การจัดการบัญชี Shopify Balance หลายบัญชี

คุณสามารถสร้างบัญชี Balance เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 5 บัญชี โดยคุณสามารถใช้บัญชีเพิ่มเติมเพื่อช่วยจัดการค่าใช้จ่ายของคุณโดยการโอนเงินจากบัญชีหลักของคุณไปยังบัญชีเพิ่มเติมเพื่อแยกไว้สำหรับจุดประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบัญชีเพิ่มเติมสำหรับจ่ายเงินค่าจ้าง และโอนเงินตามงบประมาณจากบัญชีหลักของคุณไปยังบัญชีสำหรับจ่ายเงินค่าจ้างของคุณ

การป้องกันจาก FDIC

เงินฝากของคุณจะได้รับการรับประกันจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (FDIC) สูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีกับ Balance กี่บัญชีก็ตาม

เงินฝากทั้งหมดของคุณในบัญชี Balance จะถูกเก็บไว้ที่ Evolve Bank & Trust, Member FDIC

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันไม่ได้ของบัญชี Shopify Balance หลายบัญชี

ฟีเจอร์บางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้อย่างจํากัดเมื่อมีการจัดการหลายบัญชีด้วย Shopify Balance ดังนี้

 • คุณสามารถสร้างบัญชี Balance เพิ่มเติมได้สูงสุด 5 บัญชี
 • มีเพียงบัญชีหลักของคุณเท่านั้นที่สามารถมีบัตร Balance และรางวัลที่เกี่ยวข้องได้
 • การแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำมีให้ใช้งานเฉพาะกับบัญชีหลักของคุณเท่านั้น

สร้างบัญชีใหม่

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

 3. ป้อนชื่อสำหรับบัญชี

 4. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance บัญชีอื่น

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก “เพิ่มบัญชี

 3. ป้อนชื่อสำหรับบัญชี

 4. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

แก้ไขชื่อบัญชี Shopify Balance เพิ่มเติม

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อให้

 3. คลิก "จัดการบัญชีผู้ใช้"

 4. ในส่วนรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ถัดจากชื่อบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก "แก้ไข"

 5. ป้อนชื่อใหม่

 6. คลิก บันทึก

โอนเงินทุนระหว่างบัญชี Balance ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก ย้ายเงินทุน > โอนเงินทุนระหว่างบัญชี Balance ของคุณ

 3. จากเมนูดรอปดาวน์จาก ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนออก

 4. จากเมนูดรอปดาวน์ไปยัง ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนเข้า

 5. พิมพ์จํานวนเงินที่คุณต้องการโอน

 6. ตัวเลือกเสริม: พิมพ์รายละเอียดของการโอนเงิน

 7. คลิกถ่ายโอน

ปิดบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

คุณสามารถปิดบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify หลังจากปิดบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้อีกครั้งได้ การชำระเงินหรือการโอนเงินตามกำหนดเวลาจากบัญชีนี้และไปยังบัญชีนี้จะถูกปฏิเสธ คุณยังคงสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดรายเดือนของบัญชีผู้ใช้ที่ปิดแล้วได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify

หากต้องการปิดบัญชีผู้ใช้ คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 1. ยอดคงเหลือในบัญชีอยู่ที่ 0 ดอลลาร์
 2. ไม่มีธุรกรรมที่รอดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้
 3. ไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้นี้ในการรับชําระเงินของ Shopify Payment หรือการผ่อนชําระ Shopify Capital

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ไปยังบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการปิด

 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 4. คลิกปิดบัญชีผู้ใช้

ยอดเงินคงเหลือใดๆ จะถูกโอนไปยังบัญชีผู้ใช้หลักของคุณ และหากเปิดใช้งาน การตั้งค่าอื่นๆ นอกเหนือจากฟีเจอร์ภาษีการขายจะถูกปิดใช้งาน

หากต้องการปิดบัญชี Balance หลักของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถโอนเงินของคุณด้วย Balance

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี