Envanter aktarımı oluşturma

Shopify'da bir envanter aktarımı oluşturarak gelen envanteri takip edebilir ve alabilirsiniz. Envanter aktarımları, tedarikçilerden veya birden çok konumunuz varsa mağaza konumlarınız arasında envanter takibi için kullanılabilir.

Stoksuz satış uygulamaları, üçüncü taraf lojistik hizmetleri ve özel gönderim hizmetleri gibi Uygulama ve özel gönderim konumları tarafından yönetilen ürünler için çoklu yönetilen envantere izin vermedikleri sürece aktarım oluşturamazsınız.

Tedarikçi ile satıcı arasındaki farka dikkat edin:

 • Ürünlerinizi bir tedarikçiden sipariş edersiniz. Birden fazla tedarikçiniz olabilir.
 • Satıcı, ürünün markasıyla ilişkili olduğundan yalnızca bir satıcı mevcut olabilir. Satıcıyı ürünün ayrıntılarında belirtirsiniz.

Yeni envanter aktarımı oluşturma

Tedarikçilerden veya diğer aktif mağaza konumlarından yeni gelen aktarımlar oluşturabilirsiniz. Aktarım oluşturduktan sonra gelen stok tutarlarını ürün detayları sayfasında Gelen altında görüntüleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Aktarımlar'a gidin. Tüm aktarımlarınız bu sayfada gösterilir.

 2. Aktarım ekle'ye tıklayın.

 3. İsteğe bağlı: MENŞE bölümünde Menşe seç'e tıklayıp envanterin geldiği menşe konumunu seçin. Birden fazla konumunuz varsa tedarikçiler, konumlar listesinden sonra gelen TEDARİKÇİLER bölümünde listelenir. Yeni bir tedarikçi oluştur'a tıklayıp tedarikçinizin adını ve diğer bilgilerini girerek yeni bir tedarikçi oluşturabilirsiniz.

 4. VARIŞ YERİ bölümünde, Varış yeri seç'e tıklayın ve ardından envanteri almak istediğiniz etkin konumu seçin.

 5. Ürün ekle bölümünde, aktarıma eklemek istediğiniz ürünleri ve varyasyonları girin veya seçin ardından, Aktarıma ekle'ye tıklayın.

 6. Adet bölümünde, aktarımdaki her bir ürünün adedini girin. Menşe konumdaki mevcut ürün adedinden daha yüksek bir miktar girerseniz aktarım oluşturulduktan sonra menşedeki envanter adedi negatif bir sayı olur.

 7. İsteğe bağlı: Kargo ayrıntıları bölümüne aşağıdakileri girin:

 8. İsteğe bağlı: Aktarıma referans numarası veya etiket atamak istiyorsanız bunu Ek ayrıntılar bölümüne girin.

 9. Aktarımı kaydet'e tıklayın.

Bir aktarımı çoğaltma

Aynı ürünlere ve aynı menşe sahip bir envanter aktarımı yapıyorsanız mevcut bir aktarımı çoğaltabilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Aktarımlar'a gidin.

 2. Çoğaltmak istediğiniz aktarıma tıklayın.

 3. Diğer işlemler'e tıklayın.

 4. Çoğalt'a tıklayın. Aynı menşe, varış yeri, ürünler, ürün miktarları ve etiketler, orijinal aktarımdan, oluşturulan yeni aktarıma otomatik olarak eklenir.

 5. İsteğe bağlı: Yeni aktarımda istediğiniz değişiklikleri yapın.

 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene