Angre en overføring

Hvis du oppretter en overføring eller mottar varer ved en feil, må du enten slette overføringen, justere det mottatte antallet i overføringen, eller justere lagerbeholdningen av produktet manuelt for å ta høyde for feilen.

Angre handlinger for en ikke-mottatt overføring

Hvis du ikke har mottatt noen lagerbeholdning i overføringen, kan du åpne overføringen på Overføringer-siden og gjøre nødvendige endringer.

  • Hvis du vil justere antall, kan du klikke på pilene eller angi det riktige antallet manuelt i Antall-kolonnen i seksjonen Legg til produkter.

  • Hvis du vil slette et produkt i overføringen, klikker du på X ved siden av produktet du vil slette, og klikker på Oppdater lageroverføring.

  • Hvis du vil slette overføringen, klikker du på Flere handlinger > Slett overføring.

Angre handlinger for en mottatt overføring

Hvis du allerede har mottatt lagerbeholdning for overføringen, inkludert overføringer som er Delvis mottatt, kan du ikke slette eller justere antallet i en overføring.

  • Hvis du vil angre det mottatte antallet, må du åpne overføringen du vil endre, klikke på Motta lagerbeholdning, og angi negative summer manuelt, eller klikke på pil ned for å trekke fra antallet du har mottatt tidligere.

  • Hvis du ikke lenger forventer å motta en overføring og ønsker å kansellere gjenværende antall, åpner du overføringen du vil endre og klikker på Motta lagerbeholdning > Avvis alle ikke-mottatte for å avvise alle antallene du ikke har mottatt. Overføringen merkes som Fullført, og det innkommende antallet for produktet justeres.

Hvis opprinnelseslokalisasjonen er en annen aktiv butikklokalisasjon og du har behov for å endre lagerantallet, kan du manuelt justere lagerbeholdningen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis