Verzendprofielen

Verzendprofielen helpen u om nauwkeurige verzendkosten in rekening te brengen via productgebaseerde verzendregels. U kunt verzendprofielen gebruiken om verzendkosten voor specifieke producten in te stellen en verschillende bedragen in rekening te brengen op basis van de bestemming van de producten. U kunt producten die verzendkosten moeten delen aan een verzendprofiel toevoegen en vervolgens verzendzones en tarieven instellen voor elke locatie die aan die producten voldoet.

Wanneer verzendprofielen gebruiken

Standaard wordt elke Shopify-winkel gemaakt met één verzendprofiel, het algemene verzendprofiel. Voor bedrijven met een eenvoudige verzendinstelling is het algemene verzendprofiel vaak voldoende. Voor bedrijven die producten en locaties beheren en verschillende verzendkosten en regionale beschikbaarheid hebben, helpen verzendprofielen de verzendkosten nauwkeurig en eenvoudig te beheren.

Het volgende schema toont de verzendinstellingen voor een winkel die een aangepast verzendprofiel gebruikt voor twee specifieke producten en een algemeen verzendprofiel voor de rest van zijn producten. Elk verzendprofiel heeft verschillende verzendzones en -tarieven voor de locaties die het bevat.

Schema met een eenvoudige configuratie van verzendprofielen met een algemeen profiel en één aangepast profiel

Als u bijvoorbeeld een paar breekbare producten verkoopt en duurdere verzendopties nodig heeft, kunt u een verzendprofiel maken voor deze breekbare producten en andere verzendkosten in rekening brengen dan voor de rest van uw producten. Of als u daarnaast bestellingen wil verzenden vanaf de locatie die zich het dichtst bij uw klanten bevindt, kunt u aangeven welke locatie per land verantwoordelijk is. Raadpleeg Verzenden naar uw klant vanaf de dichtstbijzijnde locatie voor meer informatie.

Voordat u verzend profielen gebruikt

 • Ontdek hoe u verzendzones en -tarieven kunt maken – Elke locatie in elk profiel kan zijn eigen verzendzones en -tarieven hebben. Voordat u een verzendprofiel maakt, moet u weten hoe verzendzones en verzendtarieven werken en hoe u deze het beste kunt gebruiken voor uw bedrijf.

 • Overweeg apps die de verzending beïnvloeden: als u apps gebruikt die invloed hebben op uw verzendinstellingen, dan werken uw verzendprofielen wellicht niet zoals verwacht. Neem voordat u verzendprofielen gebruikt, contact op met de ontwikkelaars van de door u gebruikte apps om er zeker van te zijn dat ze functioneren met verzendprofielen.

 • Bedenk hoe tarieven worden gecombineerd bij het afrekenen: als een bestelling producten bevat die worden verzonden vanaf verschillende locaties of profielen, worden de verzendkosten van elke verzending bij elkaar opgeteld voor een gecombineerd tarief bij het afrekenen. Dit kan leiden tot hoge verzendkosten voor uw klanten als grote bestellingen niet in overweging worden genomen bij het maken van verzendkosten. Voor meer informatie, zie Gecombineerde tarieven bij het afrekenen.

Algemeen profiel

U kunt uw algemene profiel gebruiken om de standaardinstellingen voor uw verzending te maken. Als een product of variant zich niet in een aangepast profiel bevindt, worden de verzendkosten gebruikt die in uw algemene profiel staan.

U kunt uw algemene profiel instellen door verzendzones en daar verzendtarieven aan toe te voegen. Voordat u uw algemene profiel instelt, bekijk gecombineerde tarieven bij het afrekenen en hoe u uw tarieven een naam kan geven.

Een verzendprofiel maken

Voordat u een verzendprofiel maakt, moet u weten hoe u verzendzones en verzendkosten maakt.

Een product of variant kan slechts tot één verzendprofiel tegelijk behoren. Als u een product of variant toevoegt aan een tweede verzendprofiel, wordt deze verwijderd uit het eerste profiel.

Naast een algemeen profiel, kunt u ook 99 aangepaste verzendprofielen aanmaken voor in totaal 100 verzendprofielen.

Stappen:

 1. Ga in uw Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzenden.
 2. Klik in Verzendprofielen op Nieuw profiel maken.
 3. Voer een naam in voor het profiel.
 4. Gebruik in het gedeelte Producten de zoekbalk om producten aan het verzendprofiel toe te voegen.
 5. Geef wijzigingen aan die u op uw locaties moet aanbrengen. Raadpleeg Beheer uw locaties voor meer informatie.
 6. Voer voor elke verzendzone in uw verzendprofiel de volgende stappen uit:

  1. Klik bij Verzenden naar op Verzendzone maken.
  2. Geef de verzendzone een naam.
  3. Selecteer de landen of regio's die deel uitmaken van de zone en klik vervolgens op Gereed.
  4. Voor alle verzendkosten die u in de zone wil, klik op Tarief toevoegen, kies de details van het tarief en klik vervolgens op Gereed.
 7. Klik op Opslaan.

Uw locaties beheren

Wanneer u een nieuw verzendprofiel maakt, worden standaard al uw locaties die online bestellingen kunnen uitvoeren aan het profiel in dezelfde groep toegevoegd. Alle locaties die online bestellingen kunnen uitvoeren, worden mogelijke afleverlocaties voor de producten in uw profiel en hebben allemaal dezelfde tarieven en zones. Locaties die geen online bestellingen uitvoeren, verschijnen niet in uw verzendprofielen.

Locaties die zijn gedeactiveerd, worden aan het verzendprofiel toegevoegd met een label Inactive. U kunt zones en tarieven aan deze locaties toevoegen, maar ze worden niet bij het afrekenen gebruikt totdat ze zijn geactiveerd. Raadpleeg Locaties deactiveren en reactiveren om de actieve locaties te beheren.

U kunt verschillende tarieven instellen, afhankelijk van welke locatie een bestelling wordt afgehandeld door de locaties in groepen te plaatsen. Hierdoor kunnen verschillende groepen locaties verschillende verzendzones en tarieven hebben. Zie Een nieuwe groep locaties maken voor meer informatie.

U kunt een locatie uit een groep verwijderen, zodat er geen tarieven voor die locatie gelden. Locaties die niet zijn opgenomen in een verzendgroep worden vermeld in de sectie Niet verzenden vanaf. Raadpleeg Een locatie verwijderen voor meer informatie.

Als u een nieuwe locatie maakt nadat een verzendprofiel is gemaakt, wordt deze automatisch toegevoegd aan alle verzendprofielen in het gedeelte Niet verzenden vanaf. Om producten van een nieuwe locatie af te handelen, kunt u de locatie toevoegen aan een bestaande groep locaties om hun zones en tarieven te gebruiken, of een nieuwe set zones en tarieven maken in een eigen groep.

Maak een nieuwe groep locaties

Als u een nieuwe groep locaties in uw verzendprofiel maakt, kunt u de zones en tarieven opgeven voor locaties in die groep.

Stel bijvoorbeeld dat u twee locaties heeft die uw producten wereldwijd verzenden en een die alleen naar de Verenigde Staten verzendt. U kunt de locatie die alleen naar de Verenigde Staten verzendt naar een nieuwe groep verplaatsen en zones en tarieven maken die alleen op die locatie van toepassing zijn.

Stappen:

 1. Ga in uw Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzenden.
 2. Klik in Verzendprofielen op Beheer tarieven naast het verzendprofiel.
 3. Verplaats de locatie naar een nieuwe groep: - Als de locatie al tot een groep locaties behoort, doe dan het volgende:
  1. Klik in de groep van de locatie op Details weergeven.
  2. Klik op Beheren naast de locatie die u wil wijzigen.
  3. Selecteer de optie om nieuwe tarieven te maken en klik vervolgens op Gereed.

- Als de locatie zich in het gedeelte Niet verzenden vanaf bevindt, doe dan het volgende: 1. Klik naast de locatie die u wil wijzigen op Tarieven toevoegen. 2. Selecteer de optie NIEUWE TARIEVEN INSTELLEN en klik vervolgens op Gereed.

 1. Voeg zones en tarieven toe en klik vervolgens op Opslaan.

Verwijder een locatie

Als u de laatste locatie uit een groep verwijdert, worden de verzendzones en tarieven die aan de groep zijn gekoppeld, verwijderd.

Stappen:

 1. Ga in uw Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzenden.
 2. Klik in Verzendprofielen op Tarieven beheren naast het verzendprofiel dat u wiltbijwerken.
 3. Klik bij Verzenden vanaf op Details weergeven.
 4. Klik voor elke locatie die u wil verwijderen op Beheren, selecteer de optie TARIEVEN VERWIJDEREN en klik vervolgens op Gereed.
 5. Klik op Opslaan.

Voeg een locatie toe aan een bestaande groep locaties

Als u een nieuwe locatie maakt of wilt wijzigen welke set aan zones en tarieven een locatie biedt, kunt u die locatie toevoegen aan een bestaande groep locaties zodat deze dezelfde verzendzones en tarieven deelt.

Stel bijvoorbeeld dat u een verzendprofiel heeft voor uw lijn t-shirts dat wordt uitgevoerd vanuit een magazijn in Los Angeles. U heeft onlangs uw bedrijf uitgebreid met een magazijn in San Francisco, en dus voegt u het toe als locatie in uw Shopify-beheercentrum. Als u dezelfde verzendopties wil aanbieden die uw magazijn in Los Angeles ook aanbied, kunt u uw San Francisco-locatie toevoegen aan dezelfde groep als Los Angeles.

Stappen:

 1. Ga in uw Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzenden.
 2. Klik in Verzendprofielen op Tarieven beheren naast het verzendprofiel dat u wiltbijwerken.
 3. Klik naast het profiel dat u wiltwijzigen op een van de volgende opties: - Als de locatie al zones en tarieven heeft, klik dan op Beheren.

  • Klik op Tarieven toevoegen als de locatie zich in het gedeelte Niet verzenden vanaf bevindt.
 4. Kies in GEBRUIK DEZELFDE TARIEVEN ALS de locatiegroep waaraan u de locatie wil toevoegen en klik vervolgens op Gereed.

Verzenden naar uw klant vanaf de dichtstbijzijnde locatie

Wanneer u uw verschillende groepen locaties maakt, kunt u opgeven uit welke landen ze bestellingen kunnen uitvoeren door verzendzones te maken.

Stel bijvoorbeeld dat u een product heeft met voorraad in drie magazijnlocaties: Duitsland, de Verenigde Staten en Thailand. Wanneer u het verzendprofiel voor uw product maakt, kunt u drie groepen locaties maken, elk met hun eigen verzendzones:

 • Voor uw magazijn in Duitsland kunt u Europa en Afrika toevoegen aan uw verzendzone.
 • Voor uw magazijn in de Verenigde Staten kunt u Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika toevoegen aan uw verzendzone.
 • Voor uw magazijn in Thailand kunt u Azië en Oceanië toevoegen aan uw verzendzone.

Zie Verzendzones instellen voor meer informatie.

Gecombineerde tarieven bij het afrekenen

Als u besluit om meerdere verzendprofielen te maken of meerdere locaties in profielen heeft, kunnen sommige bestellingen producten van verschillende profielen of locaties bevatten. Wanneer dit gebeurt, worden de afzonderlijke verzendtarieven voor elk product bij elkaar opgeteld. Hierdoor krijgt de klant bij het afrekenen te maken met één bedrag aan verzendtarieven.

Op prijs en op gewicht gebaseerde verzendtarieven worden verschillend gecombineerd. Bij het combineren van op prijs gebaseerde verzendtarieven, combineert Shopify tarieven die van toepassing zijn op de totale prijs van de winkelwagen. Bij het combineren van op gewicht gebaseerde verzendtarieven, combineert Shopify tarieven die van toepassing zijn op de gewichten van de individuele producten.

Raadpleeg de onderstaande voorbeelden:

 • Gecombineerde tarieven voor producten in verschillende profielen
 • Gecombineerde tarieven wanneer slechts één locatie de bestelling kan afhandelen
 • Gecombineerde tarieven binnen één verzendprofiel

Gecombineerde tarieven voor producten in verschillende profielen

Stel dat u een verzendprofiel heeft voor een kattenmand dat wereldwijd $ 3 verzendkosten in rekening brengt en een verzendprofiel voor kattenvoer dat wereldwijd $ 5 verzendkosten in rekening brengt. Als een klant zowel de kattenmand als het kattenvoer bestelt, ziet de klant bij het afrekenen dat de verzendkosten $ 8 bedragen.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten van verschillende profielen, maar dezelfde locatie
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten
$ 3 wereldwijde verzending vanuit een Amerikaanse magazijn $ 5 wereldwijde verzending vanuit een Amerikaanse magazijn $ 3 (kattenbed)
+
$ 5 (kattenvoer)
=
$ 8 totaal verzendkosten

Gecombineerde tarieven wanneer slechts één locatie de bestelling kan afhandelen

Tarieven worden alleen bij elkaar opgeteld als er geen optie is voor één tarief voor één verzendprofiel of locatie. Als alle items van één locatie kunnen komen, maar er is meer dan één locatie die over deze items beschikt, dan kiest Afhandelingsprioriteit welke locatie de bestelling afhandelt.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten van verschillende profielen en verschillende locaties
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • $ 3 voor wereldwijde verzending

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 5 voor wereldwijde verzending

Magazijn VS (prioriteit 1, geen voorraad)

 • $ 5 voor wereldwijde verzending

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 8 voor wereldwijde verzending
$ 5 (kattenbed)
+
$ 8 (kattenvoer)
=
$ 13 totaal verzendkosten

In het laatste voorbeeld wordt met de afhandelingsprioriteit de Canadese locatie gekozen om beide artikelen af te handelen, omdat beide producten beschikbaar zijn. Dit geeft de klant een gecombineerd tarief van $ 13 bij het afrekenen. Als Kattenvoer beschikbaar was op de locatie van de Verenigde Staten, zou het gecombineerde verzendtarief $ 8 zijn.

Gecombineerde tarieven binnen één verzendprofiel

Als een bepaalde locatie geen bestelling kan afhandelen, worden de verzendtarieven van alle producten samen toegevoegd, zelfs als de producten zich in dezelfde groep locaties in een profiel bevinden.

Veronderstel in de onderstaande tabel dat een kattenmand $ 30 kost.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten in hetzelfde profiel en verschillende locaties met op prijs gebaseerde tarieven
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten

Magazijn VS (prioriteit 1, 1 op voorraad)

 • Verzending van $ 3 voor bestellingen onder $ 49
 • Verzending van $ 5 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Verzending van $ 5 voor bestellingen onder $ 49
 • Verzending van $ 8 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • Verzending van $ 4 voor bestellingen onder $ 49
 • Verzending van $ 7 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Verzending van $ 10 voor bestellingen onder $ 49
 • Verzending van $ 13 voor bestellingen van meer dan $ 50
$ 5 (kattenmand uit het Amerikaanse magazijn)
+
$ 8 (kattenmand uit het Canadese magazijn)
=
totale verzendkosten van $ 13

Een bestelling van twee kattenmanden kost $ 60. Omdat de verzendtarieven op de prijs zijn gebaseerd, worden de tarieven die gelden voor bestellingen van $ 60 per profiel gecombineerd.

In plaats daarvan moet u rekening houden met een situatie waarin op gewicht gebaseerde verzendtarieven worden gecombineerd. Stel dat een kattenmand 2 lbs weegt.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten in hetzelfde profiel en verschillende locaties met op gewicht gebaseerde tarieven
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten

Magazijn VS (prioriteit 1, 1 op voorraad)

 • Verzending van $ 3 voor bestellingen onder 2,9 lbs
 • Verzending van $ 5 voor bestellingen van meer dan 3 lbs

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Verzending van $ 5 voor bestellingen onder 2,9 lbs
 • Verzending van $ 8 voor bestellingen van meer dan 3 lbs

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • Verzending van $ 4 voor bestellingen onder 2,9 lbs
 • Verzending van $ 7 voor bestellingen van meer dan 3 lbs

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Verzending van $ 10 voor bestellingen onder 2,9 lbs
 • Verzending van $ 13 voor bestellingen van meer dan 3 lbs
$ 3 (kattenmand uit het Amerikaanse magazijn)
+
$ 5 (kattenmand uit het Canadese magazijn)
=
totale verzendkosten van $ 8

Omdat de verzendtarieven zijn gebaseerd op gewicht, worden de individuele gewichten van de producten op elke locatie gebruikt om te bepalen welke tarieven moeten worden gecombineerd. Elke kattenmand weegt 2 lbs, dus de tarieven die van toepassing zijn op bestellingen van 2 lbs worden gecombineerd.

Uw verzendtarieven een naam geven

Verzendtarieven met dezelfde naam worden bij elkaar opgeteld en aan uw klant getoond bij het afrekenen, zelfs die in verschillende verzendprofielen. Als uw tarieven verschillende namen hebben, worden de goedkoopste opties bij elkaar opgeteld en aan uw klant getoond bij het afrekenen met de naam Shipping.

Stel bijvoorbeeld dat u twee verzendprofielen heeft: een voor kattenmanden en een voor kattenvoer. Ze bieden elk een standaard mailservice en een versnelde mailservice. Als de standaard en versnelde mailservices in beide verzendprofielen dezelfde naam hebben, ziet een klant die een bestelling plaatst bij kattenvoer en een kattenmand beide verzendopties bij het afrekenen.

Voorbeeld van namen van gecombineerd verzendtarief wanneer verzendtarieven met dezelfde naam bij elkaar worden opgeteld
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendtarieven bij het afrekenen
Verzendkosten
 • Standaard verzending: $ 3
 • Spoedverzending: $ 9
 • Standaard verzending: $ 2
 • Spoedverzending: $ 6
 • Standaard verzending: $ 5
 • Spoedverzending: $ 15

Als de tarieven niet hetzelfde zijn in beide profielen, worden alleen de goedkoopste opties bij elkaar opgeteld en aan de klant getoond bij het afrekenen als Shipping.

Voorbeeld van namen van gecombineerde verzendtarieven bij samenvoegen van verzendkosten met verschillende namen
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendtarieven bij het afrekenen
Verzendkosten
 • Standaard verzending: $ 3
 • Spoedverzending: $ 9
 • Standaard verzending: $ 2
 • Zeer snelle verzending: $ 6
 • Verzending: $ 5

Geavanceerde voorbeelden van verzendinstellingen

Met verzendprofielen kunt u gedetailleerde verzendregels maken voor elk van uw producten. Voor elk product in uw winkel kunt u unieke verzendzones en -tarieven maken voor elke locatie die dat product verzendt.

Tekening dat toont dat verzendprofielen groepen locaties bevatten die elk hun eigen verzendzones en verzendkosten hebben

Als u weet wanneer uw tarieven worden opgeteld binnen een complexe verzendconfiguratie, kunt u nauwkeurigere verzendregels voor uw klanten maken.

Stel dat u de onderstaande configuratie heeft:

Geavanceerde verzendinstellingen met behulp van verzendprofielen
Algemeen verzendprofiel Aangepast verzendprofiel A Aangepast verzendprofiel B
Productdetails

Kattenmand

 • Productprijs: $ 25
 • Productgewicht: 0,5 lbs

Kattenvoer

 • Productprijs: $ 15
 • Productgewicht: 4 lbs

Bakjes voor kattenvoer en waterbakjes

 • Productprijs: $ 5
 • Productgewicht: 1 lbs
Locaties en voorraad

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • 5 kattenmanden

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • 10 kattenmanden

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • 20 zakken kattenvoer

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • 20 zakken kattenvoer

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • 2 voerbakjes
 • 1 waterbakje

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • 1 voerbakje
 • 10 waterbakjes
Verzendkosten per groep locaties

Magazijn VS (prioriteit 1) en magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Standaard lichte verzending: $ 3 voor 0,5 lbs
 • Standaard zware verzending: $ 5 voor 1 lbs
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • Standaard lichte verzending: $ 5 voor 0-8 lbs
 • Standaard zware verzending: $ 13 voor 9-12 lbs
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Standaard lichte verzending: $ 7 voor 0-8 lbs
 • Standaard zware verzending: $ 18 voor 9-12 lbs
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • Standaard lichte verzending: $ 3 voor 1 lbs
 • Standaard zware verzending: $ 5 voor 2-5 lbs
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Standaard lichte verzending: $ 4 voor 1 lbs
 • Standaard zware verzending: $ 6 voor 2-5 lbs
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Op basis van wat klanten bestellen, worden verschillende verzendkosten gecombineerd om klanten de juiste verzendkosten te bieden.

Voorbeeld van verzendtarieven die aan klanten worden weergegeven bij het afrekenen op basis van hun bestellingen en de verzendinstellingen in de grafiek hierboven
Details winkelwagen Verzendkosten gecombineerd Definitieve verzendkosten
Bestelling A 2 kattenmanden en 1 zak kattenvoer De totale prijs van het winkelwagentje is meer dan $ 50, dus het gratis verzendtarief is van toepassing. Gratis verzending: $ 0
Bestelling B 1 kattenmand, 1 zak kattenvoer en 2 voerbakken
 • $ 3 standaard lichte verzending voor 1 kattenmand
 • $ 5 standaard verzending voor 1 zak voer
 • $ 5 standaard zware verzending voor 2 voerbakken
Omdat de verzendtitels niet hetzelfde zijn, betaalt de klant voor de Verzending $ 13.
Bestelling C 1 zak kattenvoer en 2 waterbakjes Omdat de locatie in Canada beide items kan vervullen, worden de tarieven voor beide items gebruikt:
 • $ 7 standaard lichte verzending voor 1 zak kattenvoer
 • $ 6 standaard zware verzending voor 2 waterbakjes
Omdat de verzendtitels niet hetzelfde zijn, betaalt de klant voor de Verzending $ 13.
Bestelling D 2 voerbakjes en 2 waterbakjes Omdat een enkele locatie niet aan beide items kan voldoen, worden de tarieven van de verschillende locaties gecombineerd, hoewel ze zich in hetzelfde profiel bevinden:
 • $ 5 standaard zware verzending voor 2 voerbakken
 • $ 6 standaard zware verzending voor 2 waterbakjes
Omdat de verzendtitels hetzelfde zijn, krijgt de klant standaard zware verzending voor $ 11.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis