Khắc phục lỗi "ssl_salestax" của VirtualMerchant

Lỗi này xảy ra khi VirtualMerchant bị cấu hình sai. Mặc dù cửa hàng của bạn có thể tính thuế trên đơn hàng nhưng số tiền mà Shopify gửi cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý không bị chia nhỏ thành tổng phụ/thuế, đây chỉ là một khoản tiền trọn gói.

Để giải quyết vấn đề, chuyển đến Thiết lập trường thanh toán, đảm bảo rằng Thuế bán hàng được thiết lập về Không. Sau đó, chạy giao dịch thử nghiệm để đảm bảo mọi thứ hoạt động chính xác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí