Jakelupaikkojen hallinta toimitusprofiileissa

Kun luot uuden toimitusprofiilin, kaikki verkkotilauksia jakelevat toimipaikkasi lisätään samassa ryhmässä olevaan profiiliin. Kaikki verkkotilauksia jakelevat toimipaikat muuttuvat profiilin tuotteiden mahdollisiksi jakelupaikoiksi, ja niillä kaikilla on samat hinnat ja alueet. Toimipaikat, jotka eivät jakele verkkotilauksia, eivät näy toimitusprofiileissa.

Käytöstä poistetut toimipaikat lisätään toimitusprofiiliin merkinnällä Inactive. Voit lisätä alueita ja hintoja näihin paikkoihin, mutta niitä ei käytetä kassalla ennen kuin ne on aktivoitu uudelleen. Jos haluat hallinnoida aktiivisia toimipaikkoja, tutustu kohtaan Sijaintien deaktivoiminen ja uudelleenaktivoiminen.

Voit hallinnoida toimitusprofiiliesi sijainteja seuraavilla tavoilla:

 • Määritä eri hintoja sen perusteella, mistä tilaus jaellaan ryhmittelemällä toimipaikkoja. Näin eri ryhmillä voi olla omat toimitusalueensa ja -hintansa.
 • Poista sijainti ryhmästä, jotta hintoja ei sovelleta siihen. Toimitusryhmään kuulumattomat toimipaikat luetellaan osiossa Ei toimitusta kohteesta. Lue lisää kohdasta Poista sijainti.
 • Luo uusi toimipaikka ja lisää se johonkin toimipaikkaryhmään tai luo uusi vyöhyke- ja hintajoukko omaksi ryhmäkseen.

Tilauksen jakelupaikan valinta

Jos sijainnille on määritetty toimituskuluja ja se voi jaella kokonaisen tilauksen, kyseinen sijainti valitaan jakelua varten. Jos millekään sijainnille ei ole määritetty toimituskuluja tai se ei voi jaella kokonaista tilausta, sijainti, jolla on korkein prioriteetti, ylimyy tuotteen. Ylimyynti on estetty vain, jos varasto on loppuunmyyty kaikissa jakelusijainneissasi.

Jos tilaus voidaan jaella yksittäisessä jakelusijainnissa, tilaus ohjataan tähän jakelusijaintiin. Jos tilausta ei voida jaella sijainnissa, jonka asetat ensisijaiseksi, muiden sijaintien saatavana oleva varasto tarkistetaan.

Jos hallinnoit lähetyksiä useista sijainnista, tilaus voidaan jakaa usean sijainnin välillä jakelua varten. Jaettuja lähetyksiä tapahtuu, jos useita rivikohtia sisältävää tilausta ei voida jaella kokonaan yhdessä jakelusijainnissa. Jokaisesta sijainnista veloitetaan ostoskorissa toimitusmaksu.

Tilaus on esimerkiksi tehty tuotteesta A ja tuotteesta B. Pariisin jakelupaikkasi voi jaella vain tuotteen A ja Lyonin jakelupaikkasi vain tuotteen B. Tuote A reititetään Pariisin toimipaikkaan, ja tuote B Lyonin toimipaikkaan.

Uuden toimipaikkaryhmän luominen

Kun luot uuden toimipaikkaryhmän toimitusprofiilissasi, voit määrittää alueet ja hinnat kyseiselle toimipaikkaryhmälle.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi lähettäjän osoite -toimipaikkaa, toinen New Yorkissa ja toinen Lontoossa, jotka toimittavat tuotteitasi maailmanlaajuisesti. Sinulla on myös Kansas Cityssä kolmas lähettäjän osoite, joka toimittaa tuotteita vain Yhdysvaltoihin. Voit siirtää vain Yhdysvaltoihin toimittavan Kansas Cityn toimipaikan uuteen lähettäjän osoite -ryhmään ja luoda alueita ja hintoja vain tämän lähettäjän osoitteen jakeluille.

Huomaa, että tämä ei poista Yhdysvaltoja ensimmäisen, New Yorkista ja Lontoosta muodostuvan lähtöpaikkaryhmän toimitusalueesta. Yhdysvallat kuuluu molempien ryhmien toimitusalueisiin, ja kumpi tahansa toimipaikkaryhmä voi jaella tuotteita sinne. Jos haluat, että Yhdysvaltain toimituksia jaellaan vain uudesta Kansas Cityn lähtöpaikasta, sinun on poistettava Yhdysvallat ensimmäisen, New Yorkista ja Lontoosta muodostuvan toimipaikkaryhmän toimitusalueesta.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.

 2. Klikkaa Toimitus-osiossa toimitusprofiilia, jota haluat muokata.

 3. Siirrä toimpaikka uuteen ryhmään:

  • Jos toimipaikka kuuluu jo ryhmään, toimi näin:
   1. klikkaa sijainnin ryhmässä Näytä tiedot.
   2. klikkaa muutettavan sijainnin vierestä Hallinnoi.
   3. Valitse Luo uudet hinnat -vaihtoehto ja napsauta sitten Valmis.

- Jos toimipaikka on Ei toimitusta kohteesta -osassa, toimi näin: 1. klikkaa muutettavan sijainnin vierestä Lisää hintoja. 2. Valitse Luo uudet hinnat -vaihtoehto ja napsauta sitten Valmis.

 1. Lisää kaikki alueet ja hinnat ja klikkaa sen jälkeen Tallenna.

Toimipaikan poistaminen

Jos poistat viimeisen sijainnin ryhmästä, ryhmään liitetyt toimitusalueet ja -hinnat poistetaan.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.

 2. Klikkaa Toimitus-osiossa toimitusprofiilia, jonka haluat päivittää.

 3. Napsauta Lähettäjän osoitteet -osiossa Näytä tiedot.

 4. Napsauta jokaisen poistettavan sijainnin kohdalla Hallinnoi, valitse Poista hinnat -vaihtoehto ja napsauta sitten Valmis.

 5. Klikkaa Tallenna.

Toimipaikan lisääminen olemassa olevaan toimipaikkaryhmään

Jos luot uuden sijainnin toimitusprofiilin luomisen jälkeen, se lisätään automaattisesti kaikkiin Ei toimitusta kohteesta -osion toimitusprofiileihin.

Jos haluat tehdä muutoksia alueisiin tai hintoihin, voit lisätä kyseisen toimipaikan olemassa olevaan toimipaikkaryhmään, jotta siihen pätee samat toimitusalueet ja -hinnat.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on toimitusprofiili T-paidoille, joiden jakelu suoritetaan Los Angelesissa olevasta varastosta. Olet hiljattain laajentanut liiketoimintaasi varastoon, joka sijaitsee San Franciscossa, joten lisäät sen sijainniksi Shopify Adminissa. Jos haluat tarjota samat toimitusvaihtoehdot kuin Los Angelesin varastosi, voit lisätä San Franciscon varaston samaan ryhmään.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.

 2. Klikkaa Toimitus-osiossa toimitusprofiilia, jonka haluat päivittää.

 3. klikkaa muutettavan profiilin vieressä jotakin seuraavista:

  • Jos sijainnissa on jo alueita ja hintoja, klikkaa Hallinnoi.
  • Jos toimipaikka on Ei toimitusta kohteesta -osassa, klikkaa Lisää hintoja.
 4. Valitse Käytä samoja hintoja -kohdassa toimipaikkaryhmä, johon haluat paikan lisätä, ja klikkaa sitten Valmis.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi