Ordliste for Shopify Line of Credit

Periode Definisjon
Årlig prosentsats (APR) En årlig prosentsats eller «APR» er den årlige kostnaden for å låne penger, uttrykt som en prosentandel. Den gjenspeiler ikke bare den gjeldende rentesatsen, men tar også høyde for tilleggskostnader som kan påløpe lånet, som gebyrer.
Tilgjengelig kreditt Din tilgjengelige kreditt er beløpet du har tilgjengelig for uttak gjennom Shopify Line of Credit på et gitt tidspunkt. Dette er differansen mellom kredittgrensen og den utestående saldoen på beregningstidspunktet. Ventende betalinger eller ventende uttak kan påvirke tilgjengelig kreditt.
Kredittgrense Kredittgrensen din er det maksimale kredittbeløpet som er tilgjengelig for deg gjennom Shopify Line of Credit til enhver tid.
Utestående balanse Din utestående saldo er til enhver tid totalbeløpet som skal tilbakebetales, og inkluderer beløp du har tatt ut, men ikke tilbakebetalt ennå, og påløpte renter som ennå ikke er betalt.
Ventende innbetaling En ventende betaling er en betaling mot din utestående saldo (enten automatisk eller frivillig) som fortsatt er til behandling, og som ennå ikke er mottatt. Behandling av betalinger kan ta flere virkedager.
Ventende uttak Et ventende uttak er et uttak som er forespurt fra Shopify-administrator, men som ennå ikke er mottatt til den tilknyttede bankkontoen. Midler fra en uttaksforespørsel er vanligvis mottatt innen to virkedager, men i noen tilfeller kan det ta lenger tid.
Løpende kreditt Løpende kreditt er en type kreditt som lar en lånemottaker låne midler, tilbakebetale og låne på nytt, opp til en forhåndsdefinert grense (for eksempel en kredittgrense), så lenge kredittkontoen forblir åpen og i god stand.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis