สถานะผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายกำลังรับมือกับสถาณการณ์โควิด-19 และช่วงวันหยุดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ตรวจสอบการอัปเดตล่าสุดของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงในการบริการของผู้ให้บริการเหล่านี้อาจส่งผลต่อการจัดส่งของคุณอย่างไร

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) องค์การอนามัยโลก (WHO) และแพทย์ใหญ่สหรัฐรายงานว่าไม่มีหลักฐานที่โควิด-19 ติดต่อผ่านทางจดหมาย

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและได้ทำการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify payments โปรดพิจารณาการซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อช่วยปกป้องการจัดส่งของคุณ

ภาพรวมของผู้ให้บริการขนส่ง

ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูภาพรวมของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย

ภาพรวมการรับมือในช่วงการระบาดของโควิด-19 และช่วงวันหยุดเทศกาลจากผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย
ผู้ให้บริการขนส่ง ค่าบริการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ผลกระทบต่อ Shopify Shipping
USPS
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป มาตรฐานการให้บริการสำหรับ First-Class Mail แบบ 1 ถึง 3 วันที่มีอยู่จะเปลี่ยนเป็น 1 ถึง 5 วัน
 • หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการรับประกันการจัดส่งของ USPS โปรดดูที่การอัปเดต USPS
 • มีค่าบริการเพิ่มเติม
UPS
 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2021 ถึง 15 มกราคม 2022 การเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงที่มีผู้ใช้บริการการจัดส่งมากจะมีผลใช้กับการจัดส่งภายในประเทศ โดยมีค่าบริการเพิ่มเติมตั้งแต่ 1.15 ดอลลาร์สหรัฐถึง 6.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อบรรจุภัณฑ์
 • การเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงที่มีผู้ใช้บริการการจัดส่งมากยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปกับการจัดส่งระหว่างประเทศจากต้นทางทั้งหมดไปยังปลายทางทั้งหมด
 • ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2021 ถึง 15 มกราคม 2022 จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงที่มีผู้ใช้บริการการจัดส่งมากดังต่อไปนี้:

  • ค่าบริการสำหรับการขนย้ายเพิ่มเติม: เพิ่มขึ้นเป็น 6.00 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ค่าบริการสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่: เพิ่มขึ้นเป็น 60.00 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ค่าบริการสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เกินขีดจํากัดสูงสุด: เพิ่มขึ้นเป็น 250.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ยกเว้นค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด
DHL Express
 • ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2020 เป็นต้นไป จะมีการใช้ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉินที่ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2021 เป็นต้นไป ค่าบริการเพิ่มเติมที่ 0.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์จะมีผลกับการจัดส่งจากสหรัฐอเมริกาไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • ความล่าช้าจะขึ้นอยู่กับปลายทาง หากต้องการดูรายการความล่าช้าในแต่ละประเทศโดยละเอียด โปรดดูที่หน้าข้อมูลบริการของ DHL
 • มีค่าบริการเพิ่มเติม
Canada Post
 • มีค่าบริการเพิ่มเติม
Sendle
 • Sendle จะไม่เก็บค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงที่มีผู้ใช้บริการการจัดส่งมาก แต่อัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดเพิ่มเติมจะมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2021 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2022 หากต้องการทราบอัตราค่าจัดส่งตัวอย่าง โปรดดูที่หน้าการจัดส่งของ Sendle ของ Shopify
 • ไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

Canada Post

เนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ Canada Post จึงระงับการจัดส่งไปยังที่อยู่ในยูเครน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Canada Post

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการบริการ โปรดไปที่ประกาศแจ้งเตือนบริการรายวันของ Canada Post

DHL

เนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ DHL จึงระงับการจัดส่งไปยังที่อยู่ในยูเครนและรัสเซีย รวมถึงระงับการจัดส่งจากยูเครนด้วย

นับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2020 เป็นต้นมา DHL Express ได้เพิ่มค่าบริการในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการจัดส่งพัสดุส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวยังได้รับการปรับเปลี่ยนอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 และค่าบริการสำหรับการจัดส่งไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2021

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมกรณีฉุกเฉิน โปรดดูที่การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมกรณีฉุกเฉินของ DHL (Emergency Situation Surcharge: ESS)

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดชะงักของบริการ DHL โปรดไปที่ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 ของ DHL

UPS

เนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ UPS จึงระงับการจัดส่งไปยังที่อยู่ในยูเครนและรัสเซีย รวมถึงระงับการจัดส่งจากยูเครนด้วย

สำหรับการแจ้งเตือนบริการของ UPS โปรดดูที่การแจ้งเตือนบริการของ UPS

เนื่องด้วยความมุ่งมั่นที่ UPS มีต่อผู้ขายบน Shopify ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping จะได้รับการยกเว้นค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด อีกทั้ง UPS จะไม่เพิ่มอัตราสำหรับใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping

USPS

USPS มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในบริการของตน:

 • การจัดส่งไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะต้องส่งผ่าน Priority Mail Express International และบริการจัดส่งระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมดไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะถูกระงับ
 • USPS ไม่ได้จัดส่งไปยังบางประเทศ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บริการจัดส่งระหว่างประเทศของ USPS ที่หยุดชะงัก
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป มาตรฐานการให้บริการสำหรับ First-Class Mail จะเปลี่ยนจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 1 ถึง 3 วันเป็น 1 ถึง 5 วันแทน
 • เกิดความล่าช้าในการจัดส่งจดหมายและพัสดุ USPS ไปยังและมาจากบางประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ USPS ที่หยุดชะงักซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ โปรดดูที่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของ USPS® สำหรับลูกค้าธุรกิจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่งของ USPS สำหรับประเทศบางประเทศ โปรดดูที่การหยุดชะงักของบริการระหว่างประเทศของ USPS

Sendle

บริการของ Sendle มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

 • เนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ Sendle จึงระงับการจัดส่งไปยังที่อยู่ในยูเครน รัสเซีย และเบลารุส
 • Sendle กำลังประสบปัญหาการให้บริการที่หยุดชะงักเนื่องจากอุทกภัยในบางภูมิภาคของออสเตรเลีย
 • บริการของ Sendle มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา
  • การจัดส่งแบบไร้สัมผัสของ Sendle หมายถึงการจัดส่งแบบ "เซ็นรับพัสดุ" ทั้งหมดเปลี่ยนเป็น "อนุญาตให้วางพัสดุหน้าที่อยู่" แล้ว
  • Sendle ได้ระงับการจัดส่งไปยังปลายทางต่างประเทศบางแห่งชั่วคราว หากต้องการดูรายการทั้งหมด โปรดดูที่รายการปลายทางที่ถูกระงับของSendle

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและสถานะประสิทธิภาพปัจจุบันของ Sendle โปรดดูหน้าต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี