การเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากคุณต้องการแสดงความมุ่งมั่นในการจัดส่งปลอดคาร์บอน คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ เครื่องหมาย Planet มีสองรูปแบบที่แตกต่างกัน: รูปแบบการตลาดและรูปแบบการมีส่วนร่วม รูปแบบการตลาดช่วยให้คุณสามารถอธิบายความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศด้วยสถิติ การเปรียบเทียบ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่คุณลงทุนกับ Planet รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องหมายเชิงชวนให้มีการตอบสนอง ที่จะให้ลูกค้าของคุณเพิ่มค่าธรรมเนียม $0.25 ดอลลาร์สหรัฐในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อทำให้การจัดส่งของตนปลอดคาร์บอน

หากคุณได้เลือกการสมัครใช้งานแบบ Pioneer หรือ Alliance เครื่องหมายของคุณจะตั้งเป็นรูปแบบการตลาดเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณได้เลือการสมัครใช้งานแบบ Community เครื่องหมายของคุณจะตั้งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย Planet ได้มากเท่าที่ต้องการ และสามารถเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมายแต่ละรายการได้

ข้อควรพิจารณาในการเพิ่มเครื่องหมาย Planet

ก่อนที่จะเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องติดตั้ง Planet เรียบร้อยแล้ว
 • คุณต้องสมัครใช้งานหนึ่งในแผนการสมัครใช้งาน Planet อยู่ในปัจจุบัน
 • รูปแบบการมีส่วนร่วมใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณสมัครใช้งานแผน Community หรือ Alliance ของ Planet
 • คุณต้องใช้ธีม Online Store 2.0 อยู่

ภาษาที่พร้อมใช้งาน

คุณไม่สามารถใช้การแปลของคุณเองกับเครื่องหมาย Planet ได้ อย่างไรก็ตาม มีรายการภาษาที่ใช้งานได้ที่ผู้ดูแลส่วน Shopify สามารถเปลี่ยนไปใช้ได้ ทั้งนี้ หากต้องการแปลเครื่องหมายแอป Planet คุณต้องใช้ธีมที่รองรับการจำหน่ายสินค้าในหลายภาษา คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของธีมและเพิ่มภาษาอื่นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกภาษาที่ตนต้องการได้

เพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในธีม Online Store 2.0

หากคุณใช้ธีม Online Store 2.0 คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในหน้าที่ต้องการในร้านค้าออนไลน์ตนเองได้โดยตรงจากตัวแก้ไขธีม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม จากนั้นคลิก “ปรังแต่ง” ข้างธีมที่คุณต้องการเพิ่มเครื่องหมาย
 2. เลือกหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเครื่องหมาย Planet เช่น หน้าแรกหรือตะกร้าสินค้า
 3. เพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนที่มีอยู่เดิมหรือส่วนใหม่:

  • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนที่มีอยู่เดิม ให้คลิก “เพิ่มบล็อก” จากนั้นเลือก “Shopify Planet
  • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนใหม่ ให้คลิก “เพิ่มส่วน” จากนั้นเลือก “Shopify Planet
 4. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนรูปแบบระหว่างการตลาดและการมีส่วนร่วม

หลังจากคุณเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังธีม คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยตรงจากตัวแก้ไขธีม เครื่องหมายสามารถมีได้รูปแบบเดียวในเวลาเดียวกัน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม จากนั้นคลิกปรับแต่ง ซึ่งอยู่ข้างธีมที่คุณต้องการปรับเครื่องหมาย
 2. เลือกหน้าที่คุณได้เพิ่มเครื่องหมาย Planet
 3. ในแถบด้านข้างเครื่องมือแก้ไขร้านค้าออนไลน์ จากเมนูดรอปดาวน์ในส่วนแอป ให้คลิก “Shopify Planet
 4. ในส่วนรูปแบบเครื่องหมาย ให้เลือกการตลาด หรือ การมีส่วนร่วม
 5. คลิกที่ “บันทึก

การปรับแต่งรูปลักษณ์การออกแบบของเครื่องหมาย Planet

หากคุณใช้งานธีม Online Store 2.0 คุณจะสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของเครื่องหมาย Planet ได้โดยตรงจากตัวแก้ไขธีม โดยองค์ประกอบที่คุณสามารถปรับแต่งได้ มีดังนี้

 • สีและขอบของพื้นหลัง
 • การแสดงโลโก้ Planet ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนสถิติ และส่วนการสนับสนุนนวัตกรรม
 • ขนาด ระยะขอบ และขนาดการตัดมุมของเครื่องหมาย

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอตทริบิวต์เครื่องหมาย Planet ที่คุณสามารถปรับแต่งได้

แอตทริบิวต์ที่ปรับแต่งเครื่องหมาย Planet
คุณลักษณะ คำอธิบาย ตัวเลือกการปรับแต่ง
โลโก้ Planet โลโก้ Planet จะมีลักษณะเป็นวงกลมสีเขียวอ่อนที่มีใบไม้สีเข้มอยู่ด้านล่างขวา โลโก้จะปรากฏที่มุมซ้ายหรือมุมซ้ายบนของเครื่องหมาย ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องหมาย พร้อมให้ใช้งานในโหมดการตลาดและโหมดการมีส่วนร่วม คุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนโลโก้ Planet ได้
ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณได้ตั้งค่าหน้า Impact ไว้ คุณจะสามารถแสดงลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำลูกค้าไปยังหน้า Impact ของคุณได้ การกระตุ้นให้ดำเนินการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จะปรากฏเป็นลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านขวาหรือมุมขวาบนของเครื่องหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องหมาย หากคุณไม่ได้ตั้งค่าหน้าผลลัพธ์ ข้อความ “ขับเคลื่อนโดย Shopify Planet” จะปรากฏขึ้นแทน พร้อมให้ใช้งานในโหมดการตลาดและโหมดการมีส่วนร่วม คุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม” ได้
การแสดงผลมลพิษที่กำจัดแล้ว การแสดงผลมลพิษที่กำจัดแล้วจะแสดงปริมาณการปล่อยคาร์บอนในหน่วยกิโลกรัมที่คุณกำจัดออกจากอากาศผ่านโครงการที่คุณให้การสนับสนุนร่วมกับ Planet นอกจากนี้ การแสดงผลมลพิษที่กำจัดแล้วยังจะแสดงการเปรียบเทียบกับระยะทางที่ขับโดยรถยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ำมันเพื่อให้ลูกค้าของคุณเข้าใจและวัดปริมาณผลกระทบจากการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนของคุณ พร้อมให้ใช้งานในโหมดการตลาด คุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนการปล่อยมลพิษที่ลดได้
การแสดงผลเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม แผนการสมัครใช้งานแต่ละแผนจะช่วยจัดหาทุนให้กับบริษัทต่างๆ และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ส่วนที่ได้รับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจะแสดงตัวอย่างโครงการที่กำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่คุณกำลังช่วยสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งานของคุณ พร้อมให้ใช้งานในโหมดการตลาด คุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนได้

ปรับแต่งเครื่องหมาย Planet

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม จากนั้นคลิกปรับแต่ง ซึ่งอยู่ข้างธีมที่คุณต้องการปรับเครื่องหมาย
 2. เลือกหน้าที่คุณได้เพิ่มเครื่องหมาย Planet
 3. ในแถบด้านข้างเครื่องมือแก้ไขร้านค้าออนไลน์ ในเมนูดรอปดาวน์ในส่วนแอป ให้คลิกที่ Shopify Planet
 4. นำการปรับแต่งเครื่องหมาย Planet ของคุณไปใช้
 5. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี