ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสำหรับ Shopify Balance

Shopify Balance เป็นบัตรเชิงพาณิชย์ที่มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายบางรายเท่านั้น หากมีสิทธิ์ใช้งาน คุณจะได้รับบัญชี Balance และบัตรสำหรับใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นครั้งแรก

ข้อกำหนดของบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

บัญชี Shopify Balance ยังไม่ได้พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ขายทุกราย หากต้องการเปิดบัญชี Shopify Balance คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • จำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคม (SSN) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เจ้าของร้านต้องมีที่อยู่จริงในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก (ไม่รองรับพื้นที่อื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา)
 • ร้านค้าต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก (ไม่รองรับดินแดนอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา)
 • อนุญาตให้มีเจ้าของบัญชีผู้ใช้ได้เพียงบัญชีเดียวบน Shopify Payments และธุรกิจต้องดําเนินการโดยเจ้าของคนเดียว ข้อกำหนดนี้ไม่ได้จํากัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในกิจการเจ้าของคนเดียวเท่านั้น
 • ต้องตั้งค่าหรือเปิดใช้งาน Shopify Payments เมื่อลงทะเบียน Shopify Balance
 • คุณต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
 • คุณต้องอยู่ในแผน Shopify แผนใดก็ได้ยกเว้น Shopify Plus
 • ธุรกิจของคุณต้องไม่อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในนโยบายธุรกิจต้องห้ามและถูกจำกัดของ Stripe

ข้อกำหนดในการใช้บัตร Shopify Balance

เนื่องจาก Shopify Balance เป็นบัตรเชิงพาณิชย์ คุณจึงสามารถใช้บัตรนี้ได้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น การใช้บัตร Shopify Balance ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ในครอบครัว หรือในครัวเรือนอาจส่งผลให้บัญชี Shopify Balance ของคุณถูกยกเลิกโดยทันที

การโอนเงินผ่านธนาคารหรือการผ่อนชำระของ Shopify Capital

เนื่องจากบัญชี Shopify Balance ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับบัญชี Shopify Payments ของคุณ การโอนเงินหรือการผ่อนชำระใดๆ ของ Shopify Capital ที่คุณต้องดำเนินการจะถูกถอนจาก Shopify Balance เช่นเดียวกัน หากคุณรับเงินทุนจาก Shopify Capital โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในบัญชีของคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารหรือการผ่อนชำระ ทั้งผ่านการโอนเงินไปยัง Shopify Balance หรือการเปลี่ยนบัญชีสำหรับชำระเงินของคุณ

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์ใช้บัญชี Shopify Balance และยังไม่ได้เปิดใช้งาน Shopify Payments คุณจะได้รับบัญชี Balance และบัตรสำหรับใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นครั้งแรก

หากคุณมีสิทธิ์ใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance และใช้งาน Shopify Payments อยู่แล้ว คุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชี Balance ของคุณ

หลังจากที่ตั้งค่า Shopify Balance แล้ว บัญชีดังกล่าวจะกลายเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อกับบัญชี Shopify Payments ของคุณ ระบบจะโอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปยังบัญชี Shopify Balance หลักซึ่งจะรวมถึงเงินทุนใดๆ ที่คุณได้รับผ่าน Shopify Capital

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกเปิดบัญชีผู้ใช้

 3. ตรวจสอบข้อมูล Shopify Payments ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

 4. ป้อนหมายเลข SSN และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

 5. ให้ทำเครื่องหมายลงในกล่องเพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับข้อตกลงบัญชี Shopify Balance และข้อตกลงของบัตร Shopify Balance รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์สถาบันการเงินและการเปิดเผยข้อมูล E-SIGN จากนั้นคลิก “เปิดบัญชี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี