Bảng thuật ngữ về Shopify Line of Credit

Shopify Line of Credit chỉ có tại Hoa Kỳ. Tất cả tiền vốn cấp qua Shopify Lending bao gồm Line of Credit đều do WebBank phát hành tại Hoa Kỳ.

Thông tin cập nhật về chương trình Shopify Line of Credit

Trong quá trình nỗ lực không ngừng nhằm tối ưu những dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp, Shopify đang dịch chuyển khỏi dịch vụ Shopify Line of Credit. Chúng tôi không còn nhận đơn đăng ký mới cho chương trình này nữa. Thay vào đó, chúng tôi sẽ mời thương nhân khám phá hình thức cấp vốn qua Shopify Capital. Đây vẫn là giải pháp cho vay chính của Shopify, giúp cấp vốn nhanh chóng và linh hoạt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Các ngày chính và nguyên tắc dành cho người dùng hiện tại

  • Quyền truy cập liên tục cho người dùng hiện tại: Nếu bạn hiện đang có Shopify Line of Credit đang hoạt động, bạn sẽ có thể yêu cầu khoản rút mới cho đến lúc 23:59 ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo giờ PST.
  • Ngừng các khoản rút mới: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bạn sẽ không được phép rút thêm tiền.
  • Thời hạn trả nợ: Bạn vẫn sẽ phải trả dư nợ hiện có theo lịch trả nợ 6 tháng ban đầu đã nêu trong thỏa thuận cho vay. Quá trình này sẽ được thực hiện tự động thông qua khoản ghi nợ đã lên lịch.
  • Hạn chót trả nợ cụ thể dựa trên ngày cuối cùng rút tiền:

    • Nếu lần rút tiền cuối cùng của bạn rơi vào khoảng từ ngày 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 26 tháng 12 năm 2024 thì lịch trả nợ của bạn sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2025.
    • Nếu lần rút tiền cuối cùng của bạn rơi vào khoảng từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì lịch trả nợ của bạn sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 7 năm 2025.
  • Tùy chọn trả nợ linh hoạt: Bạn cũng có thể chọn trả nợ theo cách thủ công bất cứ lúc nào để có thể giảm cả tổng số tiền trả nợ và thời hạn khoản vay.

Thuật ngữ Định nghĩa
Tỷ lệ lãi suất phần trăm hàng năm (APR) Tỷ lệ lãi suất phần trăm hàng năm, hay "APR", là chi phí hằng năm để vay tiền và có dạng tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ này không chỉ phản ánh lãi suất hiện hành, mà còn cho biết các khoản tiền bổ sung bạn có thể phải trả cho khoản vay, ví dụ như phí.
Tín dụng hiện có Tín dụng có sẵn là số tiền bạn có thể rút qua Shopify Line of Credit tại một thời điểm nhất định. Sẽ có chênh lệch giữa hạn mức tín dụng và số dư nợ chưa trả tại thời điểm tính toán. Khoản thanh toán đang chờ xử lý hoặc khoản rút tiền đang chờ xử lý có thể ảnh hưởng đến tín dụng hiện có.
Hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng là số tín dụng tối đa bạn có thể tiếp cận thông qua Shopify Line of Credit tại một thời điểm nhất định.
Nợ chưa trả Dư nợ chưa trả tại một thời điểm nhất định là tổng số tiền bạn vẫn cần trả lại, bao gồm số tiền bạn đã rút nhưng chưa trả lại và tiền lãi bạn đã tích lũy nhưng chưa trả.
Khoản thanh toán đang chờ xử lý Khoản thanh toán đang chờ xử lý là khoản thanh toán cho nợ chưa trả (bất kể tự động hay tự nguyện) vẫn đang được xử lý và chưa nhận được. Có thể mất vài ngày làm việc để xử lý khoản thanh toán thành công.
Khoản rút tiền đang chờ xử lý Khoản rút tiền đang chờ xử lý là khoản rút tiền đã được yêu cầu trên trang quản trị Shopify nhưng chưa nhận được trong tài khoản ngân hàng đã kết nối của bạn. Thương nhân thường sẽ nhận được số tiền theo yêu cầu rút tiền trong vòng hai ngày làm việc, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn trong một số trường hợp.
Tín dụng tuần hoàn Tín dụng tuần hoàn là loại tín dụng giúp người đi vay thực hiện vay tiền, trả tiền và tiếp tục vay tiền, tùy theo một hạn mức định sẵn (ví dụ như hạn mức tín dụng), với điều kiện người đi vay duy trì tài khoản tín dụng mở và trong trạng thái tốt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí