Verkopen, delen en gerichte advertenties

Verkoop: de privacywetten van iedere staat in de Verenigde Staten (VS) vereisen, voor zover van toepassing, dat bedrijven duidelijke en opvallende kennisgevingen hanteren en de consument in staat stellen zich af te melden voor de 'verkoop' van hun persoonlijke gegevens. In sommige staten in de VS omvat de definitie 'verkoop' elke overdracht of openbaarmaking van persoonlijke gegevens voor geld of een andere waardevolle vergoeding.

Delen: in Californië vereisen de wijzigingen van de California Privacy Rights Act (CPRA) aan de California Consumer Privacy Act (CCPA) ook specifieke kennisgeving en de mogelijkheid om zich af te melden van het 'delen' van persoonlijke gegevens, waarbij 'delen' wordt gedefinieerd als de openbaarmaking van persoonlijke gegevens voor doeleinden wat betreft 'cross-context behavioral advertising' (contextuele gepersonaliseerde advertenties). 'Cross-context behavioral advertising' betekent 'het richten van advertenties op een consument op basis van de persoonlijke gegevens van de consument die zijn verkregen uit de activiteit van de consument in bedrijven, duidelijk gemerkte websites, apps of diensten, anders dan het bedrijf, de duidelijk gemerkte website, applicatie of dienst die de consument opzettelijk gebruikt.'

Gerichte advertenties: de andere vier staten in de VS staan consumenten toe zich af te melden van een vergelijkbaar concept van 'gerichte advertenties', gedefinieerd als het weergeven van advertenties aan een consument waarbij de advertentie wordt geselecteerd op basis van persoonlijke gegevens die zijn verkregen uit de activiteiten van die consument door de tijd heen en via niet-gelieerde websites of online apps om de voorkeuren of interesses van deze consument te voorspellen. Gerichte advertenties omvatten doorgaans geen first-party marketing- of contextuele advertenties of het weergeven van advertenties aan consumenten op basis van hun aanvraag om informatie of feedback.

Je kunt ook betrokken zijn bij 'gerichte advertenties', 'delen' of 'verkopen' buiten Shopify. Het is aan jou om je wettelijke verplichtingen te beoordelen en ervoor te zorgen dat je de consument alle vereiste kennisgevingen verstrekt en de mogelijkheid geeft om zich af te melden voor die activiteiten, indien van toepassing.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis