Quản lý tiền thanh toán cho Shopify Line of Credit

Hiểu rõ cách thức thanh toán cho Shopify Line of Credit là việc cần thiết để quản lý hiệu quả số dư tín dụng của bạn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về quy trình thanh toán, bao gồm thanh toán tự động, tùy chọn thanh toán sớm và theo dõi tiền thanh toán.

Thanh toán tự động và các tùy chọn thanh toán

Các khoản thanh toán cho Shopify Line of Credit được tự động thực hiện trong khoảng thời gian sáu tháng và đến hạn vào ngày đầu tiên của mỗi tháng dương lịch trong khoảng thời gian đó. Điều này nhằm đảm bảo một lịch thanh toán dễ kiểm soát cho đến khi dư nợ chưa trả được hoàn trả toàn bộ. Tuy nhiên, bạn cũng có quyền thanh toán sớm bất cứ lúc nào, điều này có thể giúp giảm số tiền lãi bạn nợ.

Thực hiện thanh toán

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Line of Credit.
 2. Nhấp vào Thực hiện thanh toán để bắt đầu quá trình thanh toán.
 3. Trong hộp thoại Thực hiện thanh toán, trong trường Số tiền chọn số tiền thanh toán trong số các tùy chọn được cung cấp. Bạn có thể chọn khoản thanh toán hằng tháng tiếp theo hoặc toàn bộ dư nợ chưa trả. Hoặc bạn có thể nhấp vào Số tiền khác để nhập số tiền thanh toán theo ý muốn.
 4. Sau khi nhập các chi tiết bắt buộc, nhấp vào Tiếp.
 5. Trong mục Xem lại và xác nhận thanh toán, xem lại kỹ lưỡng những thông tin sau:

  • Tổng số tiền đã thanh toán hôm nay
  • Nợ chưa trả mới
  • Chi phí vay ước tính
  • Tổng số tiền nợ
  • Lịch thanh toán mới cho 6 tháng tới
 6. Sau khi xem lại các chi tiết thanh toán và sẵn sàng tiếp tục, nhấp vào Xác nhận thanh toán.

Xử lý và theo dõi khoản thanh toán

Sau khi bạn thực hiện một khoản thanh toán thủ công, biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang chủ của Shopify Line of Credit, cho biết bạn đã gửi khoản thanh toán thủ công đến Line of Credit. Có thể mất vài ngày làm việc để xử lý khoản thanh toán thủ công. Trong mục Giao dịch, khoản thanh toán này sẽ hiển thị là Đang chờ xử lý cho đến khi xử lý xong.

Sau khi xử lý xong khoản thanh toán, tín dụng có sẵn của bạn sẽ cập nhật tương ứng và huy hiệu Đang chờ xử lý bên cạnh khoản thanh toán đó sẽ biến mất trong mục Giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn lại có thể rút những khoản tiền vốn này qua Shopify Line of Credit bất cứ khi nào bạn cần.

Thanh toán từng phần dư nợ chưa trả

Khi bạn thanh toán sớm một phần của dư nợ chưa trả, trước tiên, số tiền đó sẽ chuyển đến khoản thanh toán hằng tháng tiếp theo của bạn. Toàn bộ số tiền còn lại sẽ được chia đều vào các khoản thanh toán còn lại của bạn.

Ví dụ 1: Thanh toán sớm một phần của khoản thanh toán đến hạn vào tháng tiếp theo

Một khoản rút 6.000 USD được thực hiện vào đầu tháng 1, tạo ra 6 khoản thanh toán nợ gốc trị giá 1.000 USD mỗi tháng cộng thêm lãi để trả tiền. Vào giữa tháng 2, bạn thanh toán thủ công 500 USD.

Khoản thanh toán 500 USD được áp dụng cho khoản thanh toán nợ gốc tiếp theo trị giá 1.000 USD, nên giảm khoản thanh toán nợ gốc còn 500 USD. Do đó, bạn sẽ trả ít lãi suất hơn đối với hạn thanh toán ngày 1 tháng 3, trong đó bao gồm tiền lãi tích lũy từ tháng 2. Không có thay đổi đối với các khoản thanh toán còn lại.

Trước khi thanh toán 500 USD Sau khi thanh toán 500 USD
Ngày thanh toán Nợ gốc Lãi Nợ gốc Lãi
Ngày 1 tháng 2 1.000,00 USD 99,93 USD 1.000,00 USD 99,93 USD
Ngày 16 tháng 2 Chưa thanh toán Đã thanh toán 500 USD
Ngày 1 tháng 3 1.000,00 USD 83,28 USD 500 USD 79,17 USD
Ngày 1 tháng 4 1.000,00 USD 66,62 USD 1.000,00 USD 66,62 USD
Ngày 1 tháng 5 1.000,00 USD 49,97 USD 1.000,00 USD 49,97 USD
Ngày 1 tháng 6 1.000,00 USD 33,31 USD 1.000,00 USD 33,31 USD
Ngày 1 tháng 7 1.000,00 USD 16,66 USD 1.000,00 USD 16,66 USD

Ví dụ 2: Thanh toán sớm bằng số tiền lớn hơn khoản thanh toán đến hạn vào tháng tiếp theo

Một khoản rút 6.000 USD được thực hiện vào đầu tháng 1, tạo ra 6 khoản thanh toán nợ gốc trị giá 1.000 USD mỗi tháng cộng thêm lãi để trả tiền. Vào giữa tháng 2, bạn thanh toán thủ công 3.000 USD.

Khoản thanh toán 3.000 USD được áp dụng trước cho khoản thanh toán nợ gốc đến hạn vào ngày 1 tháng 3 tới, nên giảm khoản thanh toán chính còn 0 USD. Sau đó, mọi khoản lãi suất tích lũy từ tháng 2 sẽ được áp dụng đồng đều cho các khoản thanh toán hằng tháng còn lại. Số tiền còn lại từ khoản thanh toán thủ công sẽ được chia đều cho tất cả các khoản thanh toán còn lại. Do đó, cả 4 khoản thanh toán cuối cùng đều đã được giảm. Điều này cũng làm giảm lãi suất bạn nợ từ những tháng này vì dư nợ chưa trả đã thấp hơn.

Trước khi thanh toán 3.000 USD Sau khi thanh toán 3.000 USD
Ngày thanh toán Nợ gốc Lãi Nợ gốc Lãi
Ngày 1 tháng 2 1.000,00 USD 99,93 USD 1.000,00 USD 99,93 USD
Ngày 16 tháng 2 Chưa thanh toán Đã thanh toán 3.000 USD
Ngày 1 tháng 3 1.000,00 USD 83,28 USD 0,00 USD 0,00 USD
Ngày 1 tháng 4 1.000,00 USD 66,62 USD 514,66 USD 34,29 USD
Ngày 1 tháng 5 1.000,00 USD 49,97 USD 514,66 USD 25,72 USD
Ngày 1 tháng 6 1.000,00 USD 33,31 USD 514,66 USD 17,14 USD
Ngày 1 tháng 7 1.000,00 USD 16,66 USD 514,66 USD 8,57 USD

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí