การจัดการบัตร Shopify Balance ใบจริง

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance บัตรเสมือนของคุณจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการบัตรจริง คุณสามารถส่งคำขอได้ มีการจำกัดจำนวนบัตรเสมือนและบัตรจริงอยู่ที่อย่างละหนึ่งใบต่อหนึ่งร้านค้า

ขอบัตร Shopify Balance ฉบับจริง

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีหลักของคุณ

 3. คลิก “สั่งซื้อบัตรฉบับจริง

 4. ตัวเลือกเสริม: ปรับแต่งบัตร Balance ของคุณด้วยการเพิ่มชื่อธุรกิจ

 5. ป้อนหรือยืนยันข้อมูลการจัดส่งของคุณ จากนั้นคลิก “สั่งซื้อบัตร

หลังจากสั่งซื้อบัตรจริง แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงสถานะการจัดส่งและวันที่จัดส่งโดยประมาณของบัตรได้โดยไปที่ "การเงิน" > "ยอดคงเหลือ" เลือกบัญชีหลักของคุณ แล้วคลิกที่บัตรจริงในส่วน "บัตรยอดคงเหลือ" ของคุณ

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

เปิดใช้งานบัตร Shopify Balance ฉบับจริง

หลังจากที่คุณได้รับบัตร Shopify Balance ของคุณทางไปรษณีย์แล้ว คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานบัตรก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้บัตรได้ หากต้องการเริ่มต้นกระบวนการเปิดใช้งาน คุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์หรือไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีหลักของคุณ

 3. คลิก "เปิดใช้งานบัตรจริง" ในส่วนของ "บัตรยอดคงเหลือ" ของคุณ

 4. ป้อนหมายเลขเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตร Shopify Balance ของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป

 5. ป้อนหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับบัตร Shopify Balance จากนั้นคลิก “ถัดไป

 6. ป้อน PIN ของคุณอีกครั้ง จากนั้นคลิกยืนยัน

 7. ป้อนรหัสยืนยันที่ระบบส่งให้คุณผ่าน SMS จากนั้นคลิก “เปิดใช้งาน” หากคุณไม่ได้รับ SMS ที่มีรหัสของคุณ ให้คลิก “ส่งรหัสอีกครั้ง

สั่งซื้อบัตรของ Shopify Balance ฉบับจริงที่ไม่ได้จัดส่งซ้ำอีกครั้ง

หากคุณได้ขอบัตรฉบับจริงสำหรับบัญชี Shopify Balance แล้วเกิดปัญหาขึ้นในด้านการจัดส่งการ์ด คุณจะต้องสั่งซื้อการ์ดใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีหลักของคุณ

 3. คลิก "บัตรยอดคงเหลือ"ที่ในส่วนบัตรจริงของคุณ

 4. ตรวจสอบสถานะการจัดส่งบัตรของคุณและวันที่จัดส่งโดยประมาณ

 5. ตรวจสอบยืนยันว่ารายละเอียดการจัดส่งของคุณถูกต้อง

 6. คลิก "ยกเลิกและเปลี่ยน" หรือ "สั่งซื้อบัตรใหม่"

 7. เลือก “ไม่ได้รับบัตร” จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป

บัตรของคุณที่ยังไม่ได้จัดส่งจะถูกยกเลิก จากนั้นเราจะส่งบัตรใบใหม่ไปให้คุณ

เปลี่ยนบัตร Shopify Balance ของคุณ

การขอเปลี่ยนบัตรจะเป็นการยกเลิกบัตร Shopify Balance ปัจจุบันของคุณ เราจะส่งบัตร Shopify Balance ใบใหม่ให้คุณภายใน 8 วันทำการด้วยวิธีการจัดส่งแบบมาตรฐาน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีหลักของคุณ

 3. คลิก "บัตรยอดคงเหลือ" ของคุณในส่วนบัตรยอดคงเหลือใบจริง

 4. คลิกที่ "เพิ่มเติม" จากนั้นคลิก "ยกเลิกและแทนที่"

 5. เลือกเหตุผลในการยกเลิกและเปลี่ยนบัตร Shopify Balance ของคุณ จากนั้นคลิก “ถัดไป

 6. ตรวจสอบที่อยู่สำหรับการจัดส่งของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง จากนั้นคลิกยืนยันและเปลี่ยนบัตร หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตที่อยู่ของคุณ ให้คลิกแก้ไขแล้วแก้ไขที่อยู่ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยันและเปลี่ยนบัตร

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

การปรับแต่งชื่อธุรกิจของคุณบนบัตร Balance

ชื่อธุรกิจของคุณจะผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะเพิ่มไปยังบัตร Balance ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อธุรกิจของคุณสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิก ตัวอย่างเช่น ชื่อธุรกิจต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื้อหาหยาบคาย การใช้ความรุนแรง หรือเนื้อหาที่โจ่งแจ้ง หากชื่อธุรกิจของคุณไม่ได้รับอนุมัติ คุณสามารถขอบัตรอื่นและเลือก “ข้ามการปรับแต่ง” เพื่อขอรับบัตรเปล่าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี