Hantera flera Shopify Balance-konton

Du kan skapa upp till fem ytterligare Balance-konton. Du kan använda ytterligare konton som hjälp för att hantera dina utgifter genom att överföra medel från huvudkontot till ett extra konto i syfte för att lägga undan pengar för specifika ändamål. Du kan till exempel skapa ett extra konto för dina lönekostnader och överföra de budgeterade pengarna från ditt huvudkonto till ditt konto för löneutgifter.

FDIC-skydd

Dina insättningar är FDIC-försäkrade (Federal Deposit Insurance Corporation) upp till 250 000 USD, oavsett hur många konton du har med Balance.

Alla dina insättningar på Balance-konton hålls hos Evolve Bank & Trust, medlem i FDIC.

Inkompatibilitetsöverväganden för flera Shopify Balance-konton

Vissa funktioner är antingen inkompatibla eller begränsade när du hanterar flera konton med Shopify Balance:

 • Du kan skapa maximalt 5 ytterligare Balance-konton.
 • Endast ditt huvudkonto kan ha ett Balance-kort och tillhörande bonusar.
 • Aviseringar om lågt saldo är endast tillgängliga för ditt huvudkonto.

Skapa ett nytt konto

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Skapa konto.

 3. Ange ett namn för kontot.

 4. Klicka på Skapa konto.

Lägg till ett annat Shopify Balance-konto

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Lägg till konto.

 3. Ange ett namn för kontot.

 4. Klicka på Skapa konto.

Redigera namnet på ditt extra Shopify Balance konto

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Välj det konto som du vill ändra namnet för.

 3. Klicka på Hantera konto.

 4. Under Kontouppgifter, klicka på Redigera intill kontonamnet.

 5. Ange det nya namnet.

 6. Klicka på Spara.

Överför medel mellan dina Balance-konton

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Flytta pengar > Överför medel mellan dina Balance-konton.

 3. I rullgardinsmenyn Från väljer du det konto du vill flytta medlen från.

 4. I rullgardinsmenyn Till väljer du det konto du vill flytta pengarna till.

 5. Ange det belopp som du vill överföra.

 6. Valfritt: Ange en beskrivning av överföringen.

 7. Klicka på Överför.

Avsluta ett Shopify Balance-konto

Du kan avsluta ytterligare konton från Shopify-administratören. När du har avslutat ett konto kan det inte öppnas igen. Alla schemalagda betalningar eller flyttar till och från ett avslutat konto kommer att avvisas. Du kan fortfarande få tillgång till månatligt kontoutdrag för ett avslutat konto från Shopify-administratören.

Om du vill avslluta ditt konto måste det uppfylla följande krav:

 1. Kontosaldot är 0 USD
 2. Det finns inga väntande transaktioner kopplade till kontot
 3. Kontot används inte för Shopify Payment-utbetalningar eller Shopify Capital-återbetalningar

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Gå till det konto du vill avsluta.

 3. Klicka på Fler åtgärder.

 4. Klicka på Avsluta konto.

De medel som finns kvar överförs till ditt huvudkonto och funktionen för åsidosättning av omsättningsskatt stängs av, om den var aktiverad.

Kontakta supporten om du vill avsluta ditt huvudkonto för Balance.

Mer information om andra sätt att överföra dina pengar med Balance.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis