สถานะผู้ให้บริการขนส่ง

หมายเหตุ: หน้านี้ได้รับการอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายกำลังรับมือกับสถาณการณ์โควิด-19 และช่วงวันหยุดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ตรวจสอบการอัปเดตล่าสุดของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงในการบริการของผู้ให้บริการเหล่านี้อาจส่งผลต่อการจัดส่งของคุณอย่างไร

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) องค์การอนามัยโลก (WHO) และแพทย์ใหญ่สหรัฐรายงานว่าไม่มีหลักฐานที่โควิด-19 ติดต่อผ่านทางจดหมาย

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและได้ทำการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify payments โปรดพิจารณาการซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อช่วยปกป้องการจัดส่งของคุณ

ภาพรวมของผู้ให้บริการขนส่ง

ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูภาพรวมของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย

ภาพรวมการรับมือในช่วงการระบาดของโควิด-19 และช่วงวันหยุดเทศกาลจากผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย
ผู้ให้บริการขนส่ง ค่าบริการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ผลกระทบต่อ Shopify Shipping
USPS
 • SLA สำหรับ Priority Mail ขยายเวลาออกไปอีก 1 วัน
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2020
 • มีค่าบริการเพิ่มเติม
UPS
 • การรับประกันการจัดส่งถูกลบออก ผู้ขายไม่สามารถแลกเครดิตการจัดส่ง/เงินคืนสำหรับ SLA ที่ไม่ถูกต้องได้
 • มีผลบังคับใช้วันที่ 26 มีนาคม 2020
 • ยกเว้นการเก็บค่าบริการ
DHL Express
 • ค่าบริการเพิ่มเติม 0.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม หรือ 0.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์
 • มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2020
 • ความล่าช้าขึ้นอยู่กับปลายทาง
 • มีค่าบริการเพิ่มเติม
Canada Post
 • SLA สำหรับบริการภายในประเทศถูกขยายเวลาออกไปอีก 1 วัน
 • มีผลบังคับใช้วันที่ 21 กันยายน 2020
 • มีค่าบริการเพิ่มเติม
Sendle
 • ยังไม่ได้ประกาศข้อมูล
 • SLA สำหรับบริการภายในประเทศถูกขยายเวลาออกไปอีก 3 วัน
 • SLA สำหรับบริการระหว่างประเทศถูกขยายเวลาออกไปสูงสุด 30 วัน
 • ไม่ทราบ

Canada Post

Canada Post มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับบริการของตน:

 • Canada Post อาจประสบความล่าช้าสูงสุด 5 วัน การจัดส่งที่มีน้ำหนักมากจะได้รับผลกระทบมากกว่ารายการอื่น
 • การตรวจสอบยืนยันหลักฐานแสดงอายุและลายเซ็นที่ต้องใช้จะจำกัดอยู่ในการรับสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • มีการระงับการรับประกันการจัดส่งตรงเวลา
 • ในขณะนี้ไม่มีการยอมรับการจัดส่งไปยังหลายประเทศ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Canada Post

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการบริการ โปรดไปที่ประกาศแจ้งเตือนบริการรายวันของ Canada Post

DHL

DHL มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับบริการของตน:

 • ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2020 เป็นต้นไป DHL Express จะเพิ่มค่าธรรมเนียมในกรณีฉุกเฉินสำหรับบริการจัดส่งส่วนใหญ่
 • บางประเทศกำลังประสบปัญหาในการหยุดให้บริการชั่วคราว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมกรณีฉุกเฉิน โปรดดูที่การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมกรณีฉุกเฉินของ DHL (Emergency Situation Surcharge: ESS)

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดชะงักของบริการ DHL โปรดไปที่ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 ของ DHL

UPS

UPS มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในบริการของตน:

 • UPS กำลังประสบปัญหาการให้บริการที่หยุดชะงักในบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การพัฒนาที่สำคัญของ UPS
 • ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2020 UPS จะระงับการรับประกันการให้บริการสำหรับการจัดส่งทั้งหมดไม่ว่าจะส่งจากต้นทางใดไปยังปลายทางใดก็ตาม
 • ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2020 UPS จะระงับการรับประกันการให้บริการสำหรับการจัดส่งจากต้นทางในสหรัฐฯ ทั้งหมด (ภายในประเทศและระหว่างประเทศ) ในการให้บริการทุกระดับ

สำหรับการแจ้งเตือนบริการของ UPS โปรดดูที่การแจ้งเตือนบริการของ UPS

USPS

USPS มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในบริการของตน:

 • ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2020 ทาง USPS จะกลับมาให้บริการสำหรับบางประเทศ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่บริการระหว่างประเทศที่หยุดชะงักของ USPS
 • USPS ใช้การขนส่งทางทะเลแทนการขนส่งทางอากาศสำหรับการจัดส่งไปยังบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเริ่มเปลี่ยนจากการขนส่งทางอากาศมาเป็นทางทะเล
 • USPS จะเสนอการคืนเงินสำหรับพัสดุที่จัดส่งไปยังประเทศซึ่งมีการระงับบริการจัดส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าการคืนเงินสำหรับต่างประเทศของ USPS PostalPro
 • บริการจัดส่งบางประเภทได้ขยายกรอบเวลาในการจัดส่งออกไปจากเดิม: - บริการ Priority Mail แบบสองวันจะขยายเวลาเป็น 3 วัน

  • บริการ Priority Mail แบบ 3 วันจะขยายเวลาเป็น 4 วัน
  • บริการ Priority Mail Open and Distribute จะใช้เวลา 2-4 วัน
  • บริการ First-Class Package Service ขยายเวลาจาก 2 วันเป็น 3 วัน
  • บริการ First-Class Package Service ขยายเวลาจาก 3 วันเป็น 4 วัน
 • การให้บริการ Priority Mail แบบสองวันและสามวันนั้นได้รวมประกันภัยฟรีมูลค่าสูงสุดถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว

 • สำนักงานไปรษณีย์ USPS บางส่วนปิดทำการอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรด ไปดูที่บริการจัดส่งสำหรับธุรกิจของ USPS ที่หยุดชะงัก

 • USPS ไม่ได้จัดส่งไปยังบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บริการในต่างประเทศที่หยุดชะงักของ USPS

 • เกิดความล่าช้าในการจัดส่งจดหมายและพัสดุ USPS ไปยังและมาจากบางประเทศ

 • ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 การรับประกันพัสดุด่วนพิเศษข้ามแดนจะถูกระงับชั่วคราวสำหรับประเทศจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ USPS ที่หยุดชะงักซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ โปรดดูที่ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของ USPS® สำหรับลูกค้าธุรกิจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่อัปเดตแล้วของ USPS โปรดดูที่การเปลี่ยนแปลงร้านค้าปลีกและการเปลี่ยนแปลงในการส่งมอบการสินค้า

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่งของ USPS สำหรับประเทศบางประเทศ โปรดดูที่การหยุดชะงักของบริการระหว่างประเทศของ USPS

Sendle

Sendle มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับบริการของตน:

 • การจัดส่งทั้งหมดที่ "เซ็นเมื่อรับของ" ถูกเปลี่ยนเป็น "สั่งให้วางพัสดุ" พนักงานส่งของอาจยังขอลายเซ็นของคุณอยู่ แต่ไม่จำเป็นอีกต่อไป
 • Sendle ได้ระงับการจัดส่งไปยังปลายทางระหว่างประเทศบางแห่งชั่วคราว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรับมือกับโควิด-19 ของ โปรดดูที่หน้าข่าวสารไวรัสโคโรนาของพวกเขา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลายทางระหว่างประเทศที่ Sendle ระงับการให้บริการไว้ชั่วคราว โปรดดูที่หน้าการจัดส่งระหว่างประเทศของพวกเขา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี