ทำให้การจัดส่งปลอดคาร์บอนด้วยแอป Planet

หากคุณต้องการให้การจัดส่งของคุณปลอดคาร์บอน คุณสามารถสมัครใช้งานแอป Planet เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

 • ทำให้การจัดส่งของคุณปลอดคาร์บอนโดยสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทนวัตกรรมที่ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากชั้นบรรยากาศมากักเก็บเอาไว้
 • เพิ่มเครื่องหมาย Planet ให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนแก่ลูกค้าของคุณ
 • เข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆ เช่น รอยเท้าคาร์บอน ระยะทางจัดส่งรวม หรือปริมาณคาร์บอนที่คุณได้กำจัดไป

คาดว่าแอป Planet จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 0.035 ดอลลาร์สหรัฐถึง 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ โดยขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งานที่คุณเลือก ค่าใช้จ่ายจริงอาจแตกต่างกันไปตามระยะการจัดส่ง น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และโหมดการขนส่ง

การเข้าใจการขจัดคาร์บอน

แอป Planet จะช่วยยับยั้งการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ โดยการกำจัดคาร์บอนคือกระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศแล้วนำมากักเก็บเอาไว้

ตัวอย่างเช่น หากรถบรรทุกหรือเครื่องบินที่จัดส่งสินค้าของคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนัก 1 กิโลกรัมเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วคุณได้สมัครใช้งานแอป Planet ไว้ Shopify จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า CO2 หนัก 1 กิโลกรัมนั้นจะถูกดูดออกจากชั้นบรรยากาศแล้วนำไปกักเก็บไว้โดยใช้โซลูชันและเทคโนโลยีในกองทุนเพื่อความยั่งยืนของ Shopify

ภาคส่วนที่เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วต่างมีเทคโนโลยีการกำจัดคาร์บอนมากมายที่อยู่ระหว่างพัฒนาในขั้นต่างๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ประกอบด้วยโซลูชันตามธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าและการกักเก็บคาร์บอนในดิน รวมถึงโซลูชันที่ไฮเทคยิ่งกว่า เช่น การดักจับคาร์บอนโดยตรงจากอากาศและการแปรคาร์บอนให้เป็นของแข็ง

แผนการสมัครใช้งานแอป Planet

แอป Planet มีแผนการสมัครใช้งานที่จะลดการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณอยู่ 3 แผน โดยโซลูชันและเทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณสนับสนุนด้วยแอป Planet นั้นมาจากกองทุนเพื่อความยั่งยืนของ Shopify และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของ Shopify

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสมัครใช้งานแอป Planet:

แผนการสมัครใช้งานแอป Planet
แผน ประมาณราคา ราคาต่อตันของ CO2 คำอธิบาย
ทศวรรษ 0.035 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของ CO2
 • การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน
 • สนับสนุนเงินทุนแก่วิธีการกำจัดคาร์บอนตามธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าและการกักเก็บคาร์บอนในดิน
 • บริษัทเงินทุนเช่น DroneSed, Grassroots Carbon และ Pachama
 • ศตวรรษ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของ CO2
 • การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน
 • มอบเงินทุนให้กับวิธีการลดคาร์บอนแบบต่างๆ และโซลูชันที่แปลกใหม่เช่น การดูดคาร์บอนออกจากอากาศโดยตรง และการแปลงสภาพเป็นแร่ธาตุ
 • บริษัทเงินทุนเช่น 44.01, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide และ Sustaera
 • สหัสวรรษ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของ CO2
 • การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอน
 • ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนโซลูชันที่แปลกใหม่ เช่น การดูดคาร์บอนออกจากอากาศโดยตรงแล้วเปลี่ยนให้เป็นแร่ธาตุ และวิธีการแบบธรรมชาติในการลดปริมาณคาร์บอนบางวิธี
 • บริษัทเงินทุนเช่น 44.01, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide และ Sustaera
 • ราคาต่อคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ด้านบนคือราคาโดยประมาณจากข้อมูลของ Shopify สำหรับการปล่อยมลพิษโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ แต่ค่าใช้จ่ายจริงต่อคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณอาจแตกต่างกันไปตามระยะการจัดส่ง น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และโหมดการขนส่ง

  การคํานวณการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งของคุณ

  แอป Planet จะผสานรวมข้อมูลจากร้านค้าของคุณกับข้อมูลในแวดวงธุรกิจและแบบจำลองที่ผ่านพิชญพิจารณ์เพื่อประมาณค่าปริมาณ CO2 ที่การจัดส่งของคุณปลดปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อม โดยแอป Planet จะปัดเศษค่าทั้งหมดที่ใช้ในแบบจำลองข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อย CO2 จากการจัดส่งจะถูกกำจัดออกอย่างสิ้นเชิง

  ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าแอปใช้ข้อมูลใดในการระบุการปล่อยมลพิษจากการจัดส่ง:

  การคํานวณการปล่อยมลพิษจากการจัดส่ง
  ปัจจัย ค่าหลัก หากไม่มีค่าหลักให้ใช้
  น้ำหนัก น้ำหนักของการจัดส่ง น้ำหนักของสินค้าจัดส่งโดยเฉลี่ย
  ระยะทาง ระยะทางที่เดินทางตามข้อมูลการติดตาม ระยะห่างทางตรงระหว่างที่อยู่ต้นทางกับที่อยู่ปลายทาง คูณด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนที่ 1.5
  ประเภทการขนส่ง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถบรรทุกหรือเครื่องบินที่ใช้ความเร็วและระยะทางเป็นตัวกำหนด การปล่อยมลพิษของรถบรรทุก

  แอป Planet จะใช้ข้อมูลติดตามคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับหมายเลขติดตามพัสดุที่ระบบกำหนดให้กับการจัดส่ง เพื่อประมาณค่าการปล่อยมลพิษของคุณ หากไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุหรือผู้ให้บริการขนส่งไม่ได้รับการรองรับ แอป Planet จะคูณค่าประมาณการปล่อยมลพิษด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนที่ 1.5 โดยปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปล่อยมลพิษของคุณจะหมดไป แต่หากข้อมูลใดก็ตามไม่ถูกต้องหรือขาดหาย แอป Planet จะใช้ค่าสูงสุดที่สมเหตุสมผลแทน

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณจัดส่งบรรจุภัณฑ์จากเมืองบอสตันไปยังเมืองนิวยอร์กซิตี้ ระยะทางตรงคือ 305.94 กม. แต่ถนนที่สั้นที่สุดนั้นอยู่ที่ประมาณ 350 กม. หากมีข้อมูลการติดตามให้ใช้งาน แอป Planet จะใช้ระยะทางตามที่เดินทางจริง

  อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลการติดตาม ระบบจะใช้ 305.94 กม. ในการคํานวณพื้นฐาน และคูณผลลัพธ์การปล่อยมลพิษด้วย 1.5 การคํานวณนี้จะคำนึงถึงความแปรผันในเส้นทาง เช่น ระยะทางที่เดินทางจากที่ไปรษณีย์และศูนย์กระจายสินค้า และเส้นทางที่บริษัทจัดส่งใช้เพื่อนำส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังที่อยู่ของลูกค้า

  การเข้าใจค่าใช้จ่ายของคุณ

  หลังจากที่คุณติดตั้งแอป Planet ระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายในการกำจัดคาร์บอนโดยประมาณต่อเดือนโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดจากร้านค้าของคุณและค่าเฉลี่ยของ Shopify

  ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อใดก็ตามที่ระบบถือว่าจัดส่งแล้วในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หากมีข้อมูลการติดตามให้ใช้งาน ระบบจะกำหนดสถานะคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วเมื่อข้อมูลการติดตามระบุว่าจัดส่งแล้ว แต่หากไม่มีข้อมูลการติดตาม ระบบจะกำหนดสถานะคำสั่งซื้อว่ารอการจัดส่ง 20 วันหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อ ส่วนในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกก่อนได้รับการจัดการ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นกับคุณ

  การจัดส่งของคุณอาจปลอดคาร์บอนผ่าน Shopify ได้โดยใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากแอป Planet เช่น Shop Pay หรือแคมเปญตามฤดูกาลอื่นๆ หากบริการอื่นจาก Shopify ทำให้คำสั่งซื้อไม่มีการปล่อยคาร์บอนอีกต่อไป แอป Planet จะไม่เรียกเก็บเงินกับคุณ

  หากค่าใช้จ่ายในการขจัดการปล่อยมลพิษของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมานั้นน้อยกว่า 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะปัดเศษค่าบริการเป็น 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ

  ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งานแอป Planet

  ตรวจสอบข้อควรพิจารณาในการใช้แอป Planet ดังต่อไปนี้:

  • แบบจำลองและค่าประมาณนั้นไม่แน่นอน แต่แอป Planet จะประมาณค่าการปล่อยมลพิษของคุณสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อให้แน่ใจว่าคาร์บอนจะถูกกำจัดไปจนหมด
  • แอป Planet จะกำจัดเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่คิดเป็น 95% ของผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการขนส่ง การปล่อยมลพิษอื่นๆ เช่น CH4, N2O และ GHG จะไม่ถูกกำจัด
  • โดยคำสั่งซื้อที่จัดส่งโดยการขนส่งทางทะเลนั้นจะไม่สร้างข้อมูลที่ต้องใช้ในการคํานวณการปล่อยมลพิษอย่างถูกต้องแม่นยำ แต่จะใช้วิธีการอื่นที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจในการคํานวณการปล่อยมลพิษแทน
  • ขณะนี้แอป Planet มุ่งเน้นไปที่การรับมือการปล่อยมลพิษจากการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า

  ติดตั้งแอป Planet

  1. ไปที่หน้า แอป Planet ใน Shopify App Store
  2. คลิกเพิ่มแอป
  3. ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตของแอป แล้วคลิก “ติดตั้งแอป

  การเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  หากคุณต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของคุณปลอดคาร์บอน คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

  เครื่องหมายแอป Planet

  ข้อควรพิจารณาในการเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  ก่อนที่จะเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • คุณต้องสมัครใช้งานแอป Planet เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • คุณไม่สามารถแปลเครื่องหมาย Planet ให้เป็นภาษาอื่นได้
  • คุณไม่สามารถปรับแต่งเครื่องหมาย Planet ได้

  เพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังธีมร้านค้าออนไลน์ 2.0

  หากคุณใช้ธีม Online Store 2.0 อยู่ คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย Planet ลงในหน้าใดของร้านค้าออนไลน์ตัวเองก็ได้โดยตรงจากตัวแก้ไขธีมของคุณ

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

  3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  4. คลิกที่ “ธีม

  5. ในส่วนธีมปัจจุบัน ให้คลิก “ปรับแต่ง

  6. เลือกหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเครื่องหมาย Planet เช่น หน้าแรกหรือตะกร้าสินค้า

  7. เพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนที่มีอยู่เดิมหรือส่วนใหม่:

   • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนที่มีอยู่เดิม ให้คลิก “เพิ่มบล็อก” จากนั้นเลือก “Shopify Planet
   • หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายไปยังส่วนใหม่ ให้คลิก “เพิ่มส่วน” จากนั้นเลือก “Shopify Planet
  8. คลิกที่ “บันทึก

  เพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังธีมวินเทจหรือธีมที่ปรับแต่งได้เอง

  หากต้องการเพิ่มเครื่องหมาย Planet ไปยังธีมวินเทจหรือธีมแบบที่กำหนดเอง คุณจึงต้องแก้ไขโค้ดธีมของคุณด้วยตนเอง

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Planet

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. ในส่วนการแสดงเครื่องหมาย Planet ให้คลิก “เพิ่มเครื่องหมาย

  5. คัดลอกส่วนย่อยของโค้ดต่อไปนี้:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL and shop.metafields.shopify-planet.experiment %} <script> window.shopifyPlanet = { shopId: {{ shop.id }}, experiment: "{% if shop.metafields.shopify-planet.experiment == 1 %}planet_app_badge_aa_test{% else %}planet_app_badge_ab_test{% endif %}", } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% endif %} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner" {% if shop.metafields.shopify-planet.experiment and request.design_mode != true %}style="display: none;" {% endif %}> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. ไปที่หนึ่งในไฟล์ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย:

  2. วางส่วนย่อยของโค้ดในตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงเครื่องหมายดังกล่าว จากนั้นคลิก “บันทึก

  3. คลิก “ตัวอย่าง” เพื่อตรวจสอบวิธีการแสดงเครื่องหมายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี