Tìm hiểu hạn mức giao dịch và hoạt động chuyển tiền của Shopify Balance

Với Shopify Balance, bạn có thể chuyển tiền, xem giới hạn giao dịch của tài khoản và xuất dữ liệu giao dịch cho phần mềm kế toán từ trang quản trị Shopify.

Tài khoản Shopify Balance có giới hạn chi tiêu hằng ngày đối với các loại giao dịch khác nhau. Giới hạn chi tiêu hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC. Các mức giới hạn hằng ngày được đặt theo ngày ủy quyền thay vì ngày xử lý. Ví dụ: Nếu bạn ủy quyền giao dịch vào thứ Hai nhưng đến thứ Ba giao dịch mới được xử lý thì giao dịch đó vẫn được tính vào giới hạn hằng ngày của ngày thứ Hai.

Tìm hiểu thêm về Shopify Balance, ví dụ như quản lý tài khoản, nhiều tài khoản, quản lý thẻphần thưởng Shopify Balance.

Phí

Shopify không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn sử dụng thẻ Balance, nhưng nhà cung cấp ATM có thể thu phí. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cước phí trong Điều khoản dịch vụ.

Hạn mức chi tiêu của Shopify Balance

Mỗi thẻ Shopify Balance có giới hạn chi tiêu riêng. Điều này áp dụng cho cả thẻ thực và thẻ ảo. Ví dụ: Nếu bạn có giới hạn là 5000 USD, bạn có thể chi tiêu 5000 USD bằng thẻ thực và 5000 USD bằng thẻ ảo.

Hạn mức rút tiền tại ATM

Giới hạn rút tiền tại ATM hàng ngày bao gồm mọi khoản phí nhà cung cấp ATM có thể bị tính khi bạn rút tiền. Ví dụ: Nếu giới hạn rút tiền tại ATM hàng ngày còn lại là 200 USD và phí nhà cung cấp ATM là 3 USD, bạn không thể rút quá 197 USD.

Nếu xảy ra sự cố với việc rút tiền mặt tại ATM, hãy liên hệ nhà cung cấp máy ATM.

Xem hạn mức giao dịch

Bạn có thể xem hạn mức thẻ Balance đối với giao dịch mua sắm và giao dịch rút tiền tại ATM. Hạn mức hàng ngày không phải tín dụng có sẵn và chỉ áp dụng cho số tiền bạn có trong tài khoản. Nếu xảy ra sự cố với việc rút tiền mặt tại ATM, hãy liên hệ nhà cung cấp máy ATM.

Xem hạn mức chuyển tiền

Bạn có thể xem hạn mức của tài khoản Balance đối với các khoản tiền chuyển được chia sẻ trên tất cả các tài khoản.

Bước:

Những lưu ý khi chuyển tiền

Tiền sẽ được chuyển ngay nhưng có thể mất tối đa 6 ngày làm việc để đến nơi. Bạn có thể xem hạn mức chuyển tiền hằng ngày còn lại trên trang Chuyển tiền. Bạn chỉ có thể chuyển tiền bằng USD.

Chuyển tiền giữa các tài khoản Shopify Balance

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Chuyển tiền rồi nhấp vào Chuyển tiền.

 3. Trong menu thả xuống Từ, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền từ đó.

 4. Trong menu thả xuống Đến, chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền đến.

 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển.

 6. Nhấp vào Xem lại thông tin chi tiết.

Tìm hiểu thêm về thêm nhiều tài khoản vào Shopify Balance.

Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng đã kết nối

Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng bạn đã kết nối qua tích hợp với Plaid của Shopify. Sẽ mất tối đa 6 ngày làm việc để tiền đến tài khoản Balance của bạn. Nếu cần hủy chuyển khoản, bạn chỉ có thể hủy trong vòng 2 ngày đầu tiên sau khi phê duyệt chuyển tiền.

Giao dịch không thành công

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn không đủ tiền, quá trình chuyển khoản có thể thất bại hoặc ngân hàng sẽ thu phí nếu tài khoản của bạn bị thấu chi. Giao dịch không thành công sẽ không xuất hiện trong tài khoản Balance của bạn.

Ngân hàng không có trên Plaid

Nếu ngân hàng của bạn không có trên Plaid thì bạn có thể đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển tiền bằng số định tuyến và số tài khoản của tài khoản Balance. Tiền được chuyển bằng số định tuyến và số tài khoản của tài khoản Balance có thể mất tối đa 3 ngày làm việc để đến tài khoản Balance của bạn.

Chuyển tiền vào tài khoản Shopify Balance

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản bạn muốn thêm tiền vào.

 3. Không bắt buộc: Để sao chép thông tin tài khoản Shopify Balance, thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Quản lý tài khoản rồi nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết.
  2. Nhấp vào biểu tượng bảng nhớ tạm.
 4. Đăng nhập vào tài khoản kinh doanh hiện tại hoặc tài khoản ngân hàng thông thường mà bạn muốn rút tiền.

 5. Thực hiện theo quy trình chuyển tiền thông thường của ngân hàng để chuyển tiền ra khỏi ngân hàng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản Shopify Balance.

Chuyển tiền từ tài khoản Shopify Balance

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Thanh toán hóa đơn

Để Thanh toán hóa đơn qua Shopify Balance, bạn cần cài đặt Shopify Bill Pay.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Chuyển tiền rồi nhấp vào Thanh toán hóa đơn.

 3. Trong mục Thực hiện thanh toán trong Bill Pay, hoàn tất các trường bắt buộc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí