Tạo đợt chuyển từ đơn vị cung ứng

Sau khi gửi đơn đặt hàng cho đơn vị cung ứng và được xác nhận, bạn có thể tạo đợt chuyển để ghi lại hàng chuẩn bị nhập kho.

Lưu ý điểm khác biệt giữa đơn vị cung ứng và nhà cung cấp:

 • Bạn đặt hàng sản phẩm từ đơn vị cung ứng. Bạn có thể có nhiều đơn vị cung ứng.
 • Nhà cung cấp là thuật ngữ liên quan đến thương hiệu của sản phẩm nên chỉ có thể có một nhà cung cấp. Bạn ghi rõ nhà cung cấp trong thông tin chi tiết của sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Transfers (Vận chuyển). Tất cả các đợt chuyển của bạn được hiển thị trên trang này.

 2. Nhấp vào Add transfer (Thêm đợt chuyển).

 3. Nếu bạn muốn nhập tên đơn vị cung ứng, chọn một đơn vị trong mục Đơn vị cung ứng.

  Bạn có thể thêm đơn vị cung ứng bằng cách nhấp vào Create new supplier (Tạo đơn vị cung ứng mới), rồi nhập thông tin liên hệ và địa điểm của đơn vị cung ứng.

 4. Nếu bạn sử dụng nhiều địa điểm và muốn thay đổi địa điểm cho đợt chuyển, thay đổi địa điểm này trong mục Nơi nhận.

 5. Trong mục Lô hàng, nhập ngày vào trường Expected arrival (Thời điểm đến dự kiến).

 6. Nếu bạn muốn chỉ định số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển, nhập số tham chiếu hoặc thẻ đó vào mục Additional details (Thông tin chi tiết bổ sung). Thẻ có thể chứa tối đa 255 ký tự.

  Bạn có thể sử dụng số tham chiếu và thẻ để lọc và sắp xếp đợt chuyển trên trang Đợt chuyển. Ví dụ: Bạn có thể tạo thẻ Urgent để cho biết đây là yêu cầu khẩn cấp.

 7. Trong mục Sản phẩm, nhập tên sản phẩm mà bạn muốn thêm vào đợt chuyển hoặc nhấp vào Browse products (Duyệt sản phẩm) để xem danh sách sản phẩm và bộ sưu tập của cửa hàng. Sử dụng hộp kiểm để chọn từng sản phẩm hoặc mẫu mã.

 1. Sau khi thêm sản phẩm muốn đưa vào đợt chuyển, nhấp vào Add products (Thêm sản phẩm).

 2. Trên trang Add transfer (Thêm đợt chuyển), nhập số lượng cho mỗi sản phẩm đang chờ nhận từ đơn vị cung ứng.

Chú ý: Đảm bảo đã thêm đúng số lượng mặt hàng vì bạn không thể chỉnh sửa số lượng sau khi bắt đầu nhận hàng trong kho.

 1. Nhấp vào Save transfer (Lưu đợt chuyển).

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể xem số lượng hàng chuẩn bị nhập kho trên trang chi tiết sản phẩm.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể sử dụng đợt chuyển để nhận mặt hàng đến từ đơn vị cung ứng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí