Skrive ut og redigere følgesedler

En følgeseddel er et dokument som inneholder en liste over varer som er inkludert i en pakke. Følgesedler inneholder leverings- og fakturaadresser og produktinformasjon som SKU-nummer, vekt, antall og annen informasjon.

Følgesedler kan være nyttig når du pakker varer for å sikre at alle produkter er inkludert i pakken, og at de bidrar til å kommunisere hva som er sendt til kunden. Du kan skrive ut følgesedler når du oppfyller bestillinger.

Skriv ut pakksedler

Pakksedler inkluderer alle varene som sendes i en bestemt forsendelse. Hvis du har flere forsendelser for samme bestilling, kan du skrive ut separate pakksedler for hver forsendelse.

Skriv ut følgesedler enkeltvis

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

  2. Klikk på bestillingen du vil skrive ut en følgeseddel for.

  3. Klikk på Flere handlinger > Skriv ut følgesedler.

  4. Skriv ut eller lagre følgeseddelen.

Skriv ut mange følgesedler samtidig

Du kan skrive ut flere følgesedler for bestillingene dine fra Bestillinger-siden ved hjelp av massehandlinger.

Redigere pakksedler

Følgesedler gjengis ved hjelp av Liquid, som er et malspråk opprettet av Shopify. Hvis du er komfortable med HTML, CSS og Liquid, kan du bruke følgeseddelvariabler til å redigere malen for følgesedler.

Du kan gjøre endringer på pakkseddelmalen ved å klikke Rediger i Pakksedler-delen av fraktinnstillingene.

Mens du redigerer malen kan du tilbakestille pakkseddelen til standardmalen ved å klikke Tilbakestill til standard.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis