Kargo profillerinizde gönderim konumlarınızı yönetme

Yeni bir kargo profili oluşturduğunuzda, siparişleri online olarak gönderebilen tüm konumlarınız aynı gruptaki profile eklenir. Online siparişleri gönderebilecek tüm konumlar, profilinizdeki ürünler için olası gönderim konumu haline gelir ve hepsi aynı ücretler ile bölgeleri paylaşırlar. Online siparişleri gönderemeyen konumlar kargo profillerinizde görüntülenmez.

Devre dışı bırakılmış konumlar Inactive etiketi ile kargo profiline eklenir. Bu konumlara bölgeler ve ücretler ekleyebilirsiniz ancak bu konumlar, etkinleştirilene kadar ödeme sayfasında kullanılmazlar. Hangi konumların etkin olduğunu yönetmek için Konumları devre dışı bırakma ve yeniden etkinleştirme sayfasına bakın.

Kargo profillerinizde konumlarınızı yönetmek için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

 • Konumları gruplara ayırarak sipariş gönderen konuma göre farklı ücretler ayarlayın. Bu, farklı konum gruplarının farklı kargo bölgeleri ve ücretlerine sahip olmasını sağlar.
 • Gruptan bir konumu kaldırarak konuma hiçbir ücret uygulanmamasını sağlayabilirsiniz. Kargo grubuna dahil edilmeyen konumlar, Şuradan kargo gönderilmiyor bölümünde listelenir. Daha fazla bilgi için Konumu kaldırma sayfasına bakın.
 • Yeni bir konum oluşturup bunu mevcut bir konum grubuna ekleyin veya kendi grubunda yeni bir bölge ve ücret kümesi oluşturun.

Siparişi hangi konumun göndereceğini seçme

Bir konum atanmış kargo ücretleri içeriyorsa ve bu konumdan bir siparişin tamamı gönderilebiliyorsa söz konusu konum, gönderim için seçilir. Atanmış kargo ücretleri içeren veya bir siparişin tamamının gönderilebileceği herhangi bir konum yoksa en yüksek önceliğe sahip konumdan, ürünün fazla satışı yapılır. Fazla satış seçeneği, yalnızca gönderim konumlarınızın hepsindeki envanter tükendiğinde engellenir.

Sipariş tek bir gönderim konumundan gönderilebiliyorsa söz konusu sipariş bu gönderim konumuna yönlendirilir. Sipariş, ilk önceliğiniz olarak ayarladığınız konumdan gönderilemiyorsa diğer konumlar mevcut envanter için kontrol edilir.

Kargoları birden fazla konumdan yönetiyorsanız siparişler, gönderim için birden fazla konuma bölünebilir. Birden fazla satır öğesi içeren sipariş tek bir gönderim konumunda eksiksiz şekilde gönderilemiyorsa kargo bölünür. Sepette her konum için kargo ücreti alınır.

Örneğin, A ürünü ile B ürününü içeren bir sipariş verilir. Paris'te bulunan gönderim konumunuzdan yalnızca A ürününü gönderilebiliyor, Lyon'da bulunan gönderim konumunuzdan ise yalnızca B ürünü gönderilebiliyor. A ürünü Paris'teki konuma, B ürünü ise Lyon'daki konumunuza yönlendirilir.

Yeni bir konum grubu oluşturma

Kargo profilinizde yeni bir konum grubu oluşturmak bu gruptaki konumların bölgelerini ve ücretlerini belirtmenize olanak sağlar.

Örneğin, biri ürünlerinizi tüm dünyaya gönderen diğeri ise yalnızca ABD'ye gönderim yapan iki konumunuz olduğunu varsayalım. Yalnızca ABD'ye gönderim yapan konumu, yeni bir gruba taşıyabilirsiniz ve yalnızca bu konumda geçerli bölgeler ve ücretler oluşturabilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Kargo bölümünde güncellemek istediğiniz kargo profilinin yanındaki Yönet seçeneğine tıklayın.

 3. Konumu yeni bir gruba taşıyın:

  • Konum zaten bir konum grubuna aitse aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
   1. Konumun grubunda Ayrıntıları göster'e tıklayın.
   2. Değiştirmek istediğiniz konumun yanında Yönet'e tıklayın.
   3. Yeni ücret oluşturma seçeneğini belirleyin ve ardından Bitti'ye tıklayın.

- Konum, Şuradan kargo gönderilmiyor bölümünde ise aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Değiştirmek istediğiniz konumun yanında Ücret ekle'ye tıklayın. 2. YENİ ÜCRET OLUŞTUR seçeneğini belirleyin ve ardından Bitti'ye tıklayın.

 1. Dilediğiniz bölge ile ücreti ekleyin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Konumu kaldırma

Bir gruptaki son konumu kaldırırsanız grup ile ilişkili kargo bölgeleri ve ücretler silinir.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Kargo bölümünde güncellemek istediğiniz kargo profilinin yanındaki Yönet'e tıklayın.

 3. Kargoyu gönderen bölümünde Ayrıntıları göster'e tıklayın.

 4. Kaldırmak istediğiniz her konum için Yönet'e tıklayın, ÜCRETLERİ KALDIR seçeneğini belirleyin ve ardından Bitti'ye tıklayın.

 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Mevcut bir konum grubuna konum ekleme

Bir kargo profili oluşturulduktan sonra yeni bir konum oluşturursanız bu, Şuradan kargo gönderilmiyor bölümündeki tüm kargo profillerine otomatik olarak eklenir.

Bir konumun sunduğu bölge ve ücretler dizisini değiştirmek isterseniz bu konumu, mevcut bir konum grubuna ekleyebilirsiniz. Böylece bu konum gruptaki kargo bölgelerine ve ücretlerine sahip olur.

Örneğin, Los Angeles'taki bir depodan gönderilen tişört işiniz için bir kargo profiliniz olduğunu varsayalım. İşletmenizi kısa bir süre önce San Francisco'daki bir depoyla genişlettiniz ve bu nedenle burayı Shopify yöneticinizde konum olarak ekliyorsunuz. Los Angeles'taki deponuz ile aynı kargo seçeneklerini sunmak istiyorsanız San Francisco konumunuzu, Los Angeles ile aynı gruba ekleyebilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Kargo ve Teslimat'a gidin.

 2. Kargo bölümünde güncellemek istediğiniz kargo profilinin yanındaki Yönet'e tıklayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz profilin yanında aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

  • Konumda zaten bölgeler ve ücretler varsa Yönet'e tıklayın.
  • Konum, Şuradan kargo gönderilmiyor bölümündeyse Ücret ekle'ye tıklayın.
 4. ŞUNUNLA AYNI ÜCRETLERİ KULLAN alanında, konumu eklemek istediğiniz konum grubunu seçin ve ardından Bitti'ye tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene