Oppfylle flere av dine egne bestillinger samtidig

Du kan bruke massehandlinger til å påvirke oppfyllelsen av flere bestillinger samtidig. Det kan ta litt tid å utføre massehandlinger som påvirker oppfyllelse av en bestilling. Når du bruker en av disse handlingene, vil et indikatorpanel i administrator vise fremdriften for handlingene. Klikk på Skjul panel for å minimere panelet.

Hvis handlingen er utført på alle de valgte bestillingene fjernes panelet, og du ser en melding om at handlingen var vellykket. Hvis handlingen ikke kunne gjennomføres for noen bestillinger, viser fremdriftspanelet antall bestillinger handlingen mislyktes for. Klikk på Vis for å se gjennom bestillingene handlingen ikke ble gjennomført for.

Hvis du velger mer enn 250 bestillinger en massehandling skal utføres for, kan det hende noen funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av handlingen du utfører.

Merk som sluttført

Massehandlingen Merk som sluttført endrer oppfyllelsesstatusen til en bestilling til Sluttført. Dette gjelder for butikker som innfrir bestillinger manuelt. Hvis du ikke bruker Shopify Shipping, må du legge til sporingsnumre i bestillingene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Valgfritt: Klikk på Ikke-behandlet-fanen for å kun vise bestillingene som må innfris.

 3. Velg bestillingene du vil oppfylle ved å klikke på avmerkingsboksene.

 4. Klikk på Merk som oppfylt.

 5. Valgfritt: Velg avmerkingsboksen Send et varsel til kunden for å sende kundene et varsel med en fraktbekreftelse.

 6. Klikk på Merk som oppfylt.

Merk som ikke-behandlet

Massehandlingen Merk som ikke-behandlet endrer oppfyllelsesstatusen for en bestilling til Ikke-behandlet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Velg bestillingene som skal merkes som ikke-behandlet på siden Bestillinger.

 3. Klikk på , og velg deretter Merk som ikke-behandlet.

 4. Velg bestillingene som skal merkes som ikke-behandlet basert på oppfyllelsesmetoder.

 5. Klikk på Merk som ikke-behandlet.

En indikator i administrator viser fremdriften for merking av bestillinger som ikke-behandlet.

Finn ut mer om oppfyllelsesstatus.

Kanseller bestilling

Massehandlingen Kanseller bestilling kansellerer bestillinger som kunder har lagt inn i butikken.

Når du kansellerer en bestilling, har du muligheten til å sende en refusjon til kunden. Refusjoner kan bare utstedes for bestillinger som er betalt. Hvis en bestilling allerede har fått betalingen annullert, har fått betalingen autorisert, men ikke innhentet, eller betalingen har status som ventende, kan bestillingen kanselleres, men refusjonen sendes ikke til kunden.

Når du kansellerer bestillinger, viser en indikator i administrator fremdriften for bestillingskanselleringer. Finn ut mer om å kansellere bestillinger.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Bruk avmerkingsboksene til å velge bestillingene du vil kansellere.

 3. Klikk på , og klikk deretter på Kanseller bestillinger.

 4. Velg hvordan du vil refundere betalingene i seksjonen Refunder betaling:

  • Velg for å utstede en full refusjon nå.
  • Velg Senere for å utstede en refusjon senere.
 5. Velg årsaken til bestillingskanselleringen i rullegardinmenyen Årsak til kansellering.

 6. Valgfritt: Skriv en intern merknad om bestillingskanselleringen i feltet Personalmerknad.

 7. Valgfritt: Velg Tilbakefør lagerbeholdning til lager for å tilbakeføre de refunderte varene til lagerbeholdningen.

 8. Valgfritt: Velg Send et varsel til kunden for å varsle kundene om bestillingskanselleringen.

 9. Klikk på Kanseller bestillinger.

Forespør oppfyllelse

Massehandlingen Forespør oppfyllelse sender en forespørsel til oppfyllelsestjenester om å oppfylle de valgte bestillingene.

En oppfyllelsesbestilling kan bare ha én tilknyttet oppfyllelsestjeneste. Massehandlingen Forespør oppfyllelse kan påvirke bestillinger som er satt til å oppfylles av flere oppfyllelsestjenester, men handlingen kan ikke endre hvilken oppfyllelsestjeneste som brukes for disse bestillingene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Velg bestillingene som skal oppfylles på siden Bestillinger.

 3. Klikk på , og velg deretter Forespør oppfyllelse.

 4. Velg tjenestene det skal sendes oppfyllelsesforespørsler til hvis det er flere oppfyllelsestjenester. Standard oppfyllelsestjeneste for hver oppfyllelse mottar forespørselen.

 5. Valgfritt: Velg Send varslinger til kunder ved oppfyllelse for å sende en e-postmelding til kunder når bestillingen deres er oppfylt.

 6. Klikk på Forespør oppfyllelse.

En indikator i administrator viser fremdriften for oppfyllelsesforespørsler.

Finn ut mer om å forespørre oppfyllelser.

Kanseller oppfyllelsesforespørselen

Massehandlingen Avbryt oppfyllelsesforespørsel sender en e-postmelding til oppfyllelsestjenester om å kansellere en pågående oppfyllelsesforespørsel. Dette endrer statusen for de valgte bestillingene til Ikke-behandlet. Deretter kan du kjøpe en ny fraktetikett eller oppfylle bestillingen manuelt.

En oppfyllelsesbestilling kan bare ha én tilknyttet oppfyllelsestjeneste. Massehandlingen Kanseller oppfyllelsesforespørsel kan påvirke bestillinger som er satt til å oppfylles av flere oppfyllelsestjenester, men handlingen kan ikke endre hvilken oppfyllelsestjeneste som brukes for disse bestillingene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Velg bestillingene du vil kansellere oppfyllelsen av på siden Bestillinger. Disse bestillingene må ha oppfyllelsesstatusen Pågår.

 3. Klikk på , og velg deretter Kanseller oppfyllelsesforespørsel.

 4. Velg tjenestene det skal sendes kanselleringsforespørsler til hvis det er flere oppfyllelsestjenester. Standard oppfyllelsestjeneste for hver oppfyllelse mottar forespørselen.

 5. Klikk på Kanseller forespørsler.

En indikator i administrator viser fremdriften for kanselleringsforespørsler.

Finn ut mer om å kansellere oppfyllelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis