Quản lý nhiều tài khoản Shopify Balance

Bạn có thể tạo tối đa 5 tài khoản Balance bổ sung. Bạn có thể sử dụng tài khoản bổ sung để giúp quản lý chi phí bằng cách chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản bổ sung để dành riêng cho mục đích cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể tạo một tài khoản bổ sung dành cho chi phí trả lương và chuyển tiền theo ngân sách từ tài khoản chính vào tài khoản chi phí trả lương.

Sự bảo vệ từ FDIC

Các khoản tiền gửi của bạn được Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang (FDIC) bảo hiểm lên đến 250.000 USD, bất kể số lượng tài khoản Balance bạn có.

Tất cả tiền gửi của bạn trong mọi tài khoản Balance đều được giữ tại Evolve Bank & Trust, Ngân hàng thành viên của FDIC.

Những lưu ý về tình trạng không tương thích đối với nhiều tài khoản Shopify Balance

Một số tính năng không tương thích hoặc bị giới hạn khi quản lý nhiều tài khoản bằng Shopify Balance:

 • Bạn có thể tạo tối đa 5 tài khoản Balance bổ sung.
 • Chỉ tài khoản chính của bạn mới được có thẻ Balance và phần thưởng liên quan.
 • Cảnh báo số dư thấp chỉ có trong tài khoản chính.

Tạo tài khoản mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

 3. Nhập tên cho tài khoản.

 4. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Thêm tài khoản Shopify Balance khác

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Thêm tài khoản.

 3. Nhập tên cho tài khoản.

 4. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Chỉnh sửa tên của tài khoản Shopify Balance bổ sung

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản bạn muốn thay đổi tên.

 3. Nhấp vào Quản lý tài khoản.

 4. Trong mục Chi tiết tài khoản bên cạnh tên tài khoản, nhấp vào Sửa.

 5. Nhập tên mới.

 6. Nhấp vào Lưu.

Chuyển tiền giữa các tài khoản Balance

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Chuyển tiền > Chuyển tiền giữa các tài khoản Balance.

 3. Trong menu thả xuống Từ, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền từ đó.

 4. Trong menu thả xuống Đến, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền đến.

 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển.

 6. Không bắt buộc: Nhập mô tả lần chuyển tiền.

 7. Nhấp vào Transfer (Chuyển).

Đóng tài khoản Shopify Balance

Bạn có thể đóng tài khoản bổ sung trên trang quản trị Shopify. Bạn sẽ không thể mở lại tài khoản sau khi đóng. Mọi khoản thanh toán hoặc chuyển tiền đã lên lịch vào và ra từ một tài khoản đã đóng sẽ bị từ chối. Bạn vẫn có thể truy cập sao kê hằng tháng đối với tài khoản đã đóng trên trang quản trị Shopify.

Nếu bạn muốn đóng tài khoản, tài khoản này cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Số dư tài khoản là 0 USD
 2. Không có giao dịch chờ xử lý nào liên quan đến tài khoản
 3. Tài khoản không được dùng để quyết toán qua Shopify Payment hoặc trả nợ Shopify Capital

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chuyển đến tài khoản bạn muốn đóng.

 3. Nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nhấp vào Đóng tài khoản.

Toàn bộ tiền còn lại sẽ được chuyển sang tài khoản Chính của bạn và tính năng để riêng thuế bán hàng sẽ bị tắt nếu đang bật.

Để đóng tài khoản Balance chính, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về những cách khác mà bạn có thể dùng để chuyển tiền bằng Balance.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí