การทำความเข้าใจถึงการโอนเงินทุนและวงเงินในการทำธุรกรรมของ Shopify Balance

Shopify Balance ช่วยให้คุณสามารถโอนเงิน ดูขีดจํากัดในธุรกรรมในบัญชีของคุณ และส่งออกธุรกรรมสำหรับซอฟต์แวร์การทำบัญชีของคุณได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify

บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณมีขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับธุรกรรมประเภทต่างๆ โดยขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันจะรีเซ็ตในเวลาเที่ยงคืนตามเวลา UTC ขีดจํากัดรายวันจะอิงตามวันที่ให้อนุญาต ไม่ใช่วันที่ประมวลผล ตัวอย่างเช่น หากคุณอนุญาตให้ทำธุรกรรมในวันจันทร์ แต่มีการประมวลผลในวันอังคาร ธุรกรรมดังกล่าวจะยังนับรวมเป็นขีดจํากัดรายวันของวันจันทร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Balance เช่น การจัดการบัญชีผู้ใช้ บัญชีหลายบัญชี การจัดการบัตรของคุณ และ รางวัลของ Shopify Balance

ค่าธรรมเนียม

Shopify จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการใช้บัตร Balance แต่อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ ATM โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ

วงเงินในการใช้จ่ายของ Shopify Balance

บัตร Shopify Balance แต่ละใบจะมีวงเงินการใช้จ่ายเฉพาะของตนเอง ข้อกำหนดนี้จะมีผลกับทั้งบัตรจริงและบัตรเสมือน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีขีดจํากัดอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถใช้บัตรจริงชำระเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และใช้บัตรเสมือนชำระเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐได้

ขีดจำกัดการถอนเงินผ่าน ATM

ขีดจํากัดการถอนเงินผ่าน ATM รายวันนั้นจะรวมค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ ATM ที่อาจถูกเรียกเก็บเมื่อคุณถอนเงิน ตัวอย่างเช่น หากขีดจํากัดการถอนเงินผ่าน ATM รายวันที่เหลืออยู่ของคุณคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ ATM คือ 3 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะไม่สามารถถอนเงินได้มากกว่า 197 ดอลลาร์สหรัฐ

หากเกิดปัญหาในถอนเงินสดจากตู้ ATM ให้ติดต่อผู้ให้บริการ ATM

ดูขีดจํากัดการทำธุรกรรม

คุณสามารถดูวงเงินของบัตร Balance สำหรับการซื้อและการถอนเงินจากตู้ ATM วงเงินรายวันไม่สามารถใช้เครดิตได้ และสามารถใช้ได้กับเงินที่คุณมีในบัญชีของคุณเท่านั้น หากเกิดปัญหาในถอนเงินสดจากตู้ ATM ให้ติดต่อผู้ให้บริการ ATM

ดูขีดจํากัดในการโอนเงิน

คุณสามารถดูขีดจํากัดของบัญชี Balance ในการโอนเงินที่แชร์ผ่านบัญชีทุกบัญชีได้

ขั้นตอน:

ข้อควรพิจารณาสำหรับการโอนเงินทุน

ระบบจะส่งข้อมูลการโอนโดยทันที แต่การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาถึง 6 วันทำการจึงจะถึงที่หมาย คุณสามารถดูว่าขีดจํากัดการโอนเงินในแต่ละวันของคุณยังเหลืออยู่เท่าไรได้ในหน้าโอนเงิน โดยคุณสามารถโอนได้เฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

การโอนเงินทุนระหว่างบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก "ย้ายเงิน" จากนั้นคลิก "โอนเงิน"

 3. จากเมนูดรอปดาวน์ จาก ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนออก

 4. จากเมนูดรอปดาวน์ ถึง ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนไปไว้

 5. พิมพ์จํานวนเงินที่คุณต้องการโอน

 6. คลิก "ตรวจสอบรายละเอียด"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มบัญชีหลายบัญชีไปยัง Shopify Balance ของคุณ

การโอนเงินทุนจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อไว้

คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมต่อผ่านการผสานการทำงานของ Shopify กับ Plaid ได้ เงินทุนจะใช้เวลาถึง 6 วันทำการเพื่อเข้าสู่บัญชี Balance ของคุณ หากคุณต้องยกเลิกการโอน คุณสามารถยกเลิกได้ภายในสองวันแรกหลังจากที่การโอนได้รับอนุมัติเท่านั้น

ธุรกรรมที่ไม่สำเร็จ

หากบัญชีธนาคารของคุณมีเงินไม่เพียงพอ การโอนเงินอาจล้มเหลว หรือธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากบัญชีของคุณมีการถอนเกิน ธุรกรรมที่ล้มเหลวจะไม่ปรากฏในบัญชียอดคงเหลือของคุณ

ธนาคารไม่สามารถใช้งานได้ในบน Plaid

หากธนาคารของคุณไม่พร้อมใช้งานบน Plaid คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีธนาคารของคุณและโอนเงินโดยใช้หมายเลข Routing และหมายเลขบัญชีของบัญชี Balance เงินที่โอนโดยใช้หมายเลข Routing และหมายเลขบัญชีของบัญชี Balance อาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการจึงจะสามารถใช้ได้ในบัญชี Balance ของคุณ

การโอนเงินไปยังบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเงินไปไว้

 3. ตัวเลือกเพิ่มเติม: หากต้องการคัดลอกรายละเอียดบัญชี Shopify Balance ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิก "จัดการบัญชีผู้ใช้" จากนั้นคลิก "แสดงรายละเอียด"
  2. คลิกไอคอนคลิปบอร์ด
 4. เข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารทั่วไปหรือบัญชีธนาคารธุรกิจที่มีอยู่ของคุณที่คุณต้องการใช้สำหรับการถอนเงิน

 5. ดำเนินตามกระบวนการปกติทั่วไปของธนาคารเพื่อโอนเงินออกจากธนาคารโดยใช้รายละเอียดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

การโอนเงินจากบัญชี Shopify Balance ของคุณ

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

การชำระใบเรียกเก็บเงิน

หากต้องการชำระใบเรียกเก็บเงินผ่าน Shopify Balance คุณจะต้องติดตั้งแอป Shopify Bill Pay ไว้

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก “ย้ายเงิน” จากนั้นคลิก “ชำระใบเรียกเก็บเงิน

 3. ตรงส่วนดำเนินการชำระเงินใน Bill Pay ให้กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นให้ครบถ้วน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี