Trạng thái của hãng vận chuyển

Mỗi hãng vận chuyển lại có biện pháp ứng phó khác nhau trong dịch COVID-19 và mùa nghỉ lễ. Hãy kiểm tra thông tin cập nhật mới nhất của hãng vận chuyển để xem những thay đổi về dịch vụ của họ sẽ ảnh hưởng tới việc vận chuyển của bạn như thế nào.

Các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổng Y sĩ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể lây lan qua việc giao nhận.

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ và mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping, cân nhắc mua thêm bảo hiểm để giúp bảo vệ lô hàng của bạn.

Tổng quan về hãng vận chuyển

Xem lại bảng dưới đây để biết thông tin tổng quan về từng hãng vận chuyển.

Tổng quan về biện pháp ứng phó của từng hãng vận chuyển đối với dịch COVID-19 và mùa lễ.
Hãng vận chuyển Phụ phí Thay đổi đối với Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) Tác động đến Shopify Shipping
USPS
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, tiêu chuẩn dịch vụ một ngày đến ba ngày hiện tại sẽ thay đổi thành một đến năm ngày đối với dịch vụ bưu chính hạng nhất.
 • Để biết các ảnh hưởng khác đối với đảm bảo giao hàng USPS, tham khảo thông tin cập nhật của USPS.
 • Áp dụng phụ phí
UPS
 • Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, phụ phí cao điểm được áp dụng cho lô hàng nội địa, dao động từ 1,15 USD đến 6,15 USD mỗi gói hàng.
 • Phụ phí cao điểm tiếp tục có hiệu lực đối với các lô hàng quốc tế từ tất cả các nơi gửi đến tất cả các nơi nhận.
 • Có hiệu lực từ ngày 3 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, phụ phí cao điểm áp dụng cho:

  • Xử lý thêm: tăng lên 6,00 USD
  • Gói hàng lớn: tăng lên 60,00 USD
  • Gói hàng vượt quá giới hạn tối đa: tăng lên 250,00 USD
 • Miễn phụ phí mùa cao điểm
DHL Express
 • Phụ phí tình huống khẩn cấp 0,10 USD/lb có hiệu lực và được áp dụng từ ngày 10 tháng 4 năm 2022.
 • Có hiệu lực từ ngày 7 tháng 11 năm 2021, phụ phí 0,55 USD/lb áp dụng cho các lô hàng từ Hoa Kỳ đến Úc và New Zealand.
 • Sự cố chậm trễ phụ thuộc vào nơi nhận. Để biết danh sách chi tiết về sự cố chậm trễ của từng quốc gia, tham khảo trang Thông tin dịch vụ của DHL.
 • Áp dụng phụ phí
Canada Post
 • Áp dụng phụ phí
Sendle
 • Sendle không có phụ phí cao điểm. Thay vào đó, các mức phí chiết khấu khác có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Để biết về phí mẫu, hãy tham khảo trang Vận chuyển Sendle của Shopify.
 • Không áp dụng phụ phí

Canada Post

Do các sự kiện gần đây, Canada Post đã tạm ngưng các lô hàng được giao đến địa chỉ tại Ukraine.

Để biết thêm thông tin, tham khảo tin tức của Canada Post.

Để biết thêm thông tin về gián đoạn dịch vụ, hãy tham khảo Cảnh báo dịch vụ hằng ngày của Canada Post.

DHL

Do các sự kiện gần đây, DHL đã tạm ngưng các lô hàng được giao đến địa chỉ tại Ukraine và Nga. Các lô hàng xuất từ Ukraine cũng bị tạm ngưng.

Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2020, DHL Express đã bổ sung Phụ phí tình huống khẩn cấp cho hầu hết các lô hàng. Phụ phí này được điều chỉnh thêm vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 và tăng lên đối với nơi nhận ở Úc và New Zealand vào ngày 7 tháng 11 năm 2021.

Để biết thêm thông tin về Phụ phí tình huống khẩn cấp, hãy tham khảo Điều chỉnh Phụ phí tình huống khẩn cấp (ESS) của DHL.

Để biết thêm thông tin về gián đoạn dịch vụ của DHL, tham khảo Thông tin cập nhật về dịch COVID-19 của DHL.

UPS

Do các sự kiện gần đây, UPS đã tạm ngưng các lô hàng được giao đến địa chỉ tại Ukraine và Nga. Các lô hàng xuất từ Ukraine cũng bị tạm ngưng.

Để xem cảnh báo dịch vụ của UPS, tham khảo Cảnh báo dịch vụ của UPS.

Theo cam kết của UPS đối với thương nhân trên Shopify, nhãn vận chuyển UPS mua qua Shopify Shipping sẽ được miễn phụ phí mùa cao điểm và UPS không tăng phí đối với nhãn Shopify Shipping.

USPS

USPS có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau:

 • Lô hàng đến Úc và New Zealand phải được gửi qua Priority Mail Express International. Tất cả các dịch vụ quốc tế khác đến Úc và New Zealand đều bị tạm ngưng.
 • USPS hiện không vận chuyển đến một số quốc gia. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Gián đoạn dịch vụ quốc tế của USPS.
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, tiêu chuẩn dịch vụ một ngày đến ba ngày hiện tại sẽ thay đổi thành một đến năm ngày đối với dịch vụ bưu chính hạng nhất.
 • Có sự chậm trễ trong việc giao bưu phẩm và bưu kiện của USPS đến và từ một số quốc gia.

Để biết thêm thông tin về mọi vấn đề gián đoạn dịch vụ của USPS đối với các doanh nghiệp, tham khảo Cập nhật về vi-rút corona cho khách hàng doanh nghiệp của USPS®.

Để biết thêm thông tin về sự chậm trễ theo từng quốc gia đối với các lô hàng gửi bằng USPS, tham khảo Gián đoạn dịch vụ quốc tế của USPS.

Sendle

Sendle có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau:

 • Do các sự kiện gần đây, Sendle đã tạm ngưng lô hàng đến địa chỉ tại Ukraina, Nga và Belarus.
 • Hiện tại, Sendle đang bị gián đoạn dịch vụ do lũ lụt tại một số vùng ở Úc.
 • Sendle có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau trong bối cảnh đại dịch virus corona:
  • Dịch vụ giao hàng không tiếp xúc của Sendle có nghĩa là tất cả các lô hàng yêu cầu "chữ ký khi giao hàng" đã được đổi thành "được phép đi".
  • Sendle đã tạm ngưng lô hàng đến một số nơi nhận quốc tế. Để xem danh sách đầy đủ, hãy tham khảo danh sách điểm đến bị tạm ngưng của Sendle.

Để biết thêm thông tin về trạng thái dịch vụ và hiệu suất hiện tại của Sendle, hãy tham khảo các trang sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí