Trạng thái của hãng vận chuyển

Mỗi hãng vận chuyển lại có cách đáp ứng khác nhau trong các mùa nghỉ lễ và các sự kiện. Sử dụng những tài nguyên sau để xem lại thông tin cập nhật mới nhất của hãng vận chuyển và tìm hiểu xem những thay đổi đối với dịch vụ của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào tới công tác vận chuyển của bạn.

Canada Post

DHL

UPS

USPS

Sendle

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí