Tröskelvärden för amerikansk delstatlig sekretesslagstiftning

Alla Shopify-handlare omfattas inte av den amerikanska delstatliga sekretesslagstiftningen. Varje lag anger olika tröskelvärden, till exempel minimiintäkter eller antal konsumenter som företaget behandlar uppgifter om. Du bör rådfråga juridisk expertis för att vara säker på om lagarna gäller dig, men efterlevnad av de principer som beskrivs här är alltid en bra praxis.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis