Zarządzanie kontem Shopify Balance

Na stronie Shopify Balance możesz zarządzać swoimi kontami, przeglądać wyciągi i przelewać środki.

Uzyskiwanie dostępu do danych konta Shopify Balance

Na stronie głównej Balance możesz kliknąć konto, aby uzyskać dostęp do następujących szczegółowych informacji o koncie:

 • wyciągi
 • informacje o przepływie gotówki na tym koncie
 • karta Balance powiązana z kontem i nagrody w postaci cashback (jeśli mają zastosowanie)

Możesz również przelewać środki ze strony szczegółów swojego konta.

Tworzenie wielu kont Shopify Balance

Po skonfigurowaniu konta możesz zarządzać nim na stronie Shopify Balance. Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont w rozwiązaniu Shopify Balance. Dowiedz się więcej o wielu kontach w Shopify Balance.

Integracja z aplikacjami firm zewnętrznych

Aby połączyć swoje konto Shopify Balance z aplikacją firmy zewnętrznej, musisz aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe.

Dzięki integracji z Plaid możesz podłączyć swoje konto Shopify Balance do aplikacji firm zewnętrznych, takich jak Venmo, Wise, Freshbooks, Bench i inne. Integracja ta umożliwia wykonywanie różnych zadań, takich jak wysyłanie pieniędzy, dokonywanie płatności bezpośrednio dla sprzedawców, śledzenie wydatków i synchronizowanie Balance z preferowanym oprogramowaniem księgowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji firm zewnętrznych, z którymi możesz się połączyć, zapoznaj się ze stroną Aplikacje Plaid.

Kroki:

 1. Zaloguj się do aplikacji firmy zewnętrznej i wykonaj wskazane kroki, aby skonfigurować metodę płatności.
 2. Dodaj bank, aby natychmiast zweryfikować swoje konto po zalogowaniu się.
 3. Wybierz konto Shopify Balance.
 4. Na ekranie logowania zaloguj się do sklepu Shopify.
 5. W aplikacji firmy zewnętrznej wykonaj wskazane kroki, aby podłączyć swoje konto.

Aktywowanie powiadomień o niskim saldzie

Możesz aktywować powiadomienia o niskim saldzie, aby otrzymywać wiadomość e-mail, gdy saldo Twojego konta spadnie poniżej ustawionego progu. Domyślnie powiadomienie jest wysyłane, gdy saldo wynosi 100 USD. Te powiadomienia są dostępne tylko dla konta głównego.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Na stronie Shopify Balance kliknij opcję Zarządzaj kontem.

 3. W sekcji Powiadomienia kliknij przełącznik, aby aktywować lub dezaktywować powiadomienia o niskim saldzie.

 4. Opcjonalnie: Kliknij Zmień kwotę, aby zmienić wartość salda konta, które spowoduje uruchomienie powiadomienia o niskim saldzie.

Wykorzystanie informacji o przepływie gotówki

Informacje o przepływie gotówki dotyczą tylko transakcji dokonanych na koncie Shopify Balance i nie obejmują transakcji z konta zewnętrznego.

Funkcja informacji o przepływie gotówki zapewnia wgląd w aktywność finansową z ostatnich dwóch miesięcy. Możesz porównać dochód z wydatkami, wyświetlić najważniejsze kategorie wydatków i sprawdzić nadchodzące rachunki Shopify. Funkcja ta jest dostępna na stronie głównej Balance dla wszystkich kont i umożliwia również wyświetlenie informacji dla poszczególnych kont.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd finansów swojego sklepu, zapoznaj się z przeglądem finansów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Opcjonalnie: Wybierz konto, aby wyświetlić informacje o przepływie gotówki tylko dla tego konta.

 3. W sekcji Przepływ gotówki w tym miesiącu kliknij Wyświetl wszystkie informacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo