การจัดการบัตร Shopify Balance ที่หมดอายุ

บัตร Shopify Balance ทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นบัตรเสมือนหรือบัตรจริง) จะมีวันหมดอายุ ตรวจสอบขั้นตอนการต่ออายุบัตร Shopify Balance เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมและการดําเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงในบัตร Shopify Balance เมื่อต่ออายุ

เมื่อต่ออายุบัตร Shopify Balance แล้ว หมายเลขบัตรจะยังคงเหมือนเดิมแต่วันหมดอายุและรหัสความปลอดภัยจะเปลี่ยนไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตข้อมูลการชำระแบบต่อเนื่องหรือข้อมูลบัตรที่บันทึกไว้ด้วยข้อมูลใหม่เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบกับการประมวลผลการชำระเงิน

การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ

เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงบัตรที่จะหมดอายุ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเป็นเวลา 60 วันก่อนที่บัตรจริงหรือบัตรเสมือนจาก Shopify Balance จะหมดอายุ นอกจากนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุว่าบัตร Shopify Balance ใกล้จะหมดอายุในส่วนผู้ดูแล Shopify ด้วย ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนเหล่านี้ในหลายตำแหน่งภายในส่วน ยอดคงเหลือ ของส่วนผู้ดูแล Shopify

เปลี่ยนบัตรเสมือนจาก Shopify Balance

หากคุณมีบัตรเสมือนจาก Shopify Balance ที่ใกล้จะหมดอายุ ระบบจะเปลี่ยนบัตรเสมือนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 45 วันก่อนวันหมดอายุ ซึ่งเป็นเวลา 15 วันหลังจากที่คุณได้รับการแจ้งเตือนเริ่มแรก ขั้นตอนการเปลี่ยนบัตรนี้จะทำงานทันที ซึ่งหมายความว่าบัตรเสมือนใบใหม่ของคุณจะเปิดใช้งานและพร้อมใช้งานทันที

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับการเปลี่ยนบัตรเสมือนด้วยตนเองได้หลังผ่านไปแล้ว 60 วัน แต่ต้องอยู่ในช่วงก่อน 45 วันก่อนถึงวันหมดอายุ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ
 2. เลือกบัญชีหลักของคุณ
 3. ในส่วนบัตร Balance ของคุณ ให้เลือกบัตรเสมือนที่ใกล้จะหมดอายุ
 4. คลิกที่ปุ่ม “...” > “เปลี่ยน
 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนบัตรเสมือนจาก Shopify Balance ให้คลิก “เปลี่ยนบัตร

บัตรเสมือนใบใหม่ของคุณจะพร้อมใช้งานทันที และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการเปลี่ยนบัตร ขอแนะนำให้คุณอัปเดตวันหมดอายุและรหัสความปลอดภัยสำหรับการชำระแบบต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับบัตรเสมือนจาก Shopify Balance

เปลี่ยนบัตร Shopify Balance ใบจริง

หากต้องการเปลี่ยนบัตรจริงจาก Shopify Balance ระบบจะส่งบัตรใบใหม่ไปให้ตามที่อยู่ที่มีในระบบ ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ โดยระบบจะส่งบัตรใบใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ 45 วันก่อนวันหมดอายุของบัตรใบปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะมีเวลา 15 วันในการอัปเดตที่อยู่ (หากจําเป็น) หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ ระบบจะเริ่มขั้นตอนการจัดส่งโดยอัตโนมัติ

ตลอดขั้นตอนการเปลี่ยนบัตร คุณจะได้รับอีเมลที่แจ้งเกี่ยวกับการจัดส่งและการรับบัตรจริงใบใหม่จาก Shopify Balance ของคุณ คุณสามารถใช้บัตรที่จะหมดอายุต่อไปได้จนกว่าจะเปิดใช้งานบัตรจริงหรือจนกว่าจะถึงวันหมดอายุ

เปลี่ยนที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งที่จะรับบัตรจริงใบใหม่จาก Shopify Balance

 1. จากการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือแบนเนอร์ที่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “เปลี่ยนที่อยู่
 2. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่ง จากนั้นคลิก “ยืนยันที่อยู่

เร่งขั้นตอนการเปลี่ยนบัตรจริงจาก Shopify Balance

 1. จากการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือแบนเนอร์ที่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “ส่งบัตรใบใหม่ตอนนี้
 2. อัปเดตที่อยู่ที่จัดส่ง จากนั้นคลิก “ถัดไป
 3. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่ง จากนั้นคลิก “ยืนยันที่อยู่

เหตุการณ์บางอย่างจะเริ่มต้นกระบวนการจัดส่งบัตรใบใหม่ไปยังที่อยู่ของคุณโดยทันที ด้วยเหตุนี้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งบัตรได้หลังจากที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • การคลิก “บันทึก” หลังจากแก้ไขที่อยู่ที่จัดส่งของคุณ
 • การคลิก “ส่งบัตรทดแทนเลย” หลังจากขอบัตรใบใหม่
 • เหลือเวลาไม่เกิน 45 วันก่อนที่บัตรที่คุณมีอยู่จะหมดอายุ

หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง คุณต้องยกเลิกและเปลี่ยนบัตร

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี