Zarządzanie płatnościami dla Shopify Line of Credit

Zrozumienie sposobu działania płatności w przypadku Shopify Line of Credit jest niezbędne do skutecznego zarządzania saldem kredytów. W tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje na temat procesu płatności, w tym płatności automatycznych, opcji wcześniejszej spłaty i śledzenia płatności.

Aktualizacja programu Shopify Line of Credit

W ramach starań na rzecz optymalizacji oferowanych usług finansowych Shopify odchodzi od oferty Shopify Line of Credit. Nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń do tego programu. Zamiast tego zachęcamy naszych sprzedawców do zapoznania się z finansowaniem Shopify Capital, które pozostaje głównym rozwiązaniem kredytowym Shopify zapewniającym szybkie i elastyczne finansowanie wspierające firmy każdej wielkości.

Kluczowe daty i wskazówki dla obecnych użytkowników

 • Dalszy dostęp dla obecnych użytkowników: Jeśli masz obecnie aktywną linię kredytową Shopify Line of Credit, możesz wnioskować o nowe wypłaty do 31 grudnia 2024 r. do godziny 23:59 czasu PST.
 • Zamknięcie nowych wypłat: Od 1 stycznia 2025 roku dalsze wypłaty nie będą dozwolone.
 • Warunki spłaty: Dotychczasowe zadłużenie musi zostać spłacone zgodnie z pierwotnym 6-miesięcznym harmonogramem spłaty określonym w umowie pożyczki. Proces ten będzie obsługiwany automatycznie poprzez zaplanowane obciążenia.
 • Szczegółowe terminy spłaty w oparciu o ostateczne daty wypłaty:

  • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 1 grudnia 2024 r. a 26 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 czerwca 2025 r.
  • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 27 grudnia 2024 r. a 31 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 lipca 2025 r.
 • Elastyczne opcje spłaty: Możesz także zdecydować się na ręczne spłaty w dowolnym momencie, aby potencjalnie zmniejszyć całkowitą kwotę spłaty oraz skrócić okres pożyczki.

Płatności automatyczne i opcje płatności

Płatności w ramach Shopify Line of Credit są dokonywane automatycznie w ciągu sześciu miesięcy, a termin płatności to pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego w tym okresie. Zapewnia to przewidywalny harmonogram płatności do momentu całkowitej spłaty zaległego salda. Możesz jednak również w sposób elastyczny dokonywać wcześniejszych płatności w dowolnym momencie, co może obniżyć kwotę należnych odsetek.

Dokonywanie płatności

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Line of Credit.
 2. Kliknij opcję Dokonaj płatności, aby rozpocząć proces płatności.
 3. W oknie dialogowym Dokonaj płatności w polu Kwota, wybierz kwotę płatności z dostępnych opcji. Możesz wybrać następną miesięczną kwotę płatności lub pełne saldo zaległości. Możesz także kliknąć opcję Inna kwota, aby dostosować płatność.
 4. Po wprowadzeniu wymaganych szczegółów kliknij przycisk Dalej.
 5. W sekcji Sprawdź i potwierdź płatność przejrzyj dokładnie następujące informacje:

  • Łączna kwota zapłacona dzisiaj
  • Nowe saldo zaległości
  • Szacunkowy koszt pożyczki
  • Całkowita kwota zadłużenia
  • Nowy harmonogram płatności na kolejne sześć miesięcy
 6. Po przejrzeniu szczegółów płatności kliknij opcję Potwierdź płatność.

Rozliczanie i śledzenie płatności

Po dokonaniu płatności ręcznej na stronie głównej Shopify Line of Credit wyświetlany jest baner z komunikatem, że przesłano płatność ręczną dla Line of Credit. Rozliczenie płatności ręcznych może potrwać kilka dni roboczych. W sekcji Transakcje płatność jest wyświetlana jako Oczekująca do momentu jej rozliczenia.

Po rozliczeniu płatności dostępna kwota kredytu jest odpowiednio aktualizowana, a znaczek Oczekująca obok tej płatności znika w sekcji Transakcje. Oznacza to, że środki te są ponownie dostępne do wypłaty za pośrednictwem Shopify Line of Credit, gdy ich potrzebujesz.

Częściowa spłata salda zaległości

Gdy dokonasz wcześniejszej płatności części kwoty zaległego salda, ta częściowa kwota najpierw jest zaliczane na poczet nadchodzącej kwoty miesięcznej płatności. Ewentualna pozostała kwota jest równomiernie rozdzielana między pozostałe płatności.

Przykład 1: Wcześniejsza spłata częściowej kwoty płatności należnej w przyszłym miesiącu

Na początku stycznia wypłacana jest kwota 6000 USD, co oznacza sześć płatności w wysokości 1000 USD na miesiąc plus odsetki. W połowie lutego dokonujesz ręcznej płatności w wysokości 500 USD.

Płatność 500 USD jest stosowana do kwoty spłaty kapitału w kolejnym miesiącu wynoszącej 1000 USD, w wyniku czego zostaje ona zmniejszona do 500 USD. W rezultacie płacisz niższe odsetki od płatności należnej 1 marca, obejmującej odsetki naliczone w lutym. Pozostałe płatności pozostają bez zmian.

Przed dokonaniem płatności 500 USD Po dokonaniu płatności 500 USD
Data płatności Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki
1 lutego 1000,00 USD 99,93 USD 1000,00 USD 99,93 USD
16 lutego Nie dokonano płatności Płatność 500 USD
1 marca 1000,00 USD 83,28 USD 500 USD 79,17 USD
1 kwietnia 1000,00 USD 66,62 USD 1000,00 USD 66,62 USD
1 maja 1000,00 USD 49,97 USD 1000,00 USD 49,97 USD
1 czerwca 1000,00 USD 33,31 USD 1000,00 USD 33,31 USD
1 lipca 1000,00 USD 16,66 USD 1000,00 USD 16,66 USD

Przykład 2: Wcześniejsza płatność kwoty większej niż należna w następnym miesiącu

Na początku stycznia wypłacana jest kwota 6000 USD, co oznacza sześć płatności w wysokości 1000 USD na miesiąc plus odsetki. W połowie lutego dokonujesz ręcznej płatności w wysokości 3000 USD.

Płatność w wysokości 3000 USD jest najpierw zaliczana na poczet spłaty kapitału w najbliższym miesiącu z terminem 1 marca, zmniejszając kwotę należnej płatność do 0 USD. Wszelkie odsetki naliczone w lutym zostaną następnie rozdzielone równomiernie między wszystkie pozostałe miesięczne płatności. Pozostała kwota z płatności ręcznej jest równomiernie rozdzielana na wszystkie pozostałe płatności. W związku z tym kwota wszystkich ostatnich 4 płatności została zmniejszona. Obniża to również kwotę odsetek należnych za te miesiące, ponieważ saldo zaległości jest niższe.

Przed spłatą 3000 USD Po spłacie 3000 USD
Data płatności Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki
1 lutego 1000,00 USD 99,93 USD 1000,00 USD 99,93 USD
16 lutego Nie dokonano płatności Dokonano płatności 3000 USD
1 marca 1000,00 USD 83,28 USD 0,00 USD 0,00 USD
1 kwietnia 1000,00 USD 66,62 USD 514,66 USD 34,29 USD
1 maja 1000,00 USD 49,97 USD 514,66 USD 25,72 USD
1 czerwca 1000,00 USD 33,31 USD 514,66 USD 17,14 USD
1 lipca 1000,00 USD 16,66 USD 514,66 USD 8,57 USD

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo