้วคลิก “ติดตั้งแอป

  การเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  หากคุณต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของคุณปลอดคาร์บอน คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

  เครื่องหมายแอป Planet

  ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  ก่อนที่จะเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • คุณต้องสมัครใช้งานแอป Planet เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • คุณไม่สามารถแปลเครื่องหมาย Planet ให้เป็นภาษาอื่นได้
  • คุณไม่สามารถปรับแต่งเครื่องหมาย Planet ได้หากคุณกำลังใช้ธีมวินเทจ

  ภาษาที่พร้อมใช้งาน

  คุณไม่สามารถใช้การแปลของคุณเองกับเครื่องหมายแอป Planet ได้

  มีรายการภาษาที่พร้อมใช้งาน ที่ผู้ดูแลส่วน Shopify สามารถเปลี่ยนไปใช้ได้หากต้องการแปลเครื่องหมายแอป Planet คุณต้องใช้ธีมที่รองรับการจำหน่ายสินค้าในหลายภาษาคุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของธีมและเพิ่มภาษาอื่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกภาษาที่ตนต้องการได้

  เพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในธีม Online Store 2.0

  หากคุณใช้ธีม Online Store 2.0 อยู่ คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในหน้าใดของร้านค้าออนไลน์ตัวเองก็ได้โดยตรงจากตัวแก้ไขธีมของคุณ

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

  3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  4. คลิกที่ “ธีม

  5. ในส่วนธีมปัจจุบัน ให้คลิก “ปรับแต่ง

  6. เลือกหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเครื่องหมาย Planet เช่น หน้าแรกหรือตะกร้าสินค้า

  7. เพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนที่มีอยู่เดิมหรือส่วนใหม่:

   • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนที่มีอยู่เดิม ให้คลิก “เพิ่มบล็อก” จากนั้นเลือก “Shopify Planet
   • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนใหม่ ให้คลิก “เพิ่มส่วน” จากนั้นเลือก “Shopify Planet
  8. คลิกที่ “บันทึก

  ปรับแต่งการออกแบบของเครื่องหมายแอป Planet

  หากคุณใช้ธีม Online Store 2.0 คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของเครื่องหมาย Planet ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้โดยตรงจากตัวแก้ไขธีมของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งแอตทริบิวต์เครื่องหมายแอป Planet ได้ดังต่อไปนี้

  • สีและขอบพื้นหลัง
  • แสดงหรือซ่อนโลโก้แอป Planet ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนสถิติ หรือส่วนสนับสนุนเงินทุน
  • ขยายเครื่องหมายเพื่อให้พอดีกับบรรจุภัณฑ์ ระยะขอบบนและด้านล่าง และขนาดของมุมโค้งมน

  ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอตทริบิวต์เครื่องหมายแอป Planet ที่คุณสามารถปรับแต่งได้

  แอตทริบิวต์ที่ปรับแต่งเครื่องหมายแอป Planet
  คุณลักษณะ คำอธิบาย ตัวเลือกการปรับแต่ง
  โลโก้แอป Planet โลโก้แอป Planet จะมีลักษณะเป็นวงกลมสีเขียวอ่อนที่มีใบไม้สีเข้มอยู่ด้านล่างขวา โลโก้จะปรากฏที่มุมซ้ายหรือมุมซ้ายบนของเครื่องหมาย ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องหมาย คุณสามารถทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย โลโก้แอป Planet ได้
  ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณได้ตั้งค่าหน้า Impact ไว้ คุณจะสามารถแสดงลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำลูกค้าไปยังหน้า Impact ของคุณได้การกระตุ้นให้ดำเนินการ "ข้อมูลเพิ่มเติม" จะปรากฏเป็นลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ด้านขวาหรือมุมขวาบนของเครื่องหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องหมายหากคุณไม่ได้ตั้งค่าหน้า Impact ข้อความได้รับการสนับสนุนโดย Shopify Planet จะปรากฏขึ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายแสดงส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ได้
  การแสดงผลมลพิษที่กำจัดแล้ว การแสดงผลมลพิษที่กำจัดแล้วจะแสดงปริมาณการปล่อยคาร์บอนเป็นกิโลกรัมที่คุณกำจัดออกจากอากาศด้วยการสนับสนุนโครงการผ่านแผนการสมัครใช้งานของคุณ การแสดงผลการมลพิษที่กำจัดแล้วยังแสดงการเปรียบเทียบกับระยะทางที่ขับโดยรถยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ำมันเพื่อให้ลูกค้าของคุณเข้าใจและวัดปริมาณผลกระทบจากการจัดส่งปลอดคาร์บอนของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายลบการแสดงผลมลพิษออกแล้วได้
  การแสดงผลเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม แผนการสมัครใช้งานแต่ละแผนจะช่วยจัดหาทุนให้กับบริษัทต่างๆ และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ส่วนที่ได้รับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจะแสดงตัวอย่างโครงการที่กำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่คุณกำลังช่วยสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายลบการแสดงผลมลพิษออกแล้วได้

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

  3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  4. คลิกที่ “ธีม

  5. ในส่วนธีมปัจจุบัน ให้คลิก “ปรับแต่ง

  6. เลือกหน้าที่คุณได้เพิ่มเครื่องหมาย Planet เช่น หน้าแรก หรือ ตะกร้าสินค้า

  7. เลือกบล็อกแอปShopify Planetจากเมนูดรอปดาวน์ในส่วนแอป

  8. ใช้การปรับแต่งเครื่องหมายแอป Planet ของคุณ

  9. คลิกที่ “บันทึก

  เพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังธีมสไตล์วินเทจหรือธีมที่กำหนดเอง

  หากต้องการเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังธีมวินเทจหรือธีมแบบที่กำหนดเอง คุณจึงต้องแก้ไขโค้ดธีมของคุณด้วยตนเอง

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Planet

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. ในส่วนการแสดงเครื่องหมาย Planet ให้คลิก “เพิ่มเครื่องหมาย

  5. คัดลอกส่วนย่อยของโค้ดต่อไปนี้:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner"> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" alt="Carbon-neutral shipping with Shopify Planet" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> {% if shop.metafields.shopify-planet.impact-comms-linked %} <div class="shopify-planet-banner-subtitle-link"><a href="/pages/climate-commitment" target="_blank">More info</a></div> {% else %} <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> {% endif %} </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. ไปที่หนึ่งในไฟล์ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย:

   • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายลงในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ ให้ไปที่ไฟล์ templates/cart.liquid
   • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายลงในหน้าสินค้าของคุณ ให้ไปที่ไฟล์templates/product.liquid
  2. วางส่วนย่อยของโค้ดในตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงเครื่องหมายดังกล่าว จากนั้นคลิก “บันทึก

  3. คลิก “ตัวอย่าง” เพื่อตรวจสอบวิธีการแสดงเครื่องหมายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี