Visa eller exportera Shopify Balance-kontouppgifter

Du kan gå till Shopify Balance-kontouppgifter för att se kontonummer, clearingnummer och månatliga utdrag samt exportera transaktioner.

Visa information för ditt Shopify Balance-konto

Du kan se ditt kontonummer och ditt clearingnummer.

Av säkerhetsskäl kan du få en uppmaning om att autentisera ditt konto igen.

Visa dina månatliga Shopify Balance-kontoutdrag

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. På kortet Kontoaktivitet klickar du på Visa kontoutdrag.

 3. Välj kontoutdrag att visa. Kontoutdraget öppnas i en ny flik.

Låt personal se Balance-kontoaktivitet

Du kan ge dina medarbetare behörighet att se dina Shopify Balance-transaktioner och det belopp som finns tillgängligt att spendera.

Medarbetare med denna behörighet kan inte utföra följande åtgärder:

 • flytta medel
 • beställ och hantera kort
 • visa kontouppgifter
 • hantera kontoinställningar
 • visa kontoutdrag
 • flytta pengar mellan Balance-konton
 • skapa nya konton

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på medarbetaren som du vill ge behörighet till.
 3. I avsnittet Behörigheter väljer du Visa Balance-kontoaktivitet.
 4. Klicka på Spara.

Exportera Shopify Balance-kontotransaktioner

Du kan exportera dina publicerade Shopify Balance-kontotransaktioner till en CSV-fil för att använda med din bokföringsprogramvara. Väntande transaktioner exporteras inte.

CSV-filer med 100 poster eller mindre laddas ner till din webbläsare. CSV:er med fler än 100 poster skickas till dig via e-post.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Välj det konto du vill exportera transaktionerna från.

 3. På kortet Kontoaktivitet klickar du på Exportera.

 4. Välj ett datumintervall att exportera.

 5. Klicka på Exportera som CSV.

Kolumndefinitioner för den exporterade CSV-filen

Följande kolumner finns i CSV-filen när du exporterar transaktioner:

Kolumner som finns i den exporterade transaktions-CSV-filen
Villkor Definition
transaction_date Det datum då transaktionen auktoriserades. På grund av den tid som krävs för behandling av transaktionen kan detta datum skilja sig från det då transaktionen slutförs.
posted_at Det datum då transaktionen slutfördes. På grund av den tid som krävs för behandling av transaktionen kan detta datum skilja sig från det då du auktoriserade transaktionen. Väntande transaktioner visas inte.
beskrivning En kort beskrivning av transaktionen.
amount Transaktionsvärdet. Negativa värden representerar pengar som går ut från ditt konto. Positiva värden representerar pengar som kommer in till ditt konto.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis