การจัดการบัตร Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถใช้บัตร Shopify Balance เป็นเครื่องมือในการจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ โดยคุณสามารถดูและจัดการรายละเอียดบัตร Shopify Balance โดยไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ แล้วคลิกบัตรเสมือนหรือบัตรจริงของคุณ

จํานวนบัตร Shopify Balance ทั้งแบบเสมือนและบัตรจริงที่คุณสามารถมีได้

หลังจากที่คุณสร้างบัญชี Shopify Balance ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว บัตรเสมือนของคุณจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ มีการจำกัดจำนวนบัตรเสมือนและบัตรจริงอยู่ที่อย่างละหนึ่งใบต่อหนึ่งร้านค้า หากคุณกำหนดค่าบัญชีหลายบัญชีสำหรับ Balance คุณจะสามารถขอรับบัตรได้เฉพาะสำหรับบัญชีหลักเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมบัตร Shopify Balance

Shopify จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากการใช้บัตร Balance ของคุณ แต่อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ ATM โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ

ดูข้อมูลบัตร

คุณสามารถดูข้อมูลบัตรเสมือนหรือข้อมูลบัตรจริงได้ เช่น หมายเลขบัตรหรือรายละเอียดผู้ถือบัตร

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

เชื่อมโยงบัตร Shopify Balance ของคุณไปยัง Apple Pay หรือ Google Pay

คุณสามารถเพิ่มบัตร Shopify Balance แบบเสมือนหรือบัตรจริงไปยังกระเป๋าเงินของ Apple Pay หรือ Google Pay ได้

การอัปเดตรายละเอียดผู้ถือบัตรของคุณ

คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดผู้ถือบัตร Shopify Balance ของคุณ รวมถึงที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและหมายเลขโทรศัพท์ได้ในบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

หากคุณมีบัตรจริงและบัตรเสมือน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณแก้ไขจะมีผลกับบัตรทั้งสองใบ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. เลือกบัญชีหลักของคุณ

  3. ในส่วนของ "บัตรยอดคงเหลือของคุณ" ให้คลิดบัตรจริงหรือบัตรเสมือน

  4. คลิกดูรายละเอียดผู้ถือบัตร

  5. คลิกแก้ไข เพื่อเปลี่ยนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ตั้งค่าบัตร Shopify Balance เป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณ

คุณสามารถใช้บัตรเสมือนหรือบัตรจริงของ Shopify Balance เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงินและการซื้อใน Shopify ได้

หากคุณใช้งานบัตรเสมือน Shopify Balance คุณจะไม่ต้องป้อนรายละเอียดบัตรใดๆ เลย แต่ให้เลือกบัตรเสมือน Shopify Balance ของคุณแทนวิธีการชำระเงินที่ต้องการ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน
  2. คลิกปุ่ม “...” ด้านข้างวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก “แทนที่
  3. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น
  4. คลิกแทนที่บัตรเครดิต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี