Wyświetlanie lub eksportowanie szczegółów konta Shopify Balance

Możesz uzyskać dostęp do szczegółów konta Shopify Balance, aby wyświetlić numer konta, kod banku i zestawienia miesięczne, a także wyeksportować transakcje.

Wyświetl informacje o koncie Shopify Balance

Możesz wyświetlić numer swojego konta i kod banku.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Wyświetlanie miesięcznych wyciągów z konta Shopify Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Na karcie Działanie na koncie kliknij Wyświetl zestawienia.

 3. Wybierz zestawienie do wyświetlenia. Zestawienie otworzy się na nowej karcie.

Zezwalaj pracownikom na wyświetlanie aktywności na koncie Balance

Możesz nadać swoim pracownikom uprawnienia do wyświetlania transakcji na koncie Shopify Balance oraz kwoty dostępnych środków.

Pracownicy z tymi uprawnieniami nie mogą wykonywać następujących czynności:

 • przelanie środków
 • zamawianie kart i zarządzanie nimi
 • wyświetlanie szczegółów konta
 • zarządzanie ustawieniami konta
 • wyświetlanie zestawień
 • przelewać środków między kontami Balance
 • tworzyć nowych kont

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij pracownika, któremu chcesz nadać uprawnienia.
 3. W sekcji Uprawnienia wybierz opcję Wyświetl działania dla konta Balance.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Eksport transakcji na koncie Shopify Balance

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje na koncie Shopify Balance do pliku CSV i użyć ich w oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Pliki CSV zawierające nie więcej niż 100 wpisów są pobierane do Twojej przeglądarki. Pliki CSV zawierające więcej niż 100 wpisów są wysyłane e-mailem.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Wybierz konto, z którego chcesz wyeksportować transakcje.

 3. Na karcie Działanie na koncie kliknij Eksportuj.

 4. Wybierz zakres dat do eksportu.

 5. Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

Definicje kolumn dla wyeksportowanego pliku CSV

Podczas eksportu transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w wyeksportowanym pliku CSV transakcji
Warunek Definicja
transaction_date Data autoryzacji transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data zakończenia transakcji.
posted_at Data zakończenia transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data autoryzacji transakcji. Transakcje oczekujące nie są wyświetlane.
opis Krótki opis transakcji.
amount Wartość transakcji. Wartości ujemne reprezentują pieniądze wychodzące z Twojego konta. Wartości dodatnie reprezentują pieniądze, które trafiają na Twoje konto.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo