Envanter aktarımı oluşturma

Shopify'da bir envanter aktarımı oluşturarak gelen envanteri takip edebilir ve alabilirsiniz. Birden fazla konumunuz varsa envanter aktarımları, mağaza konumlarınız arasında envanter takibi için kullanılabilir.

Stoksuz satış uygulamaları, üçüncü taraf lojistik hizmetleri ve özel gönderim hizmetleri gibi Uygulama ve özel gönderim konumları tarafından yönetilen ürünler için çoklu yönetilen envantere izin vermedikleri sürece aktarım oluşturamazsınız.

Yeni envanter aktarımı oluşturma

Diğer etkin mağaza konumlarından yeni, gelen aktarımlar oluşturabilirsiniz. Bir aktarım oluşturup beklemede olarak işaretledikten sonra gelen envanter miktarlarını ürün ayrıntıları sayfasında, Gelen başlığının altında görüntüleyebilirsiniz. Gelen envanteri, Envanter sayfasında Gelen sekmesine tıklayarak da görebilirsiniz.

Bir aktarımı beklemede olarak işaretlemeden önce taslak olarak kaydetmeniz gerekir. Taslak durumu, aktarımı düzenlemenize olanak sağlar. Örneğin, belirli bir SKU'nun envanterinin daha fazla tükendiğini fark ederseniz gelen transfer taslağına bu SKU'dan daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Aktarımı beklemede olarak işaretlediğinizde menşe veya varış yerini artık düzenleyemezsiniz. Aktarımı beklemede olarak işaretlerken taslağı düzenlemeyi tamamladığınızdan ve aktarımı işleme koymaya hazır olduğunuzdan emin olun.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde, Ürünler > Aktarımlar'a gidin. Tüm aktarımlarınız bu sayfada gösterilir.

 2. Aktarım oluştur'a tıklayın.

 3. Menşe bölümünde Menşe seç'e, ardından envanteri aktarmak istediğiniz menşe konumuna tıklayın.

 4. Varış yeri bölümünde, Varış yeri seç'e tıklayın ve envanteri almak istediğiniz etkin konumu seçin.

 5. Ürün ekle bölümünde, aktarıma eklemek istediğiniz ürünleri ve varyasyonları girin veya seçin ardından, Aktarıma ekle'ye tıklayın.

 6. Adet bölümünde, aktarımdaki her bir ürünün adedini girin. Menşe konumdaki mevcut ürün adedinden daha yüksek bir miktar girerseniz aktarım oluşturulduktan sonra menşedeki envanter adedi negatif bir sayı olur.

 7. İsteğe bağlı: Kargo ayrıntıları bölümüne aşağıdakileri girin:

  • Beklenen varış alanında bir tarih
  • Kargo şirketi. Kargo şirketi, girmiş olduğunuz takip numarasına göre otomatik olarak seçilebilir ve manuel olarak düzenlenebilir.
  • Bu kargo için Takip numarası
 8. İsteğe bağlı: Ek ayrıntılar bölümünde aktarıma bir referans numarası veya etiket atayın.

 9. Taslak olarak kaydet'e tıklayın.

Aktarımınız şu anda taslak durumunda. Ürünlerinizi aktarıma hazırladıktan sonra Beklemede olarak işaretle'ye tıklayabilirsiniz.

Bir aktarım beklemede olarak işaretlendikten sonra aktarımı düzenlemeye devam edemezsiniz. Aktarımınızı beklemede olarak işaretlediğinizde, menşe konumundaki Kullanılabilir envanter değerleri ve varış yerindeki Gelen envanter değerleri de buna göre düzenlenir.

Bir aktarımı çoğaltma

Aynı ürünlere ve aynı menşe sahip bir envanter aktarımı yapıyorsanız mevcut bir aktarımı çoğaltabilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde, Ürünler > Aktarımlar'a gidin.

 2. Çoğaltmak istediğiniz aktarıma tıklayın.

 3. Diğer işlemler'e tıklayın.

 4. Çoğalt'a tıklayın. Aynı menşe, varış yeri, ürünler, ürün miktarları ve etiketler, orijinal aktarımdan, oluşturulan yeni aktarıma otomatik olarak eklenir.

 5. İsteğe bağlı: Yeni aktarımda istediğiniz değişiklikleri yapın.

 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene