เกณฑ์ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ

มีผู้ขายของ Shopify บางส่วนเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา (US)กฎหมายแต่ละฉบับนั้นจะตั้งเกณฑ์ต่างๆ เช่น รายได้ขั้นต่ำหรือจำนวนผู้บริโภคที่บริษัทนำข้อมูลมาประมวลผล คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายใช้บังคับแก่คุณหรือไม่ แต่การปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในที่นี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเสมอ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี