Sprzedaż, udostępnianie i ukierunkowana reklama

Sprzedaż: Wszystkie stanowe przepisy o ochronie prywatności obowiązujące w USA wymagają od firm, w odpowiednim zakresie, jasnego i wyraźnego powiadomienia konsumentów o możliwości rezygnacji ze „sprzedaży” ich danych osobowych oraz zapewnienia im takiej możliwości. W niektórych stanach USA „sprzedaż” jest szeroko definiowana jako obejmująca wszelkie przekazywanie lub ujawnianie danych osobowych za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie.

Udostępnianie: W Kalifornii poprawki CPRA do ustawy CCPA wymagają również specjalnego powiadomienia i możliwości rezygnacji z „udostępniania” danych osobowych, przy czym „udostępnianie” jest definiowane jako ujawnianie danych osobowych dla celów „krzyżowej reklamy behawioralnej”. „Krzyżowa reklama behawioralna” oznacza z kolei „kierowanie reklamy do konsumenta na podstawie jego danych osobowych uzyskanych z aktywności konsumenta w ramach firm, oznaczonych marką witryn internetowych, aplikacji lub usług innych niż firma, oznaczona marką witryna internetowa, aplikacja lub usługa, z którą konsument świadomie wchodzi w interakcję”.

Reklama ukierunkowana: Pozostałe cztery stany USA zezwalają konsumentom na rezygnację z podobnej koncepcji „reklamy ukierunkowanej”, zdefiniowanej jako wyświetlanie konsumentowi reklam, w których wybór reklamy odbywa się na podstawie danych osobowych uzyskanych z jego aktywności na przestrzeni czasu oraz w niepowiązanych witrynach internetowych lub aplikacjach internetowych w celu przewidywania preferencji lub zainteresowań takiego konsumenta. Reklama ukierunkowana zazwyczaj nie obejmuje marketingu własnego ani reklamy kontekstowej ani wyświetlania reklam konsumentom na podstawie ich zapytania o informacje lub opinie.

Możesz również prowadzić działania w zakresie „ukierunkowanej reklamy”, „udostępniania” lub „sprzedaży” poza Shopify. Do Ciebie należy ocena swoich zobowiązań prawnych i zapewnienie konsumentom wszelkich wymaganych informacji oraz możliwości rezygnacji z tych działań, w zależności od sytuacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo