Przyjmij transfer zapasów

Po dostarczeniu zapasów możesz użyć transferu, aby się upewnić, czy przyjęto oczekiwaną ilość. Przyjęcie zapasu oznacza, że dana pozycja dotarła do Ciebie, oceniłeś(-aś) ją i zdecydowałeś o jej akceptacji lub odrzuceniu.

Po zaakceptowaniu pozycji transferu dostępna ilość jest dodawana na Twojej stronie zapasów. Jeśli odrzucisz pozycję w transferze, na przykład jeśli została uszkodzona, ilość zapasów nie zostanie skorygowana.

Upewnij się, że włączyłeś(-aś) funkcję śledzenia zapasów dla produktów i wariantów.

Jeśli otrzymasz dodatkowe pozycje z miejsca nadania, które nie zostały uwzględnione w transferze, możesz określić większą liczbę pozycji w kolumnie Akceptuj.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo