Sådan ser eller eksporterer du dine Shopify Balance-kontooplysninger

Du kan få adgang til dine Shopify Balance-kontooplysninger for at se dit kontonummer, dit registreringsnummer og månedlige kontoudtog samt eksportere transaktioner.

Se oplysningerne om din Shopify Balance-konto

Du kan se dit kontonummer og dit registreringsnummer.

Af hensyn til sikkerheden vil du muligvis få besked om at godkende din konto igen.

Se dine månedlige Shopify Balance-kontoudtog

 1. Gå til Finans > Saldo i Shopify-administrator.

 2. Klik på Se udtog på kortet Kontoaktivitet.

 3. Vælg det udtog, du vil se. Udtoget åbnes i en ny fane.

Giv medarbejdere tilladelse til at se aktivitet på Balance-kontoen

Du kan give dine medarbejdere tilladelse til at se Shopify Balance-transaktioner og det beløb, der er tilgængelig til brug.

Medarbejdere med denne tilladelse kan ikke udføre følgende handlinger:

 • overfør penge
 • bestille og administrere kort
 • se kontooplysninger
 • administrere kontoindstillinger
 • se opgørelser
 • flyt penge mellem Balance-konti
 • opret nye konti

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administrator.
 2. Klik på den medarbejder, du vil give tilladelse til.
 3. I afsnittet Tilladelser vælger du Vis aktivitet på Balance-konto.
 4. Klik på Gem.

Eksportér Shopify Balance-kontotransaktioner

Du kan eksportere bogførte transaktioner på din Shopify Balance-konto til en CSV-fil, som du kan bruge med din regnskabssoftware. Afventende transaktioner eksporteres ikke.

CSV-filer med 100 poster eller derunder downloades til din browser. CSV'er med mere end 100 poster sendes til dig via mail.

Trin:

 1. Gå til Finans > Saldo i Shopify-administrator.

 2. Vælg den konto, du vil eksportere transaktionerne fra.

 3. Klik på Eksportér på kortet Kontoaktivitet.

 4. Vælg det datointerval, du vil eksportere.

 5. Klik på Eksportér som CSV-fil.

Kolonnedefinitioner for den eksporterede CSV-fil

Følgende kolonner findes i din CSV-fil, når du eksporterer transaktioner:

Kolonner, der findes i den eksporterede CSV-fil med transaktioner
Vilkår Definition
transaction_date Den dato, hvor transaktionen blev godkendt. Da det tager tid at behandle transaktionen, kan denne dato være en anden end dén, hvor transaktionen blev gennemført.
posted_at Den dato, hvor transaktionen blev gennemført. Da det tager tid at behandle transaktionen, kan denne dato være end anden end dén, hvor du godkendte transaktionen. Afventende transaktioner vises ikke.
beskrivelse En kort beskrivelse af transaktionen.
beløb Transaktionens værdi. Negative værdier repræsenterer penge, der føres ud af kontoen. Positive værdier repræsenterer penge, der går ind på kontoen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis