การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

ในส่วนนี้ คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการบัญชี Shopify Balance, การดูแลบัญชี Balance หลายบัญชี, การทำความเข้าใจถึงวงเงินในการทำธุรกรรม และการส่งออกรายละเอียดของบัญชี

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี