Farklı kargo profillerinden kargo ücretlerini ödeme sayfasında birleştirme

Birden çok kargo profili oluşturursanız veya profiller dahilinde birden çok konum grubuna sahipseniz bazı siparişler farklı profillerden veya konumlardan ürünler içerebilir. Bu durumda, tüm ürünlerin kendi kargo ücretleri bir araya getirilerek toplanır ve ödeme sayfasında müşterinize tek bir kargo ücreti gösterilir.

Ağırlık bazlı ve fiyat bazlı kargo ücretlerini birleştirme

Fiyat bazlı kargo ücretleri ve ağırlık bazlı kargo ücretleri farklı şekillerde birleştirilir. Fiyat bazlı kargo ücretleri, toplam sepet fiyatına uygulanır. Ağırlık bazlı kargo ücretlerinde, sepetteki her bir ürünün ağırlığı (her ürünün ağırlığına mağazanız için varsayılan paket ağırlığı eklenerek hesaplanır) birleştirilir.

Örneğin, mağazanız için varsayılan paketin 1 lb (453,5 g) ağırlığında olduğunu düşünelim. Müşteri, ağırlık bazlı kargo ücretlerinin birleştirilmesi gereken iki ürün sipariş ediyor. İlk ürün 3 lb (1360,7 g), ikinci ürün ise 5 lb (2267,9 g) ağırlığında. Her bir ürünün ağırlık bazlı kargo ücretini belirlemek için kullanılan ağırlık, mağazanız için varsayılan paketin ağırlığı ürün ağırlığına eklenerek hesaplanır.

İlk ürün için, 4 lb (3 lb + 1 lb) ağırlığında bir kargo için geçerli olan kargo ücreti kullanılır. İkinci ürün için, 6 lb (5 lb + 1 lb) ağırlığındaki bir kargo için geçerli olan kargo ücreti kullanılır. Her bir üründen gelen iki ücret, müşterinin ödeme sayfasında seçtiği kargo ücretini sağlamak için birleştirilir.

Kargo ücretlerinizi adlandırma

Farklı kargo profillerinde bulunsalar bile aynı ada sahip kargo ücretleri birlikte eklenir ve ödeme sayfasında müşterinize bu şekilde gösterilir. Ücretlerinizin farklı adları varsa en ucuz seçenekler bir araya toplanır ve ödeme sayfasında Shipping adı ile müşterinize gösterilir.

Örneğin biri kedi yatağı diğeri kedi maması için olmak üzere iki kargo profiliniz olduğunu varsayalım. Her ikisi de standart posta hizmeti ve hızlandırılmış posta hizmeti sunuyor. Standart ve hızlandırılmış posta hizmetleri her iki kargo profilinde de aynı ada sahipse hem kedi maması hem de kedi yatağı içeren bir sipariş veren müşteri, ödeme sayfasında iki kargo seçeneğini de görür.

Aynı ada sahip kargo ücretleri birlikte eklendiğinde birleştirilmiş kargo ücreti adlarına ilişkin örnek
Kedi yatağı kargo profili Kedi maması kargo profili Ödeme sayfasında birleştirilmiş kargo ücretleri
Kargo ücretleri
 • Standart kargo - 3 USD
 • Hızlandırılmış kargo - 9 USD
 • Standart kargo - 2 USD
 • Hızlandırılmış kargo - 6 USD
 • Standart kargo - 5 USD
 • Hızlandırılmış kargo - 15 USD

Ücretler her iki profilde aynı şekilde adlandırılmazsa yalnızca en ucuz seçenekler toplanır ve ödeme sayfasında müşteriye Shipping olarak gösterilir.

Farklı adlara sahip kargo ücretleri birlikte eklendiğinde birleştirilmiş kargo ücreti adlarına ilişkin örnek
Kedi yatağı kargo profili Kedi maması kargo profili Ödeme sayfasında birleştirilmiş kargo ücretleri
Kargo ücretleri
 • Standart kargo - 3 USD
 • Hızlandırılmış kargo - 9 USD
 • Temel kargo - 2 USD
 • Çok hızlı kargo - 6 USD
 • Kargo - 5 USD

Farklı profillerdeki ürünler için birleştirilmiş ücretler

Örneğin, dünya çapında 3 USD kargo ücreti alan kedi yatağı için ve dünya çapında 5 USD kargo ücreti alan kedi maması için birer kargo profiliniz olduğunu varsayalım. Bir müşteri hem kedi yatağı hem de kedi maması siparişi veriyorsa ödeme sayfasında kargo ücretini 8 USD olarak görür.

Farklı profillere ancak aynı konuma ait ürünler için kargo ücretlerinin nasıl birleştirilebildiğine ilişkin örnek durum
Kedi yatağı kargo profili Kedi maması kargo profili Birleştirilmiş kargo ücreti
ABD depolarından dünya çapında 3 USD kargo ücreti ABD depolarından dünya çapında 5 USD kargo ücreti 3 USD (Kedi yatağı)
+
5 USD (Kedi maması)
=
8 USD toplam kargo

Yalnızca tek bir konum siparişleri gönderebildiğinde birleştirilmiş ücretler

Ücretler yalnızca, bir kargo profilinden veya konumundan tek bir ücret alma seçeneği yoksa toplanır. Tüm ürünler tek bir konumdan gönderilebiliyor ancak bu ürünleri barındıran birden fazla konum varsa gönderim önceliği, siparişin gönderileceği konumu seçer.

Aynı profillere ancak farklı konumlara ait ürünler için kargo ücretlerinin nasıl birleştirilebildiğine ilişkin örnek durum
Kedi yatağı kargo profili Kedi maması kargo profili Birleştirilmiş kargo ücreti

ABD deposu (öncelik 1)

 • Dünya çapında 3 USD kargo ücreti

Kanada deposu (öncelik 2)

 • Dünya çapında 5 USD kargo ücreti

ABD deposu (öncelik 1, envanter yok)

 • Dünya çapında 5 USD kargo ücreti

Kanada deposu (öncelik 2)

 • Dünya çapında 8 USD kargo ücreti
5 USD (Kedi yatağı)
+
8 USD (Kedi maması)
=
13 USD toplam kargo

Son örnekte her iki ürün de Kanada konumunda mevcut olduğu için gönderim önceliği, iki ürünü de göndermek üzere bu konumu seçer. Bu, müşteriye ödeme sayfasında 13 USD birleştirilmiş kargo ücreti sunar. Kedi maması ABD konumunda mevcut olsaydı birleştirilmiş kargo ücreti 8 USD olurdu.

Tek bir kargo profilindeki birleştirilmiş fiyatlar

Siparişi tek bir konum gönderemiyorsa, ürünler bir profil içinde aynı konum grubunda olsa bile her bir ürünün kargo ücreti toplanır.

Aşağıdaki tabloyu inceleyelim ve bir kedi yatağının maliyetinin 30 USD olduğunu varsayalım.

Aynı profilde, farklı konumlarda ve fiyat bazlı ücrete tabi olan ürünler için kargo ücretlerinin nasıl birleştirilebileceğine dair örnek durum
Kedi yatağı kargo profili Kedi maması kargo profili Birleştirilmiş kargo ücreti

ABD deposu (öncelik 1, stok 1)

 • Maliyeti 49 USD altında olan siparişler için 3 USD kargo ücreti
 • Maliyeti 50 USD üzerinde olan siparişler için 5 USD kargo ücreti

Kanada deposu (öncelik 2)

 • Maliyeti 49 USD altında olan siparişler için 5 USD kargo ücreti
 • Maliyeti 50 USD altında olan siparişler için 8 USD kargo ücreti

ABD deposu (öncelik 1)

 • Maliyeti 49 USD altında olan siparişler için 4 USD kargo ücreti
 • Maliyeti 50 USD altında olan siparişler için 7 USD kargo ücreti

Kanada deposu (öncelik 2)

 • Maliyeti 49 USD altında olan siparişler için 10 USD kargo ücreti
 • Maliyeti 50 USD altında olan siparişler için 13 USD kargo ücreti
5 USD (ABD'deki depodan gelen kedi yatağı)
+
8 USD (Kanada'daki depodan gelen kedi yatağı)
=
toplam 13 USD kargo ücreti

İki kedi yatağını içeren bir siparişin maliyeti 60 USD'dir. Kargo ücretleri fiyat bazlı olduğundan, her profilden 60 USD'lik siparişlerin ücreti birleştirilir.

Ağırlık bazlı kargo ücretlerinin birleştirildiği bir örneği ele alalım. Kedi yatağının ağırlığı 2 lb (901,1 g) olsun.

Aynı profilde, farklı konumlarda ve ağırlık bazlı fiyata tabi olan ürünler için kargo ücretlerinin nasıl birleştirilebileceğine dair örnek durum
Kedi yatağı kargo profili Kedi maması kargo profili Birleştirilmiş kargo ücreti

ABD deposu (öncelik 1, stok 1)

 • Ağırlığı 2,9 lb (1315,4 g) altında olan siparişler için 3 USD kargo ücreti
 • Ağırlığı 3 lb (1360,7 g) üzerinde olan siparişler için 5 USD kargo ücreti

Kanada deposu (öncelik 2)

 • Ağırlığı 2,9 lb (1315,4 g) altında olan siparişler için 5 USD kargo ücreti
 • Ağırlığı 3 lb (1360,7 g) üzerinde olan siparişler için 8 USD kargo ücreti

ABD deposu (öncelik 1)

 • Ağırlığı 2,9 lb (1315,4 g) altında olan siparişler için 4 USD kargo ücreti
 • Ağırlığı 3 lb (1360,7 g) üzerinde olan siparişler için 7 USD kargo ücreti

Kanada deposu (öncelik 2)

 • Ağırlığı 2,9 lb (1315,4 g) altında olan siparişler için 10 USD kargo ücreti
 • Ağırlığı 3 lb (1360,7 g) üzerinde olan siparişler için 13 USD kargo ücreti
3 USD (ABD'deki depodan gelen kedi yatağı)
+
5 USD (Kanada'daki depodan gelen kedi yatağı)
=
toplam 8 USD kargo ücreti

Kargo ücreti ağırlık bazlı olduğundan, hangi ücretlerin birleştirileceğini belirlemek için her bir konumdaki ürünlerin kendi ağırlığı dikkate alınır. Tüm kedi yatakları 2'şer lb (907,1 g) olduğu için, 2 lb (907,1 g) ağırlığındaki siparişlere uygulanan fiyatlar birleştirilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene