Trạng thái của hãng vận chuyển

Mỗi hãng vận chuyển lại có biện pháp ứng phó khác nhau trong dịch COVID-19 và mùa nghỉ lễ. Hãy kiểm tra thông tin cập nhật mới nhất của hãng vận chuyển để xem những thay đổi về dịch vụ của họ sẽ ảnh hưởng tới việc vận chuyển của bạn như thế nào.

Các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổng Y sĩ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể lây lan qua việc giao nhận.

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ và mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping, cân nhắc mua thêm bảo hiểm để giúp bảo vệ lô hàng của bạn.

Tổng quan về hãng vận chuyển

Xem lại bảng dưới đây để biết thông tin tổng quan về từng hãng vận chuyển.

Tổng quan về biện pháp ứng phó của từng hãng vận chuyển đối với dịch COVID-19 và mùa lễ.
Hãng vận chuyển Phụ phí Thay đổi đối với Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) Tác động đến Shopify Shipping
USPS
 • Thêm 0,24-0,40 USD
 • Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020
 • SLA cho Priority Mail đã được gia hạn thêm 1 ngày.
 • Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2020
 • Áp dụng phụ phí
UPS
 • Thêm đến 4,00 USD
 • Phí 50,00 USD đối với các gói hàng lớn
 • Phí 5,00 USD để xử lý thêm
 • Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021
 • Đã bỏ chính sách đảm bảo giao hàng. Thương nhân không thể quy đổi điểm tín dụng vận chuyển/hoàn tiền cho các SLA bị bỏ lỡ.
 • Có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2020
 • Miễn phụ phí
DHL Express
 • Thêm 0,20 USD/kg hoặc 0,09 USD/lb
 • Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2020
 • Sự cố chậm trễ phụ thuộc vào nơi nhận
 • Áp dụng phụ phí
Canada Post
 • SLA dành cho các dịch vụ nội địa đã được gia hạn thêm 1 ngày.
 • Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2020
 • Áp dụng phụ phí
Sendle
 • Thông tin chưa được thông báo.
 • SLA dành cho các dịch vụ nội địa đã được gia hạn thêm lên đến 3 ngày
 • SLA dành cho các dịch vụ quốc tế đã được gia hạn thêm đến 30 ngày
 • Không xác định

Canada Post

Canada Post có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau:

 • Canada Post đang gặp sự cố chậm trễ kéo dài đến 5 ngày. Lô hàng nặng hơn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng hơn các lô hàng còn lại.
 • Xác minh bằng chứng độ tuổi và chữ ký bắt buộc chỉ áp dụng cho nhận hàng tại bưu điện.
 • Dịch vụ bảo đảm đúng hạn bị tạm ngưng.
 • Hiện tại không chấp nhận lô hàng đến nhiều quốc gia.

Để biết thêm thông tin, tham khảo tin tức của Canada Post.

Để biết thêm thông tin về gián đoạn dịch vụ, hãy tham khảo Cảnh báo dịch vụ hằng ngày của Canada Post.

DHL

DHL có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau:

 • Kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020, DHL Express sẽ thêm Phụ phí tình huống khẩn cấp vào hầu hết các lô hàng.
 • Một số quốc gia tạm thời gián đoạn dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về Phụ phí tình huống khẩn cấp, tham khảo Phụ phí tình huống khẩn cấp (ESS) của DHL.

Để biết thêm thông tin về gián đoạn dịch vụ của DHL, tham khảo Thông tin cập nhật về dịch COVID-19 của DHL.

UPS

UPS có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau:

 • UPS đang gặp gián đoạn dịch vụ tại một số quốc gia nhất định. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thông tin cập nhật quan trọng của UPS.
 • Kể từ ngày 26/03/2020, UPS tạm ngừng tính năng bảo đảm dịch vụ đối với tất cả các lô hàng từ mọi nơi gửi đến bất kỳ nơi nhận nào.
 • Kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2020, UPS tạm ngừng tính năng bảo đảm dịch vụ đối với tất cả các lô hàng gửi từ Hoa Kỳ (nội địa và quốc tế) ở bất kỳ cấp độ dịch vụ nào.

Để xem cảnh báo dịch vụ của UPS, tham khảo Cảnh báo dịch vụ của UPS.

USPS

USPS có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau:

 • Kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2020, USPS tiếp tục cung cấp dịch vụ đến một số quốc gia. Để biết thêm thông tin, tham khảo Gián đoạn dịch vụ quốc tế của USPS.
 • USPS đang sử dụng vận chuyển bằng đường biển thay vì vận chuyển đường hàng không đối với những lô hàng đến một số quốc gia nhất định. Để biết thêm thông tin, tham khảo Áp dụng chuyển từ đường hàng không sang đường biển.
 • USPS hiện hoàn tiền cho các lô hàng được gửi đến quốc gia đã đình chỉ các dịch vụ vận chuyển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Trang hoàn tiền quốc tế của USPS PostalPro.
 • Một số loại dịch vụ bưu chính đã kéo dài thời gian giao hàng dự kiến: - Dịch vụ hai ngày của Priority Mail nay thành 3 ngày.

  • Dịch vụ ba ngày của Priority Mail nay thành 4 ngày.
  • Dịch vụ Open and Distribute của Priority Mail nay thành 2-4 ngày.
  • Dịch vụ hai ngày của First-Class Package Service nay thành 3 ngày.
  • Dịch vụ ba ngày của First-Class Package Service nay thành 4 ngày.
 • Dịch vụ hai ngày và ba ngày của Priority Mail nay bao gồm bảo hiểm miễn phí lên tới 50 USD.

 • Một số bưu cục của USPS đã đóng cửa. Để biết thêm thông tin, tham khảo Gián đoạn dịch vụ giao nhận bưu phẩm cho doanh nghiệp của USPS.

 • USPS hiện không giao hàng đến một số quốc gia nhất định. Để biết thêm thông tin, tham khảo Gián đoạn dịch vụ quốc tế của USPS.

 • Có sự chậm trễ trong việc giao bưu phẩm và bưu kiện của USPS đến và từ một số quốc gia.

 • Kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2020, tạm ngưng bảo đảm đối với bưu kiện Priority Mail Express International gửi đến Trung Quốc và Hồng Kông.

Để biết thêm thông tin về mọi vấn đề gián đoạn dịch vụ của USPS đối với các doanh nghiệp, tham khảo Cập nhật về vi-rút corona cho khách hàng doanh nghiệp của USPS®.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động đã cập nhật của USPS, tham khảo thay đổi đối với cửa hàng bán lẻthay đổi đối với quy trình giao hàng của USPS.

Để biết thêm thông tin về sự chậm trễ theo từng quốc gia đối với các lô hàng gửi bằng USPS, tham khảo Gián đoạn dịch vụ quốc tế của USPS.

Sendle

Sendle có những thay đổi liên quan đến dịch vụ như sau:

 • Tất cả các lô hàng yêu cầu "chữ ký khi giao hàng" đã được đổi thành "được phép đi". Tài xế vẫn có thể yêu cầu chữ ký nhưng chữ ký sẽ không được đảm bảo.
 • Sendle đã tạm dừng các lô hàng đến một số nơi nhận quốc tế nhất định.

Để biết thêm thông tin về biện pháp ứng phó của Sendle trong dịch COVID-19, tham khảo trang thông tin cập nhật về vi-rút corona của hãng.

Để biết thêm thông tin về nơi nhận quốc tế mà Sendle đã tạm ngừng dịch vụ, tham khảo trang International delivery (Giao hàng quốc tế) của hãng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí