Zwrot kosztów Shopify Payments

Na tej stronie możesz znaleźć informacje na temat sposobu przetwarzania zwrotów kosztów za pomocą usługi Shopify Payments.

Przetwarzanie zwrotów kosztów za pomocą usługi Shopify Payments

Jeśli dokonujesz zwrotu kosztów za pomocą usługi Shopify Payments, kwota ta jest odejmowana od Twojej następnej dostępnej wypłaty. Zwrot kosztów jest oznaczony jako Oczekujący przez maksymalnie 2 dni robocze. Jednak zanim klient otrzyma zwrot kosztów, może minąć do 10 dni roboczych.

Opłaty transakcyjne

Podczas przetwarzania zwrotu kosztów nie jest naliczana dodatkowa opłata transakcyjna. Opłata za pierwotną transakcję kartą kredytową nie jest jednak zwracana podczas dokonywania zwrotu kosztów.

Śledzenie zwrotów kosztów za pomocą Numerów referencyjnych nabywcy (ARN)

Aby śledzić transakcję zwrotu kosztów, możesz wyszukać Numer referencyjny nabywcy (ARN) na osi czasu zamówienia w szczegółach zwrotu kosztów. Numery ARN są przypisywane do zwrotów przetwarzanych za pomocą usługi Shopify Payments w przypadku transakcji z wykorzystaniem karty Visa lub Mastercard. Te unikalne numery referencyjne mogą być wykorzystywane przez banki i dostawców kart kredytowych do śledzenia transakcji.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli klient twierdzi, że nie otrzymał zwrotu kosztów, możesz podać mu numer ARN i poradzić, by skontaktował się z dostawcą jego karty kredytowej w celu wyjaśnienia sprawy.

Niewystarczające środki w ramach usługi Shopify Payments

Jeśli podczas korzystania z usługi Shopify Payments środki do wypłaty nie będą wystarczające do opłacenia zwrotu, konsekwencje tej sytuacji będą się różnić w zależności od lokalizacji Twojego sklepu:

  • Austria, Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone: Środki, jakich wymaga zwrot, zostaną pobrane z Twojego konta bankowego. Obciążenie to nastąpi w dniu poza standardowym harmonogramem wypłat.
  • Wszystkie inne kraje: Pozostała kwota potrzebna do dokonania zwrotu zostanie odjęta od kolejnych wypłat, aż do pełnego pokrycia zwracanej kwoty.

Nieudane próby obciążenia konta w ramach usługi Shopify Payments

Jeśli pierwsza próba obciążenia nie powiedzie się, druga próba zostanie podjęta po 3 dniach roboczych. Jeśli taka ponowna próba również nie powiedzie się, musisz zmienić swoje konto bankowe Shopify Payments albo spłacić ujemne saldo ręcznie.

Zarządzanie saldami ujemnymi

Jeśli na koncie Shopify Payments wyświetlane jest saldo ujemne, a zwrot kosztów ma status Oczekujący od ponad 2 dni roboczych, proces rozwiązania tego problemu różni się w zależności od lokalizacji sklepu:

  • Francja, SAR Hongkong, Japonia, Rumunia, Singapur: Ujemne salda zostaną skompensowane przez przyszłą sprzedaż.
  • Europa (korzystanie z konta bankowego spoza strefy euro): Ujemne salda zostaną skompensowane przez przyszłą sprzedaż.
  • Wszystkie inne kraje i waluty: Środki na pokrycie ujemnego salda zostaną pobrane z Twojego konta bankowego.

Zespół Shopify ds. odzyskiwania strat

W zależności od wysokości salda i czasu oczekiwania zespół Shopify ds. odzyskiwania strat może skontaktować się bezpośrednio z Tobą, aby rozwiązać problem ujemnego salda i zapewnić odpowiedni stan konta Shopify Payments.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo