การเพิ่มส่วนลดให้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถใช้ส่วนลดกับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ข้อควรพิจารณาในการเพิ่มส่วนลดไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

พิจารณาลักษณะการทำงานต่อไปนี้เมื่อใช้รหัสส่วนลดหรือเพิ่มส่วนลดแบบกำหนดเองให้กับคำสั่งที่ยังไม่ชำระเงิน:

 • ใช้ทั้งส่วนลดในคำสั่งซื้อแบบกำหนดเองและส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการกับราคารวมของคำสั่งซื้อ โดยต้องระมัดระวังไม่ให้ส่วนลดดังกล่าวซ้ำกัน
 • สามารถเพิ่มการรวมส่วนลดที่มีสิทธิ์ไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณนอกเหนือจากคำสั่งซื้อแบบกำหนดเองและส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการได้
 • คุณสามารถเลือกที่จะให้ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ระหว่างขั้นตอนการซื้อสินค้า เมื่อส่งใบแจ้งหนี้หรือแชร์ลิงก์ชำระเงิน โปรดทราบว่าความเสี่ยงของการสั่งซื้อแบบร่างที่อาจมีส่วนลดมากกว่าที่คุณคาดการณ์ไว้เมื่อคุณและลูกค้าใช้รหัสส่วนลดกับสินค้า
 • หากคำสั่งซื้ออยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของร้านค้าคุณ และคุณต้องการลดราคาสินค้าเฉพาะรายการหรือคำสั่งซื้อแบบเต็มจํานวน ให้ป้อนส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์แทนการระบุจํานวนที่เจาะจง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้ส่วนลดกับคำสั่งซื้อแบบเต็มจํานวนโดยยอดรวมคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ป้อนส่วนลด 100% แทนที่จะเป็นส่วนลด 50 ดอลลาร์สหรัฐ การใช้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าของคุณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีการนำกฎการปัดเศษมาใช้กับราคาสินค้า แต่ไม่ได้นำมาใช้กับส่วนลด

ข้อจำกัด

รหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

 • รหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติไม่พร้อมให้ใช้งานบน Shopify POS และสามารถเพิ่มได้เฉพาะในส่วนผู้ดูแล Shopify บนเดสก์ท็อปหรือเบราว์เซอร์บนมือถือเท่านั้น
 • สามารถใช้รหัสส่วนลดทั้งหมด 5 รหัสกับการสั่งซื้อหนึ่งรายการได้
 • ตามค่าเริ่มต้น คุณจะไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นเป็นใบแจ้งหนี้ตามคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระเงินได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อให้ลูกค้าใช้ส่วนลดได้ด้วยตนเองระหว่างการชำระเงินได้ ตัวเลือกนี้ใช้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแต่ละรายการเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกนั้นทุกครั้งที่คุณต้องการให้ลูกค้าของคุณสามารถเพิ่มรหัสส่วนลดระหว่างการชำระเงินได้
 • ไม่รองรับรหัสส่วนลดการจัดส่ง คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเองเพื่อมอบอัตราค่าจัดส่งพร้อมส่วนลดให้แก่ลูกค้าของคุณแทนอัตราปกติได้
 • ไม่รองรับรหัสส่วนลด "ซื้อ X รับ Y"

ใช้รหัสส่วนลด

คุณสามารถใช้รหัสส่วนลดได้สูงสุดถึง 5 รหัสต่อคำสั่งซื้อ และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดที่มีสิทธิ์ด้วยตนเองหรือไม่เมื่อคุณส่งลิงก์ชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > รายการที่ยังไม่ชำระเงิน
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีอยู่หรือคลิก สร้างคำสั่งซื้อ เพื่อสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใหม่
 3. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิก “เพิ่มส่วนลด
 4. ให้พิมพ์รหัสส่วนลดดังกล่าวในรหัสส่วนลด
 5. คลิกนำไปใช้

ใช้ส่วนลดอัตโนมัติที่มีสิทธิ์ทั้งหมด

ระบบจะไม่ใช้ส่วนลดอัตโนมัติกับสินค้าที่สร้างขึ้นเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแลโดยอัตโนมัติ หากต้องการเสนอราคาที่ถูกที่สุดที่ลูกค้าจะได้รับตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกที่จะใช้ส่วนลดอัตโนมัติที่มีสิทธิ์ทั้งหมดกับการสั่งซื้อแบบร่างได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > รายการที่ยังไม่ชำระเงิน
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีอยู่หรือคลิก สร้างคำสั่งซื้อ เพื่อสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใหม่
 3. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิก “เพิ่มส่วนลด
 4. เลือก “ใช้ส่วนลดอัตโนมัติที่มีสิทธิ์ทั้งหมด
 5. คลิกนำไปใช้

ใช้ส่วนลดในคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ส่วนลดในการสั่งซื้อแบบกำหนดเองที่ใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้

ขั้นตอน:

ใช้ส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ส่วนลดแบบกำหนดเองกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

ขั้นตอน:

นำส่วนลดที่ปิดใช้งาน ไม่มีสิทธิ์ หรือถูกลบออก

หากเพิ่มรหัสส่วนลดหรือส่วนลดอัตโนมัติไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่เปิดอยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีสิทธิ์ก่อนที่คำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ ส่วนลดที่ปิดใช้งานจะป้องกันไม่ให้คุณและลูกค้าจัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น คุณจะต้องนำรหัสส่วนลดที่ไม่มีสิทธิ์ออกจากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่เปิดอยู่ก่อน คุณหรือลูกค้าจึงจะสามารถจัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > รายการที่ยังไม่ชำระเงิน
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีอยู่ที่คุณต้องการลบส่วนลดออก
 3. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิก “แก้ไขส่วนลด
 4. นำส่วนลดที่ไม่มีสิทธิ์ออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการนำรหัสส่วนลดออกให้คลิกไอคอนถังขยะถัดจากรหัสส่วนลดที่คุณต้องการนำออก
  • หากต้องการนำส่วนลดอัตโนมัติออก ให้ยกเลิกการเลือก “ใช้ส่วนลดอัตโนมัติที่มีสิทธิ์ทั้งหมด
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี