Oprava chyb „ssl_salestax“ ve VirtualMerchant

Tato chyba se objevuje, když je služba VirtualMerchant nesprávně nastavena. Váš obchod si sice může účtovat u objednávek daně, ale částka, kterou Shopify zašle poskytovateli plateb ke zpracování, není rozdělena na dílčí součty a daně, ale jedná se o paušální částku.

K vyřešení tohoto problému přejděte do sekce Nastavení pole platby a ujistěte se, že je Daň z prodeje nastavena na Ne. Poté proveďte testovací transakci a ujistěte se, že vše funguje správně.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma