Ngưỡng của Luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ

Không phải tất cả thương nhân Shopify đều phải tuân thủ Luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ (US). Mỗi luật đặt ra các ngưỡng khác nhau, ví dụ như doanh thu tối thiểu hoặc số lượng người tiêu dùng tối thiểu mà công ty xử lý dữ liệu của họ. Bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý để biết chắc chắn luật có áp dụng với bạn hay không, nhưng việc tuân thủ các nguyên tắc được nêu ở đây luôn là phương thức hiệu quả.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí