Zarządzanie kartami Shopify Balance, które tracą ważność

Wszystkie karty Shopify Balance, zarówno wirtualne, jak i fizyczne, mają datę ważności. Zapoznaj się z procesem odnawiania kart Shopify Balance, aby zapewnić płynność transakcji i ciągłość procesów biznesowych.

Zmiany dotyczące karty Shopify Balance po odnowieniu

Po odnowieniu karty Shopify Balance jej numer pozostaje taki sam, ale zmienia się data ważności i kod weryfikacyjny. Pamiętaj, aby zaktualizować wszelkie płatności okresowe lub zapisane dane karty za pomocą nowych informacji w celu uniknięcia zakłóceń w przetwarzaniu płatności.

Powiadomienia i przypomnienia

Aby mieć bieżące informacje na temat kart tracących ważność, 60 dni przed ustawieniem wirtualnej lub fizycznej karty Shopify Balance jako wygasłej, będziesz otrzymywać e-mailem powiadomienia. Ponadto w panelu administracyjnym Shopify otrzymasz powiadomienia informujące, że Shopify Balance wkrótce straci ważność. Te powiadomienia są wyświetlane w wielu obszarach w sekcji Balance w panelu administracyjnym Shopify.

Wymień wirtualną kartę Shopify Balance

Jeśli masz wirtualną kartę Shopify Balance, która wkrótce wygasa, zostanie ona automatycznie wymieniona 45 dni przed jej datą ważności, która przypada 15 dni od otrzymania pierwszego powiadomienia. Proces wymiany jest natychmiastowy, co oznacza, że nowa karta wirtualna jest natychmiast aktywowana i gotowa do użycia.

Możesz również ręcznie wnioskować o wymianę wirtualnej karty po upływie 60 dni, ale wcześniej niż 45 dni przed jej wygaśnięciem.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.
 2. Wybierz swoje konto główne.
 3. W sekcji Twoje karty Balance wybierz wirtualną kartę, która wkrótce utraci ważność.
 4. Kliknij przycisk ... > Wymień.
 5. W oknie dialogowym Wymień wirtualną kartę Shopify Balance kliknij opcję Wymień kartę.

Twoja nowa wirtualna karta jest gotowa do natychmiastowego użycia. Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą wymianę. Może być konieczne zaktualizowanie daty ważności i kodu weryfikacyjnego dla wszystkich płatności okresowych związanych z wirtualną kartą Shopify Balance.

Wymiana fizycznej karty Shopify Balance

W celu wymiany fizycznej karty Shopify Balance wysyłana jest nowa karta na przechowywany w dokumentacji adres, który jest Twoim adresem rozliczeniowym. Karta na wymianę jest automatycznie wysyłana 45 dni przed datą ważności aktualnej karty. W tym okresie masz 15 dni na aktualizację adresu, jeśli jest to konieczne. Jeśli nie wykonasz żadnych działań, proces wysyłki rozpocznie się automatycznie.

Podczas procesu wymiany będziesz otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące wysyłki i nadejścia nowej karty fizycznej Shopify Balance. Z wygasającej karty możesz korzystać do momentu aktywacji karty fizycznej lub do upływu daty jej ważności.

Zmień adres, na który ma zostać wysłana karta fizyczna Shopify Balance na wymianę

 1. W powiadomieniu e-mail lub banerze wyświetlanym w panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Zmień adres.
 2. Sprawdź dane wysyłki, a następnie kliknij opcję Potwierdź adres.

Przyspiesz wymianę karty fizycznej Shopify Balance

 1. W powiadomieniu e-mail lub banerze wyświetlanym w panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Wyślij nową kartę teraz.
 2. Zaktualizuj adres wysyłki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Sprawdź dane wysyłki, a następnie kliknij opcję Potwierdź adres.

Niektóre zdarzenia od razu inicjują proces wysyłki nowej karty na Twój adres. W związku z tym nie można zmienić adresu, na który zostanie wysłana karta, gdy zaszło jedno z poniższych:

 • Kliknięto opcję Zapisz po dokonaniu edycji adresu wysyłki.
 • Kliknięto opcję Wyślij nową kartę teraz po złożeniu wniosku o wydanie nowej karty.
 • Ważność karty wygasa za mniej niż 45 dni.

Jeśli adres jest nieprawidłowy, musisz anulować i wymienić kartę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo