Transportørstatuser

Hver enkelt transportør har ulik respons på COVID-19 og på høytidssesongen. Gå gjennom de nyeste oppdateringene fra transportøren for å finne ut hvordan endringer i tjenestene deres kan påvirke leveransene dine.

Senter for sykdomskontroll, Verdens helseorganisasjon og Surgeon General har uttalt at det ikke finnes bevis på at COVID-19 kan spres gjennom posten.

Hvis du befinner deg i USA og kjøper fraktetiketter gjennom Shopify Shipping, bør du vurdere å kjøpe en ekstraforsikring for å bidra til å beskytte forsendelsene dine.

Oversikt over transportører

Se gjennom tabellen under for å få en oversikt over hver transportør.

Oversikt over hver transportørs respons på COVID-19 og høytidssesongen.
Budfirma Ytterligere tilleggsavgifter Endringer i tjenestenivåavtaler (SLA-er) Innvirkning på Shopify Shipping
USPS
 • SLA-er for Priority Mail er utvidet med 1 dag.
 • Gjelder fra 17. april 2020
 • Tilleggsavgifter gjelder
UPS
 • Opp til ytterligere 4,00 USD
 • En avgift på 50,00 USD for store pakker
 • En avgift på 5,00 USD for ekstra håndtering
 • Gjelder mellom 15. november 2020 – 16. januar 2021
 • Leveringsgarantier er fjernet. Forhandlere kan ikke innløse fraktkreditter/refusjoner for tapte SLA-er.
 • Gjelder fra 26. mars 2020
 • Fritatt fra tilleggsavgifter
DHL Express
 • Ytterligere 0,20 USD per kg eller 0,09 USD per lb
 • Gjelder fra 24. mai 2020
 • Forsinkelser avhenger av destinasjonen
 • Tilleggsavgifter gjelder
Canada Post
 • SLA-er for innenlandske tjenester har blitt utvidet med 1 dag.
 • Gjelder fra 21. september 2020
 • Tilleggsavgifter gjelder
Sendle
 • Informasjonen er ikke annonsert ennå.
 • SLA-er for innenlandstjenester er utvidet med opptil 3 dager
 • SLA-er for internasjonale tjenester har blitt utvidet med opptil 30 dager
 • Ukjent

Canada Post

Canada Post har følgende endringer i tjenestene sine:

 • Canada Post opplever forsinkelser på opptil fem dager. Tyngre forsendelser er mer påvirket enn andre.
 • Aldersbekreftelse og krav om signatur er begrenset til henting på postkontor.
 • Leveringsgarantier om tid er suspendert.
 • Forsendelser til mange land aksepteres ikke for øyeblikket.

Du finner mer informasjon i Canada Posts pressemeldinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesteavbrudd, kan du se Canada Posts daglige tjenestevarsler.

DHL

DHL har følgende endringer i tjenestene sine:

 • Fra og med 24. mai 2020 legger DHL Express til en tilleggsavgift for nødssituasjoner til de fleste forsendelser.
 • Enkelte land opplever en midlertidig forstyrrelse av driften.

For mer informasjon om tilleggsavgiften for nødssituasjoner, kan du se DHLs justering av tilleggsavgifter for nødssituasjoner (ESS).

Hvis du vil ha mer informasjon om DHLs tjenesteavbrudd, kan du se DHLs COVID-19-oppdateringer.

UPS

UPS har følgende endringer i tjenestene sine:

 • UPS opplever tjenesteavbrudd i enkelte land. For mer informasjon, kan du se UPS' kritiske utviklinger.
 • Per mars 26, 2020, er UPS-garantien suspendert for alle forsendelser fra enhver opprinnelse og til enhver destinasjon.
 • Per 24. mars 2020 er UPS-tjenestegarantien suspendert for alle forsendelser fra USA (innenlands og utenlands) på alle tjenestenivåer.

For UPS' tjenestevarsler, se UPS' tjenestevarsler.

USPS

USPS har følgende endringer i tjenestene sine:

 • Fra 22. mai 2020 gjenopptar USPS tjenesten til enkelte land. For mer informasjon kan du se USPS' internasjonale tjenesteforstyrrelser.
 • USPS bruker sjøtransport i stedet for lufttransport for frakt til visse land. For mer informasjon, kan du se Gjeldende forflytninger fra luft til sjø.
 • USPS tilbyr refusjoner for frakt som er adressert til et land der frakttjenester er stanset. For mer informasjon, kan du se USPS PostalPros side for internasjonale refusjoner.
 • Noen postklasser har en lenger forventet leveringstid: - Priority Mail todagerstjeneste er nå 3 dager.

  • Priority Mail tredagerstjeneste er nå 4 dager.
  • Priority Mail Open og Distribute er nå 2-4 dager.
  • First-Class Package Service todagerstjeneste er nå 3 dager.
  • First-Class Package Service tredagerstjeneste er nå 4 dager.
 • Priority Mails todagers- og tredagerstjenester inkluderer nå opptil 50 USD i gratis forsikring.

 • Noen USPS-postkontorer er stengt. For mer informasjon, kan du se Tjenesteforstyrrelser for USPS Business-post.

 • USPS sender ikke til visse land. For mer informasjon, kan du se USPS' internasjonale tjenesteforstyrrelser.

 • Det er forsinkelser i post- og pakkeleveranser fra USPS til og fra enkelte land.

 • Per 10. februar 2020 er det en midlertidig stans i garantien på Priority Mail Express International ment for Kina og Hong-Kong SAR.

For mer informasjon om eventuelle avbrudd i USPS-tjenester for bedrifter, kan du se USPS® Coronavirus-oppdateringer for bedriftskunder.

Hvis du vil ha mer informasjon om USPS' oppdaterte drift, kan du se endringer i butikker og endringer for levering av forsendelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om forsinkelser for USPS-forsendelser knyttet til spesifikke land, kan du se USPS' forstyrrelser i internasjonale tjenester.

Sendle

Sendle har følgende endringer i tjenestene sine:

 • Alle forsendelser med «signatur ved levering» er endret til «myndighet til å legge igjen». Det kan fortsatt hende en sjåfør ber om signatur, men det er ikke garantert.
 • Sendle har midlertidig suspendert forsendelser til enkelte internasjonale destinasjoner.

For mer informasjon om Sendles respons på COVID-19, kan du se deres Koronavirus-oppdateringer-side.

For mer informasjon om hvilke internasjonale destinasjoner Sendle midlertidig har suspendert leveranser til, kan du se deres Internasjonale destinasjoner-side.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis