Zarządzanie wieloma kontami Shopify Balance

Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont Balance. Dodatkowe konta mogą pomóc Ci w zarządzaniu wydatkami, umożliwiając przelewanie środków z konta głównego na jedno z dodatkowych kont w celu odłożenia środków na konkretne cele. Możesz na przykład utworzyć konto dla wydatków na płace, a następnie przelać pieniądze z budżetu z konta głównego na konto wydatków na płace.

Ochrona FDIC

Twoje wpłaty są ubezpieczone w FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) do kwoty 250 000 USD, niezależnie od liczby kont, które posiadasz w Balance.

Wszystkie Twoje wpłaty na kontach Balance są przechowywane w Evolve Bank & Trust, członka FDIC.

Uwagi dotyczące braku zgodności w przypadku wielu kont Shopify Balance

Niektóre funkcje są niezgodne lub podlegają ograniczeniom w przypadku zarządzania wieloma kontami Shopify Balance:

 • Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont Balance.
 • Tylko konto główne może mieć kartę Balance i powiązane z nimi nagrody.
 • Powiadomienia o niskim saldzie są dostępne tylko dla konta głównego.

Utwórz nowe konto

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij opcję Utwórz konto

 3. Wprowadź nazwę konta.

 4. Kliknij opcję Utwórz konto

Dodawanie kolejnego konta Shopify Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Dodaj konto.

 3. Wprowadź nazwę konta.

 4. Kliknij opcję Utwórz konto

Edytowanie nazwy dodatkowego konta Shopify Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić nazwę.

 3. Kliknij Zarządzaj kontem.

 4. W obszarze Szczegóły konta obok nazwy konta kliknij Edytuj.

 5. Wprowadź nową nazwę.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przelewanie środków między kontami Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Przenieś pieniądze > Przelej środki między swoimi kontami Balance.

 3. Z menu rozwijanego Z wybierz konto, z którego chcesz przelać środki.

 4. Z menu rozwijanego Do wybierz konto, na które chcesz przelać środki.

 5. Wpisz kwotę, którą chcesz przelać.

 6. Opcjonalnie: Wpisz opis przelewu.

 7. Kliknij opcję Przenieś/Transfer.

Zamknij konto Shopify Balance

Możesz zamknąć dodatkowe konta z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Po zamknięciu konta nie można go ponownie otworzyć. Wszelkie zaplanowane płatności lub przelewy na zamknięte konto i z takiego konta zostaną odrzucone. Nadal możesz uzyskać dostęp do miesięcznych wyciągów dotyczących zamkniętego konta w panelu administracyjnym Shopify.

Konto, które chcesz zamknąć, musi spełniać następujące wymagania:

 1. Saldo konta musi wynosić 0 USD
 2. Na koncie nie może być oczekujących transakcji
 3. Konto nie może być używane do wypłat Shopify Payment ani spłat Shopify Capital

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Przejdź do konta, które chcesz zamknąć.

 3. Kliknij Więcej czynności.

 4. Kliknij opcję Zamknij konto.

Pozostałe środki zostaną przeniesione na Twoje konto główne, a funkcja odkładania podatku od sprzedaży zostanie wyłączona, jeśli była wcześniej włączona.

Aby zamknąć główne konto Balance, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dowiedz się więcej o innych sposobach przelewania pieniędzy za pomocą konta Balance.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo