Quản lý tài khoản Shopify Balance của bạn

Trên trang chủ Shopify Balance, bạn có thể quản lý tài khoản, xem sao kê và chuyển tiền.

Truy cập thông tin chi tiết về Shopify Balance của bạn

Trên trang chủ Balance, bạn có thể nhấp vào tài khoản để truy cập những thông tin chi tiết sau về tài khoản:

 • sao kê
 • thông tin chuyên sâu về dòng tiền của tài khoản cụ thể đó
 • Thẻ Balance liên kết với tài khoản và phần thưởng hoàn tiền của bạn, nếu có

Bạn cũng có thể chuyển tiền trên trang chi tiết tài khoản.

Tạo nhiều tài khoản Shopify Balance

Sau khi thiết lập tài khoản, bạn có thể quản lý tài khoản trên trang Shopify Balance. Bạn có thể tạo thêm tối đa 5 tài khoản trong Shopify Balance. Tìm hiểu thêm về nhiều tài khoản trong Shopify Balance.

Tích hợp với ứng dụng bên thứ ba

Để kết nối tài khoản Shopify Balance của bạn với ứng dụng bên thứ ba, bạn phải kích hoạt xác thực hai bước.

Thông qua tích hợp với Plaid, bạn có thể kết nối tài khoản Shopify Balance của mình với các ứng dụng bên thứ ba như Venmo, Wise, Freshbooks, Bench, v.v. Nhờ vào tích hợp này, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ, ví dụ như gửi tiền, thực hiện thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp, theo dõi chi phí và đồng bộ hóa Balance với phần mềm kế toán bạn muốn. Để biết thêm thông tin về những ứng dụng bên thứ ba mà bạn có thể kết nối, tham khảo trang ứng dụng Plaid.

Bước:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng bên thứ ba và làm theo các bước để thiết lập phương thức thanh toán.
 2. Chọn thêm ngân hàng và xác minh tài khoản của bạn ngay lập tức bằng cách đăng nhập.
 3. Chọn tài khoản Shopify Balance.
 4. Trên màn hình đăng nhập, đăng nhập vào cửa hàng Shopify.
 5. Trong ứng dụng bên thứ ba, hoàn tất các bước để kết nối tài khoản.

Kích hoạt cảnh báo số dư thấp

Bạn có thể kích hoạt cảnh báo số dư thấp để nhận thông báo qua email khi số dư tài khoản xuống dưới ngưỡng đã thiết lập. Theo mặc định, cảnh báo sẽ được kích hoạt khi số dư về mức 100 USD. Những cảnh báo này chỉ hiển thị cho tài khoản chính.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trên trang Shopify Balance, nhấp vào Quản lý tài khoản.

 3. Trong mục Thông báo, nhấp vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt cảnh báo số dư thấp.

 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Thay đổi số tiền để thay đổi giá trị số dư tài khoản sẽ kích hoạt cảnh báo số dư thấp.

Tận dụng thông tin chuyên sâu về dòng tiền

Thông tin chuyên sâu về dòng tiền chỉ theo dõi những giao dịch thực hiện qua tài khoản Shopify Balance chứ không bao gồm những giao dịch qua tài khoản bên ngoài.

Tính năng thông tin chuyên sâu về dòng tiền cung cấp tổng quan về hoạt động tài chính của bạn trong hai tháng qua. Bạn có thể so sánh thu nhập với chi tiêu, xem danh mục chi tiêu hàng đầu và kiểm tra hóa đơn Shopify sắp tới. Tính năng này có trên trang chủ Balance cho tất cả tài khoản và bạn cũng có thể xem cho từng tài khoản.

Để biết tổng quan chi tiết hơn về tình hình tài chính của cửa hàng, hãy tham khảo Tổng quan về tài chính.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Không bắt buộc: Chọn một tài khoản để chỉ xem thông tin chuyên sâu về dòng tiền cho tài khoản đó.

 3. Trong Dòng tiền tháng này, nhấp vào View all insights (Xem tất cả thông tin chuyên sâu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí