Verzendprofielen

Verzendprofielen helpen je om nauwkeurige verzendkosten in rekening te brengen via productgebaseerde verzendregels. Je kunt verzendprofielen gebruiken om verzendkosten voor specifieke producten in te stellen en verschillende bedragen in rekening te brengen op basis van de bestemming van de producten. Je kunt producten die verzendkosten moeten delen aan een verzendprofiel toevoegen en vervolgens verzendzones en tarieven instellen voor elke locatie waar die producten worden afgehandeld.

Wanneer verzendprofielen gebruiken

Standaard wordt elke Shopify-winkel gemaakt met één verzendprofiel die je algemene verzendtarieven bevat. Voor bedrijven met eenvoudige verzendinstellingen, is het maken van algemene verzendtarieven meestal voldoende. Voor bedrijven die producten en locaties hebben met verschillende verzendkosten en regionale beschikbaarheid, helpen aanvullende verzendprofielen de verzendkosten nauwkeurig en eenvoudig te beheren.

Het volgende schema toont de verzendinstellingen voor een winkel die een aangepast verzendprofiel gebruikt voor twee specifieke producten en een algemeen verzendprofiel voor de rest van de producten. Elk verzendprofiel heeft verschillende verzendzones en -tarieven voor de locaties die het bevat.

Schema met een eenvoudige configuratie van verzendprofielen met een algemeen profiel en één aangepast profiel

Als je bijvoorbeeld een paar breekbare producten verkoopt en duurdere verzendopties nodig hebt, kun je een verzendprofiel maken voor deze breekbare producten en andere verzendkosten in rekening brengen dan voor de rest van je producten. Of als je bestellingen wilt verzenden vanaf de locatie die zich het dichtst bij je klanten bevindt, kun je per locatie aangeven aan welke landen moet worden geleverd. Raadpleeg Verzenden naar je klant vanaf de dichtstbijzijnde locatie voor meer informatie.

Voordat je verzendprofielen gebruikt

 • Ontdek hoe je verzendzones en -tarieven kunt maken: Elke locatie in elk profiel kan zijn eigen verzendzones en -tarieven hebben. Voordat je een verzendprofiel maakt, moet je weten hoe verzendzones en verzendtarieven werken en hoe je deze het beste kunt gebruiken voor je bedrijf.

 • Ga na of je apps gebruikt die de verzending beïnvloeden: Als je apps gebruikt die invloed hebben op je verzendinstellingen, dan werken je verzendprofielen wellicht niet zoals verwacht. Neem voordat je verzendprofielen gebruikt, contact op met de ontwikkelaars van de door jou gebruikte apps om er zeker van te zijn dat ze functioneren met verzendprofielen.

 • Bedenk hoe tarieven worden gecombineerd bij de checkout: Als een bestelling producten bevat die worden verzonden vanaf verschillende locaties of profielen, worden de verzendkosten van elke verzending bij elkaar opgeteld voor een gecombineerd tarief bij de checkout. Dit kan leiden tot hoge verzendkosten voor je klanten als je bij het instellen van de verzendtarieven geen rekening houdt met grote bestellingen. Voor meer informatie, zie Gecombineerde tarieven bij de checkout.

Algemeen profiel

Je kunt je algemene profiel gebruiken om de standaardinstellingen voor je verzending te maken. Als een product of variant zich niet in een aangepast profiel bevindt, worden de algemene verzendkosten gebruikt die in je algemene profiel staan.

Je kunt je algemene profiel instellen door verzendzones te maken en daar verzendtarieven aan toe te voegen. Bekijk eerst hoe gecombineerde tarieven bij de checkout werken en hoe je je tarieven een naam geeft voordat je je algemene profiel instelt.

Een verzendprofiel maken

Voordat je een verzendprofiel maakt, moet je weten hoe je verzendzones en verzendtarieven maakt.

Een product of variant kan slechts tot één verzendprofiel tegelijk behoren. Als je een product of variant toevoegt aan een tweede verzendprofiel, wordt deze verwijderd uit het eerste profiel.

Naast een algemeen profiel, kun je ook 99 aangepaste verzendprofielen aanmaken voor in totaal 100 verzendprofielen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzending en bezorging.

 2. Klik bij Aangepaste verzendtarieven voor producten op Nieuw profiel aanmaken.

 3. Voer een naam in voor het profiel.

 4. Gebruik in het gedeelte Producten de zoekbalk om producten aan het verzendprofiel toe te voegen.

 5. Geef wijzigingen aan die je op je locaties moet aanbrengen. Raadpleeg Beheer je locaties voor meer informatie.

 6. Voer voor elke verzendzone in je verzendprofiel de volgende stappen uit:

  1. Klik bij Verzenden naar op Verzendzone maken.
  2. Geef de verzendzone een naam.
  3. Selecteer de landen of regio's die deel uitmaken van de zone en klik vervolgens op Gereed.
  4. Voor alle verzendkosten die je in de zone wil, klik op Tarief toevoegen, kies de details van het tarief en klik vervolgens op Gereed.
 7. Klik op Opslaan.

Je locaties beheren

Wanneer je een nieuw verzendprofiel maakt, worden standaard al je locaties die online bestellingen kunnen uitvoeren aan het profiel in dezelfde groep toegevoegd. Alle locaties die online bestellingen kunnen verwerken, worden mogelijke fulfilmentlocaties voor de producten in je profiel en hebben allemaal dezelfde tarieven en zones. Locaties die geen online bestellingen uitvoeren, verschijnen niet in je verzendprofielen.

Locaties die zijn gedeactiveerd, worden aan het verzendprofiel toegevoegd met een label Inactive. Je kunt zones en tarieven aan deze locaties toevoegen, maar ze worden niet bij de checkout gebruikt totdat ze zijn geactiveerd. Raadpleeg Locaties deactiveren en opnieuw activeren om de actieve locaties te beheren.

Je kunt verschillende tarieven instellen, afhankelijk van op welke locatie een bestelling wordt afgehandeld door de locaties in groepen te plaatsen. Hierdoor kunnen verschillende groepen locaties verschillende verzendzones en tarieven hebben. Zie Een nieuwe groep locaties maken voor meer informatie.

Je kunt een locatie uit een groep verwijderen, zodat er geen tarieven voor die locatie gelden. Locaties die niet zijn opgenomen in een verzendgroep worden vermeld in de sectie Niet verzenden vanaf. Raadpleeg Een locatie verwijderen voor meer informatie.

Als je een nieuwe locatie maakt nadat een verzendprofiel is gemaakt, wordt deze automatisch toegevoegd aan alle verzendprofielen in het gedeelte Niet verzenden vanaf. Om bestellingen vanaf een nieuwe locatie af te handelen, kun je de locatie toevoegen aan een bestaande groep locaties om de bijbehorende zones en tarieven te gebruiken, of een nieuwe set zones en tarieven maken in een eigen groep.

Een nieuwe groep locaties maken

Als je een nieuwe groep locaties in je verzendprofiel maakt, kun je de zones en tarieven opgeven voor locaties in die groep.

Stel bijvoorbeeld dat je twee locaties hebt die je producten wereldwijd verzenden en een die alleen binnen Nederland verzendt. Je kunt de locatie die alleen binnen Nederland verzendt naar een nieuwe groep verplaatsen en zones en tarieven maken die alleen op die locatie van toepassing zijn.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzending en bezorging.

 2. Klik in het gedeelte Verzending op Beheren naast het verzendprofiel.

 3. Verplaats de locatie naar een nieuwe groep:

  • Als de locatie al tot een groep locaties behoort, doe dan het volgende:
   1. Klik in de groep van de locatie op Details weergeven.
   2. Klik op Beheren naast de locatie die je wil wijzigen.
   3. Selecteer de optie om nieuwe tarieven te maken en klik vervolgens op Gereed.

- Als de locatie zich in het gedeelte Niet verzenden vanaf bevindt, doe dan het volgende: 1. Klik naast de locatie die je wilt wijzigen op Tarieven toevoegen. 2. Selecteer de optie NIEUWE TARIEVEN INSTELLEN en klik vervolgens op Gereed.

 1. Voeg zones en tarieven toe en klik vervolgens op Opslaan.

Een locatie verwijderen

Als je de laatste locatie uit een groep verwijdert, worden de verzendzones en tarieven die aan de groep zijn gekoppeld, verwijderd.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzending en bezorging.

 2. Ga naar Verzending en klik op Beheren naast het verzendprofiel dat je wilt updaten.

 3. Klik bij Verzenden vanaf op Details weergeven.

 4. Klik voor elke locatie die je wilt verwijderen op Beheren, selecteer de optie TARIEVEN VERWIJDEREN en klik vervolgens op Gereed.

 5. Klik op Opslaan.

Een locatie toevoegen aan een bestaande groep locaties

Als je een nieuwe locatie maakt of wilt wijzigen welke zones en tarieven een locatie biedt, kun je die locatie toevoegen aan een bestaande groep locaties zodat deze dezelfde verzendzones en tarieven deelt.

Stel bijvoorbeeld dat je een verzendprofiel hebt voor je lijn T-shirts waarbij de bestellingen worden verwerkt vanuit een magazijn in Amsterdam. Je hebt onlangs je bedrijf uitgebreid met een magazijn in Rotterdam, en dus voeg je dat toe als locatie in je Shopify-beheercentrum. Als je dezelfde verzendopties wilt aanbieden als je magazijn in Amsterdam, voeg je je Rotterdam-locatie toe aan dezelfde groep als Amsterdam.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzending en bezorging.

 2. Klik in het gedeelte Verzending op Beheren naast het verzendprofiel dat je wilt bijwerken.

 3. Klik naast het profiel dat je wilt wijzigen op een van de volgende opties:

  • Als de locatie al zones en tarieven heeft, klik dan op Beheren.
  • Klik op Tarieven toevoegen als de locatie zich in het gedeelte Niet verzenden vanaf bevindt.
 4. Kies in GEBRUIK DEZELFDE TARIEVEN ALS de locatiegroep waaraan je de locatie wil toevoegen en klik vervolgens op Gereed.

Verzenden naar je klant vanaf de dichtstbijzijnde locatie

Wanneer je je verschillende groepen locaties maakt, kun je opgeven uit welke landen deze locaties bestellingen kunnen verwerken door verzendzones te maken.

Stel bijvoorbeeld dat je een product hebt met voorraad in drie magazijnlocaties: Duitsland, de Verenigde Staten en Thailand. Wanneer je het verzendprofiel voor je product maakt, kun je drie groepen locaties maken, elk met hun eigen verzendzones:

 • Voor je magazijn in Duitsland kun je Europa en Afrika toevoegen aan je verzendzone.
 • Voor je magazijn in de Verenigde Staten kun je Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika toevoegen aan je verzendzone.
 • Voor je magazijn in Thailand kun je Azië en Oceanië toevoegen aan je verzendzone.

Zie Verzendzones instellen voor meer informatie.

Gecombineerde tarieven bij de checkout

Als je besluit om meerdere verzendprofielen te maken of meerdere locaties in profielen hebt, kunnen sommige bestellingen producten van verschillende profielen of locaties bevatten. Wanneer dit gebeurt, worden de afzonderlijke verzendtarieven voor elk product bij elkaar opgeteld. Hierdoor krijgt de klant bij de checkout te maken met één bedrag aan verzendtarieven.

Op prijzen gebaseerde verzendtarieven en gewichtsafhankelijke verzendtarieven worden anders gecombineerd. Op prijzen gebaseerde verzendtarieven zijn van toepassing op de totale prijs van de winkelwagen. Gewichtsafhankelijke verzendtarieven combineren de gewichten van de afzonderlijke producten in de winkelwagen, waarbij het gewicht van je standaard pakket aan elk product wordt toegevoegd.

Stel dat je een standaard pakketgewicht hebt van 0,5 kg. Een klant plaatst een bestelling voor twee producten die gewichtsafhankelijke verzendtarieven vereisen om te worden gecombineerd. Het eerste product weegt 1,4 kg en het tweede product weegt 2,3 kg. Het gewicht dat wordt gebruikt om het gewichtsafhankelijke verzendtarief voor elk product te bepalen, is het productgewicht plus het standaard pakketgewicht. Voor het eerste product wordt het verzendtarief gebruikt dat van toepassing is op een zending van 1,9 kg (0,5 + 1,4 kg) gebruikt. Voor het tweede product wordt het verzendtarief gebruikt dat van toepassing is op een zending van 2,8 kg (2,3 + 0,5 kg). De twee tarieven van elk product worden vervolgens gecombineerd om het verzendtarief op te geven dat de klant bij het afrekenen selecteert.

Zie de onderstaande scenario's voor meer gedetailleerde voorbeelden van gecombineerde verzendtarieven:

Gecombineerde tarieven voor producten in verschillende profielen

Stel dat je een verzendprofiel hebt voor een kattenmand dat wereldwijd $ 3 verzendkosten in rekening brengt en een verzendprofiel voor kattenvoer dat wereldwijd $ 5 verzendkosten in rekening brengt. Als een klant zowel de kattenmand als het kattenvoer bestelt, ziet de klant bij de checkout dat de verzendkosten $ 8 bedragen.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten van verschillende profielen, maar dezelfde locatie
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten
$ 3 wereldwijde verzending vanuit een magazijn in Amerika $ 5 wereldwijde verzending vanuit een magazijn in Amerika $ 3 (kattenmand)
+
$ 5 (kattenvoer)
=
$ 8 (totale verzendkosten)

Gecombineerde tarieven wanneer slechts één locatie de bestelling kan afhandelen

Tarieven worden alleen bij elkaar opgeteld als er geen optie is voor één tarief voor één verzendprofiel of locatie. Als alle artikelen van één locatie kunnen komen, maar er is meer dan één locatie die over deze artikelen beschikt, dan wordt op basis van de Afhandelingsprioriteit bepaald welke locatie de bestelling afhandelt.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten van verschillende profielen en verschillende locaties
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • $ 3 voor wereldwijde verzending

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 5 voor wereldwijde verzending

Magazijn VS (prioriteit 1, geen voorraad)

 • $ 5 voor wereldwijde verzending

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 8 voor wereldwijde verzending
$ 5 (kattenmand)
+
$ 8 (kattenvoer)
=
$ 13 (totale verzendkosten)

In het laatste voorbeeld wordt met de afhandelingsprioriteit de Canadese locatie gekozen om beide artikelen af te handelen, omdat beide producten daar beschikbaar zijn. Dit geeft de klant een gecombineerd tarief van $ 13 bij de checkout. Als kattenvoer beschikbaar was op de locatie van de Verenigde Staten, zou het gecombineerde verzendtarief $ 8 zijn.

Gecombineerde tarieven binnen één verzendprofiel

Als een bestelling niet door één locatie kan worden afgehandeld, worden de verzendtarieven van alle producten samen toegevoegd, zelfs als de producten zich in dezelfde groep locaties in een profiel bevinden.

Veronderstel in de onderstaande tabel dat een kattenmand $ 30 kost.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten in hetzelfde profiel en verschillende locaties met op prijs gebaseerde tarieven
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten

Magazijn VS (prioriteit 1, 1 op voorraad)

 • $ 3 verzendkosten voor bestellingen onder $ 49
 • $ 5 verzendkosten voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 5 verzendkosten voor bestellingen onder $ 49
 • $ 8 verzendkosten voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • $ 4 verzendkosten voor bestellingen onder $ 49
 • $ 7 verzendkosten voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 10 verzendkosten voor bestellingen onder $ 49
 • $ 13 verzendkosten voor bestellingen van meer dan $ 50
$ 5 (kattenmand uit het Amerikaanse magazijn)
+
$ 8 (kattenmand uit het Canadese magazijn)
=
totale verzendkosten van $ 13

Een bestelling van twee kattenmanden kost $ 60. Omdat de verzendtarieven op de prijs zijn gebaseerd, worden de tarieven die gelden voor bestellingen van $ 60 per profiel gecombineerd.

Laten we nu eens naar een situatie kijken waarin op gewicht gebaseerde verzendtarieven worden gecombineerd. Stel dat een kattenmand 0,9 kg weegt.

Voorbeeld van de manier waarop verzendtarieven kunnen worden gecombineerd voor producten in hetzelfde profiel en verschillende locaties met op gewicht gebaseerde tarieven
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendkosten

Magazijn VS (prioriteit 1, 1 op voorraad)

 • $ 3 verzendkosten voor bestellingen onder 1,3 kg
 • $ 5 verzendkosten voor bestellingen van meer dan 1,4 kg

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 5 verzendkosten voor bestellingen onder 1,3 kg
 • $ 8 verzendkosten voor bestellingen van meer dan 1,4 kg

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • $ 4 verzendkosten voor bestellingen onder 1,3 kg
 • $ 7 verzendkosten voor bestellingen van meer dan 1,4 kg

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • $ 10 verzendkosten voor bestellingen onder 1,3 kg
 • $ 13 verzendkosten voor bestellingen van meer dan 1,4 kg
$ 3 (kattenmand uit het Amerikaanse magazijn)
+
$ 5 (kattenmand uit het Canadese magazijn)
=
totale verzendkosten van $ 8

Omdat de verzendtarieven zijn gebaseerd op gewicht, worden de individuele gewichten van de producten op elke locatie gebruikt om te bepalen welke tarieven moeten worden gecombineerd. Elke kattenmand weegt 0,9 kg, dus de tarieven die van toepassing zijn op bestellingen van 0,9 kg worden gecombineerd.

Selectie van verzendlocatie

Als een locatie verzendtarieven toegewezen heeft gekregen en een hele bestelling kan afhandelen, dan wordt die locatie geselecteerd voor de fulfilment. Als geen enkele locatie verzendtarieven toegewezen heeft gekregen of in staat is om een hele bestelling af te handelen, dan overselt de locatie die de hoogste prioriteit heeft, het product. Overselling wordt alleen geblokkeerd als de voorraad op al je fulfilmentlocaties is uitverkocht.

Als een bestelling op één enkele fulfilmentlocatie kan worden afgehandeld, dan wordt de bestelling naar die locatie gestuurd. Als de bestelling niet kan worden afgehandeld op de locatie die je als eerste prioriteit hebt ingesteld, dan worden de andere locaties gecontroleerd op beschikbare voorraad.

Als je zendingen vanuit meerdere locaties beheert, dan kan een bestelling over meerdere locaties worden verdeeld om deze te kunnen afhandelen. Zendingen worden opgesplitst als een bestelling met meerdere orderregels niet volledig op één orderverwerkingslocatie kan worden afgehandeld. Er worden voor elke locatie verzendkosten in rekening gebracht.

Stel dat er een bestelling wordt geplaatst voor de producten A en B en dat je orderverwerkingslocatie in Parijs alleen product A en je orderverwerkingslocatie in Lyon alleen product B kan afhandelen. In dat geval wordt product A naar de locatie in Parijs en product B naar je locatie in Lyon gestuurd.

Je verzendtarieven een naam geven

Verzendtarieven met dezelfde naam worden bij elkaar opgeteld en bij de checkout aan je klant getoond, ook die in verschillende verzendprofielen. Als je tarieven verschillende namen hebben, worden de goedkoopste opties bij elkaar opgeteld en bij de checkout aan je klant getoond met de naam Shipping.

Stel bijvoorbeeld dat je twee verzendprofielen hebt: een voor kattenmanden en een voor kattenvoer. Ze bieden elk standaardverzending en spoedverzending. Als de standaard- en spoedverzending in beide verzendprofielen dezelfde naam hebben, ziet een klant die een bestelling plaatst bij kattenvoer en een kattenmand beide verzendopties bij de checkout.

Voorbeeld van namen van gecombineerd verzendtarief wanneer verzendtarieven met dezelfde naam bij elkaar worden opgeteld
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendtarieven bij de checkout
Verzendkosten
 • Standaard verzending: $ 3
 • Spoedverzending: $ 9
 • Standaard verzending: $ 2
 • Spoedverzending: $ 6
 • Standaard verzending: $ 5
 • Spoedverzending: $ 15

Als de tarieven niet dezelfde naam hebben in beide profielen, worden alleen de goedkoopste opties bij elkaar opgeteld en aan de klant getoond bij de checkout als Shipping.

Voorbeeld van namen van gecombineerde verzendtarieven bij samenvoegen van verzendkosten met verschillende namen
Verzendprofiel kattenmand Verzendprofiel kattenvoer Gecombineerde verzendtarieven bij de checkout
Verzendkosten
 • Standaard verzending: $ 3
 • Spoedverzending: $ 9
 • Standaard verzending: $ 2
 • Zeer snelle verzending: $ 6
 • Verzending: $ 5

Voorbeelden van geavanceerde verzendinstellingen

Met verzendprofielen kun je gedetailleerde verzendregels maken voor elk van je producten. Voor elk product in je winkel kun je unieke verzendzones en -tarieven maken voor elke locatie die dat product verzendt.

Tekening dat toont dat verzendprofielen groepen locaties bevatten die elk hun eigen verzendzones en verzendkosten hebben

Als je weet wanneer je tarieven worden opgeteld binnen een complexe verzendconfiguratie, kun je nauwkeurigere verzendregels voor je klanten maken.

Stel dat je de onderstaande configuratie hebt:

Geavanceerde verzendinstellingen met behulp van verzendprofielen
Algemeen verzendprofiel Aangepast verzendprofiel A Aangepast verzendprofiel B
Productdetails

Kattenmand

 • Productprijs: $ 25
 • Productgewicht: 0,2 kg

Kattenvoer

 • Productprijs: $ 15
 • Productgewicht: 1,8 kg

Bakjes voor kattenvoer en waterbakjes

 • Productprijs: $ 5
 • Productgewicht: 0,45 kg
Locaties en voorraad

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • 5 kattenmanden

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • 10 kattenmanden

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • 20 zakken kattenvoer

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • 20 zakken kattenvoer

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • 2 voerbakjes
 • 1 waterbakje

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • 1 voerbakje
 • 10 waterbakjes
Verzendkosten per groep locaties

Magazijn VS (prioriteit 1) en magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Standaard lichte verzending: $ 3 voor 0,2 kg
 • Standaard zware verzending: $ 5 voor 0,45 kg
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • Standaard lichte verzending: $ 5 voor 0-3,6 kg
 • Standaard zware verzending: $ 13 voor 4,1-5,4 kg
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Standaard lichte verzending: $ 7 voor 0-3,6 kg
 • Standaard zware verzending: $ 18 voor 4,1-5,4 kg
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn VS (prioriteit 1)

 • Standaard lichte verzending: $ 3 voor 0,45 kg
 • Standaard zware verzending: $ 5 voor 0,9-2,3 kg
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Magazijn Canada (prioriteit 2)

 • Standaard lichte verzending: $ 4 voor 0,45 kg
 • Standaard zware verzending: $ 6 voor 0,9-2,3 kg
 • Gratis verzending: $ 0 voor bestellingen van meer dan $ 50

Op basis van wat klanten bestellen, worden verschillende verzendkosten gecombineerd om klanten de juiste verzendkosten te bieden.

Voorbeeld van verzendtarieven die aan klanten worden weergegeven bij de checkout op basis van hun bestellingen en de verzendinstellingen in de grafiek hierboven
Details winkelwagen Verzendkosten gecombineerd Definitieve verzendkosten
Bestelling A 2 kattenmanden en 1 zak kattenvoer De totale prijs van de winkelwagen is meer dan $ 50, dus het gratis verzendtarief is van toepassing. Gratis verzending: $ 0
Bestelling B 1 kattenmand, 1 zak kattenvoer en 2 voerbakken
 • $ 3 standaard lichte verzending voor 1 kattenmand
 • $ 5 standaard verzending voor 1 zak voer
 • $ 5 standaard zware verzending voor 2 voerbakken
Omdat de verzendtitels niet hetzelfde zijn, betaalt de klant voor de Verzending $ 13.
Bestelling C 1 zak kattenvoer en 2 waterbakjes Omdat de locatie in Canada beide artikelen kan vervullen, worden de tarieven voor beide artikelen gebruikt:
 • $ 7 standaard lichte verzending voor 1 zak kattenvoer
 • $ 6 standaard zware verzending voor 2 waterbakjes
Omdat de verzendtitels niet hetzelfde zijn, betaalt de klant voor de Verzending $ 13.
Bestelling D 2 voerbakjes en 2 waterbakjes Omdat de artikelen niet door één locatie kunnen worden geleverd, worden de tarieven van de verschillende locaties gecombineerd, hoewel ze zich in hetzelfde profiel bevinden:
 • $ 5 standaard zware verzending voor 2 voerbakken
 • $ 6 standaard zware verzending voor 2 waterbakjes
Omdat de verzendtitels hetzelfde zijn, krijgt de klant standaard zware verzending voor $ 11.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis